Câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi nghiệp vụ vào ngân hàng nhà nước

doc 2 trang nguyendu 19430
Bạn đang xem tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi nghiệp vụ vào ngân hàng nhà nước", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • doccau_hoi_trac_nghiem_trong_de_thi_nghiep_vu_vao_ngan_hang_nha.doc

Nội dung text: Câu hỏi trắc nghiệm trong đề thi nghiệp vụ vào ngân hàng nhà nước

  1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRONG ĐỀ THI NGHIỆP VỤ VÀO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 1. Đặc điểm hàng hóa làm vật trung gian trao đổi: Có tần suất sử dụng nhiều Là hàng hóa thông dụng Là hàng hóa mang tính địa phương Cả 3 phương án trên 2. Chức năng quan trọng nhất của thị trường tài chính Chức năng dẫn vốn Chức năng kiểm soát Chức năng thanh khoản Chức năng tiết kiệm 3. Vốn vay của Ngân hàng thương mại Mang lại sự chủ động trong tạo nguồn của ngân hàng Chiếm tỷ lệ nhỏ hơn so với nguồn vốn tiền gửi Lãi suất cao hơn vốn tiền gửi Cả 3 phương án trên 4. NSNN thâm hụt kéo dài nếu cung quỹ cho vay không đổi làm Tăng nhu cầu vay vốn, giảm lãi suất Tăng nhu cầu vay vốn, tăng lãi suất Giảm nhu cầu vay vốn, giảm lãi suất Giảm nhu cầu vay vốn, tăng lãi suất 5. NHTM khác Ngân hàng phát triển Không được cho vay tư nhân Không được tham gia vào quá trình tạo tiền Không được nhận tiền gửi không kỳ hạn Mục tiêu lợi nhuận là chủ yếu 6. Tốc độ lưu thông tiền tệ Số lượng tiền cần thiết cho lưu thông Số vòng quay vốn của doang nghiệp Tốc độ tăng tiền trong lưu thông Trong một khoản thời gian nhất định, một đơn vị tiền tệ bình quân được chi ra bao nhiêu lần để mua hàng hóa, dịch vụ trong lưu thông 7. NHTW tham gia trực tiếp vào Thị trường vốn Thị trường tiền tệ và chứng khoán Thị trường tiền tệ Thị trường chứng khoán 8. Lãi suất hoàn vốn phản ảnh Giá trị danh nghĩa của tiền Giá trị thời gian của tiền Giá trị của tiền Tất cả điều sai 9. tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% 9% 10% 11% 10. Chức năng trung gian tài chính của NHTM là Đi vay
  2. Cho vay Thanh toán hộ cho khách hàng Huy động vốn để cho vay 11. Nợ xấu Nhóm 1,2,3 Nhóm 2,3,4 Nhóm 3,4,5 Chỉ nhóm 5 12. Tín phiếu kho bạc được phát hành để ( Câu này mình không nhớ các lựa chon được đưa ra) CÓ TẤT CẢ LÀ 16 CÂU TRẮC NGHIỆM NHƯNG MÌNH CHỈ NHỚ CÓ CHỪNG NÀY ^^ GOODLUCK!