Đề thi hết môn: Quan hệ kinh tế quốc tế

doc 6 trang nguyendu 14930
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi hết môn: Quan hệ kinh tế quốc tế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_het_mon_quan_he_kinh_te_quoc_te.doc

Nội dung text: Đề thi hết môn: Quan hệ kinh tế quốc tế

  1. 1 Trường đại học đông đô cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoa Quan hệ quốc tế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đề thi hết môn: quan hệ kinh tế quốc tế (Đề 1) (Dùng cho sinh viên : K10 ) Số ĐVHT: 04 - thời gian làm bài: 120 phút Câu 1 (3 điểm) Trình bày những xu hướng phát triển thương mại quốc tế hiện nay Câu 2 ( 2 điểm). Trình bày các chỉ tiêu đánh giá nợ nước ngoài và ý nghĩa của từng chỉ tiêu Câu 3 (5 điểm) Giả sử Việt Nam và Nhật Bản cùng sản xuất 2 mặt hàng là thép và thịt với các thông số sau đây: Các chỉ số Việt Nam Nhật Bản Tổng cộng Tổng số tài nguyên 100 100 200 (đơn vị) Số đơn vị tài nguyên 6 4 để SX 1 tấn thép Số đơn vị tài nguyên 4 3 để SX 1 tấn thịt Hãy cho biết: 1. Quan hệ TMQT giữa Việt Nam và Nhật Bản có xảy ra không? Tại sao? 2. Hãy nêu các phương án về sản xuất khi chưa có TMQT và có TMQT giữa 2 nước và chia đều tổng số đơn vị tài nguyên cho việc sản xuất 2 loại sản phẩm 3. Tính lợi ích đạt được ở cả 2 nước Ghi chú: SV không được sử dụng tài liệu
  2. 2 Trường đại học đông đô cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoa Quan hệ quốc tế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đề thi hết môn: quan hệ kinh tế quốc tế (Đề 2) (Dùng cho sinh viên : K10 ) Số ĐVHT: 04 - thời gian làm bài: 120 phút Câu 1 (3 điểm) Trình bày những xu hướng trong đầu tư quốc tế hiện nay Câu 2 ( 2 điểm). Trình bày những tư tưởng chính của Học thuyết Trọng thương Câu 3 (5 điểm) Giả sử Việt Nam và Mỹ cùng sản xuất 2 mặt hàng là Gạo và vải. Các thông số sau đây: Các chỉ số Việt Nam Mỹ Tổng cộng Tổng số tài nguyên 200 200 400 (đơn vị) Số đơn vị tài nguyên 5 4 để SX 1 tấn gạo Số đơn vị tài nguyên 4 2 để SX 1 tấn thịt Hãy cho biết: 4. Quan hệ TMQT giữa Việt Nam và Mỹ có xảy ra không? Tại sao? 5. Hãy nêu các phương án về sản xuất khi chưa có TMQT và có TMQT giữa 2 nước và chia đều tổng số đơn vị tài nguyên cho việc sản xuất 2 loại sản phẩm 6. Tính lợi ích đạt được ở cả 2 nước Ghi chú: SV không được sử dụng tài liệu
  3. 3 Trường đại học đông đô cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoa Quan hệ quốc tế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đề thi lại môn: quan hệ kinh tế quốc tế (Dùng cho sinh viên : K10 ) Số ĐVHT: 04 - thời gian làm bài: 120 phút Câu 1 (2,0 điểm). Hãy trình bày các nguyên nhân của đầu tư quốc tế Câu 2 ( 3,5 điểm). Hãy trình bày nguyên nhân khủng hoảng nợ quốc tế Câu 3 (4,5 điểm). Hãy trình bày cơ chế thực hiện CEPT Ghi chú: SV không được sử dụng tài liệu
  4. 4 đáp án đề thi (đề 1) Môn: Quan hệ kinh tế quốc tế Câu 1: Những xu hướng phát triển TMQT 1. Tốc độ phát triẻn TMQT tăng nhưng diễn ra không đều về cả không gian và thời gian 2. Cơ cấu TMQT có sự thay đổi mạnh 3. Sự xuất hiện và hoạt động của các liên kết KTQT làm cho thương mại khu vực tăng lên 4. Tính chất cạnh tranh và mâu thuẫn trên thị trường quốc tế ngày càng quyết liệt 5. Vai trò của WTO ngày càng quan trọng 6. Cacsd phương thức giao dịch được sử dụng ngày càng đa dạng Mỗi ý nếu được phân tích cụ thể sẽ được 0,5 điểm Câu 2: SV nếu đưa ra được 6 chỉ tiêu và phân tích từng chỉ tiêu sẽ cho điểm tối đa Câu 3: 1. 1 điểm 2. 3 điểm 3. 1 điểm
  5. 5 đáp án đề thi hết môn (đề 2) Môn: Quan hệ KTQT Câu 1: Những xu hướng trong đầu tư quốc tế hiện nay Xu hướng 1: Qui mô tổng vốn đầu tư quốc tế tăng mạnh Xu hướng 2: Dòng chảy của vốn đầu tư vẫn chủ yếu tập trung vào các nước phát triển Xu hướng 3: Có sự thay đổi lớn trong tương quan lực lượng các chủ đầu tư quốc tế Xu hướng 4: Có sự thay đổi sâu sắc trong lĩnh vực đầu tư Xu hướng 5: Có nhiều hình thức đầu tư nước ngoài SV trình bày có phân tích luận giải tốt sẽ cho mỗi ý 0,5 điểm. Riêng ý 5 sẽ cho 1 điểm Câu 2 Những tư tưởng chính -Tiền (vàng) tích luỹ được là tiêu chuẩn đánh giá mức độ giàu có của một nước -Ngoại thương xét về bản chất là trao đổi khong ngang giá -Một nước nếu tăng xuất khẩu, thu hẹp nịâp khẩu (Xuất siêu) sẽ thu được nhỉều lợi ích. Nguồn gốc lợi nhuận là do trao đổi không ngang giá -Đề cao vai trò điều tiết ngoại thương của chính phủ SV trình bày mỗi ý được 0,5 điểm Câu 3 1. 1 điểm 2. 3 điểm 4. 1 điểm
  6. 6 Đáp án đề thi lại Môn: Quan hệ kinh tế quốc tế Câu 1; Nguyên nhân của đầu tư quốc tế -Do sự chênh lệch về trình độ và tốc độ phát triển không đều giữa các nước -Sự khác nhau về hiệu quả sử dụng vốn giữa các nước kích thích chuyển vốn từ khu vực có hiệu quả sử dụng vón thấp sang khu vực có hiệu quả cao hơn -Nhiều nưowcs DDPT thực hiện CNH nên rất thiéu vốn -Cạnh tranh quốc tế buộc các công ty phải đưa vốn ra nước ngoài để chiếm lĩnh thị trường -Do xu thế bảo hộ buocj chuyển vốn ra nước ngoài KD nhằm xuyên thủng hàng rào bảo hộ -Do Luật pháp các nước ngày càng hoàn thiện nên vốn KD sẽ được an toanbf hơn SV trình bày mỗi ý được 0,5 điểm Câu 2: Nguyên nhân khủng hoảng nợ quốc tế -Các cú sốc dầu lửa -Nước Mỹ thâm hụt Ngân sách năng nề làm tăng nhu cầu vốn vay trên thị trường Mỗi nguyên nhân có luận giải tốt sẽ được 1,5 điểm. Nếu đưa ra kết luận chính xác sẽ thêm 0,5 điểm Câu 3: Cơ chế thực hiện CEPT: Mỗi nước sẽ phải lập chương trình cắt giảm thuế quan theo lịch trình: -Danh mục bắt buộc cắt giảm thuế: (1) Cắt giảm nhanh; (2) Cắt giảm thông thường -Danh mục loại trư tạm thời -Danh mục loại trừ vĩnh viễn (2,5 điểm) Để thực hiện CEPT các nước phải thực hiện chương trình thống nhất hoạt động hải quan ASEAN theo 4 nội dụng (2 điêm)