Đề thi 90 phút - Môn thi: Nguyên lý kế toán

doc 2 trang nguyendu 8970
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi 90 phút - Môn thi: Nguyên lý kế toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_90_phut_mon_thi_nguyen_ly_ke_toan.doc

Nội dung text: Đề thi 90 phút - Môn thi: Nguyên lý kế toán

  1. ĐỀ THI NGUYÊN LÝKẾ TOÁN Thời gian làm bài : 90 phút Được tham khảo tài liệu Tại một doanh nghiệp tính thuế GTTT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Kế toán có tài liệu sau: 1. Số dư đầu tháng của các TK 111: 10.000.000 112 : 120.000.000 411: 400.000.000 331 : 30.000.000 211: 320.000.000 214 : 20.000.000 152 : y ? 421 : 20.000.000 (chi tiết 4.000 kg) 2. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng: a. Mua 1 TSCĐ hữu hình chưa thanh toán tiền cho đơn vị bán, giá mua chưa có thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10%, chi phí lắp đặt trả bằng tiền mặt là 500.000 đ b. Trả nợ cho người bán 5.000.000 bằng tiền gửi ngân hàng c.Vật liệu xuất kho sử dụng cho +Trực tiếp sản xuất sản phẩm : 2.000kg +Phục vụ ở phân xưởng :100kg d. Các khoản chi phí khác : Loại chi phí Tiền lương Khấu hao Tiền mặt
  2. Đối tượng chịu chi phí phải trả -Bộ phận trực tiếp SX 1.800.000 -Bộ phận PV và quản 1.300.000 1.000.000 100.000 lý SX 1.200.000 500.000 200.000 -Bộ phận bán hàng 1.500.000 500.000 400.000 -Bộ phận QLDN e. Sản phẩm sản xuất hoàn thành được nhập kho thành phẩm : 1000 sản phẩm. Chi phí sản xuất dở dang cuối tháng: 500.000đ f. Xuất bán 500 sản phẩm. Giá bán chưa có thuế bằng 1,4 giá thành, thuế GTGT 10%. Khách hàng đã thanh toán toàn bộ bằng TGNH. YÊU CẦU : Tính Y? Mở TK (chữ T) - ghi số dư đầu kỳ? Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh? Ghi định khoản vào TK (chữ T)? Khóa sổ, xác định kết quả kinh doanh? Lập bảng cân đối KT vào ngày cuối tháng? HẾT