Đề thi vào vị trí Giao dịch viên SCB

pdf 2 trang nguyendu 5980
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi vào vị trí Giao dịch viên SCB", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_vao_vi_tri_giao_dich_vien_scb.pdf

Nội dung text: Đề thi vào vị trí Giao dịch viên SCB

  1. Đề thi GDV SCB ngày 25/09/2011 Thời gian: 90 phút Địa điểm: TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội Câu I: Lý thuyết Trình bày nguyên tắc Nợ trước Có sau trong nghiệp vụ thu chi tiền mặt. Tại sao đối với nghiệp vụ này phải áp dụng nguyên tắc này? Câu II: 1. Người phát hàng séc là: a. Người mua, người trả tiền b. Chủ tài khoản c. Chủ tài khoản hoặc người ủy quyền 2. Giải thích mối quan hệ giữa số dư tài khoản “ thu lãi cho vay” và “ lãi phải thu” 3. Để thanh toán séc, người thụ hưởng phải xuất trình tại: a. NH nơi mở TK của người kí séc b. Nơi NH của người thụ hưởng c. Cả 2 đều đúng 4. Thanh toán bù trừ liên NH là hình thức thanh toán vốn giữa các Nh áp dụng khi: a. Các NH đều phải là thành viên thanh toán bù trừ b. Các NH phải được trang bị vật chất đầy đủ c. Cà 2 đều đúng Giải thích tại sao chọn câu trả lời? 5. Người lập UNC buộc phải có TK tại NH ko? Tại sao? 6. Tổ chức kinh tế có thể gửi TK tiết kiệm tại NH ko? Tại sao? 7. Khách hàng cá nhân có đủ năng lực pháp luật dân sự và hành vi dân sự ko thể gửi tiền có kì hạn tại NH? Tại sao? Câu III: Bài tập Ngày 10/06/2010. 1. Ông A lập UNC chuyển số tiền 200 triệu từ TK của mình sang cho ông M có TK tại ACB trên cùng địa bàn. 2. Bà Y đến NH để tất toán số tiết kiệm kì hạn 3 tháng mở ngày 10/5/2010 5.000USD. Lãnh lãi cuối kì. Bà yêu cầu nhận toàn bộ gốc và lãi bằng VND. 1 www.giangblog.com - Blog for finance and banking
  2. 3. Ông S đến NH lãnh tiền thừa do NH tất toán TK tiết kiệm kì hạn 6 tháng số tiền 80 triệu, ls 11,5%/năm gửi từ 10/12/09 để thu nợ hợp đồng vay cầm cố của Ông S số tiền 50 triệu, vay ngày 1/6/10, ls 14,5%/năm. Hãy tính và hạch toán. Biết rằng: - NH thực hiện dư thu – dự chi vài cuối mỗi tháng theo nguyên tắc đủ tháng thì tính tròn tháng và theo số ngày thực tế nếu như chưa đủ tháng. - Lãi tiền gửi dự chi ngày 31/5/10 của bà Y là 12,75 USD. - Khi tất toán TK USD trước hạn, khách được hưởng ls ko kì hạn 1,2%/năm và lãi trên tổng số ngày duy trì thực tế đến thời điểm rút trước hạn. - Tỷ giá ngân hàng 10/6 là 19.000 – 19.100 - Thuế VAT 10% - NH thu phí chuyển tiền cùng đại bàn là 0,05% số tiền chuyển (bao gồm VAT), tối đa là 25.000 (đã bao gồm thuế VAT) 2 www.giangblog.com - Blog for finance and banking