Bài kiểm tra giữa kì môn Nguyên lý kế toán

doc 2 trang nguyendu 22090
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra giữa kì môn Nguyên lý kế toán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_giua_ki_mon_nguyen_ly_ke_toan.doc

Nội dung text: Bài kiểm tra giữa kì môn Nguyên lý kế toán

  1. Đề thi giữa kỳ k46 Đại học ngoại thương-k46 BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (Thời gian làm bài 50 phút) Công ty TNHH Hải Hà được thành lập vào ngày 1/1/2009. Sau đây là các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 1/2009 của Hải Hà: 1. Chủ sở hữu góp vốn vào TK tiền gửi ngân hàng của công ty, số tiền: 1000tr. 2. Chủ sở hữu góp vốn bằng một ngôi nhà trị giá 3000tr. 3. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt: 100tr 4. Mua một chiếc ô tô dùng cho công ty, giá mua: 280 triệu, thuế GTGT: 10% đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí để đưa ô tô vào sử dụng là: 20 tr, đã thanh toán bằng tiền mặt. 5. Vay ngân hàng, số tiền 500tr, thời hạn 5 năm. Lãi suất 12%/năm.Thanh toán cả gốc lẫn lãi cuối mỗi năm. Nhưng cuối mỗi tháng cần xác định lãi ngân hàng phải trả. 6. Mua một lô hàng, giá mua 50tr, thuế GTGT 10%. Chưa thanh toán cho người bán A. 7. Bán cả lô hàng ở nghiệp vụ 6, giá bán 120 tr, thuế GTGT: 10% Khách hàng B chưa thanh toán. 8. Thanh toán cho người bán A 30 tr bằng tiền gửi ngân hàng. 9. Khách hàng B thanh toán một nửa số nợ từ nghiệp vụ 7 bằng chuyển khoản. 10. Tổng hợp chi phí phát sinh trong tháng: - Chi phí bán hàng: 10 tr, đã trả bằng tiền mặt; - Chi phí tiền lương quản lí doanh nghiệp: 20 tr, chưa thanh toán. - Chi phí quản lí doanh nghiệp khác: 5tr, đã trả bằng tiền mặt - Chi phí khấu hao ngôi nhà: 5 tr/tháng - Chi phí khấu hao: 2,5 tr/tháng
  2. - Chi phí lãi vay phải trả: X (tự xác định) 11. Kết chuyển doanh thu, chi phí vào KT 911. 12. Kết chuyển kết quả kinh doanh vào TK 421. YÊU CẦU: 1. Định khoản các nghiệp vụ của tháng 1/09 2. Phản ánh vào các tài khoản chữ T. 3. Lập bảng cân đối số phát sinh. 4. Lấy số dư của các TK Tài sản và Nguồn vốn để lập bảng cân đối kế toán của Hải Hà vào 31/1/2009.