Đề thi hết môn - Môn thi: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng

doc 2 trang nguyendu 05/07/2021 3470
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi hết môn - Môn thi: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_het_mon_mon_thi_ngan_hang_va_nghiep_vu_ngan_hang.doc

Nội dung text: Đề thi hết môn - Môn thi: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng

  1. Học viện công nghệ cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bưu chính viễn thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đề thi hết môn: ngân hàng & nghiệp vụ ngân hàng Lớp: KTDN thời gian làm bài: 120 phút (Đề 1) Câu 1 (4 điểm): Cho biết vai trò của nguyên tắc bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng của các NHTM? Hãy trình bày các loại bảo đảm tiền vay mà các ngân hàng áp dụng Câu 2: (6 điểm) Hãy trình bày tác động của rủi ro trong hoạt động ngân hàng? Theo ban thì có thể nhận diện rủi ro như thế nào? Ghi chú: SV không được sử dụng tài liệu Hà Nội, ngày 14/3/2008 G/V ra đề TS. GVC. Nguyễn Trọng Tài
  2. 2 Học viện công nghệ cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bưu chính viễn thông Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đề thi hết môn: ngân hàng & nghiệp vụ ngân hàng Lớp: KTDN thời gian làm bài: 120 phút (Đề 2) Câu 1: (3 điểm) Trình bày -Các chức năng của Ngân hàng trung ương -Nguyên tắc phát hành tiền của ngân hàng trung ương Câu 2 (3 điểm) Hãy phân biệt tài khoản vãng lai và tài khoản séc Câu 3 (4 điểm) Trình bày khái quát quá trình ra đời của ngân hàng trung ương Ghi chú: SV không được sử dụng tài liệu Hà Nội, ngày 14/3/2008 G/V ra đề TS. GVC. Nguyễn Trọng Tài