Đề thi tuyển vào ngân hàng phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long

pdf 7 trang nguyendu 4140
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển vào ngân hàng phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_vao_ngan_hang_phat_trien_nha_dong_bang_song_cuu.pdf

Nội dung text: Đề thi tuyển vào ngân hàng phát triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long

  1. u ưaa a ưa a a aaư aa ea aa aa aaư eaưa ư u aaư u aaaa ưưe a aa e eaa aư Yêu cầu: aư aaeưa aưa
  2. aaa a ưa u a a u aaa ưưe a u a ưư aa a a uu aaa aaư u ea ưaaa aư aưaư a
  3. a a a a aa aư ae u aaa a a ưa a aư a a ư a a a aưa ưa a ưaa ưa aa a ưaư a a a a aa a a
  4. u aư a aư aa a a ưư a a aưa a a a ưa ư ư a u a aưa
  5. aa ư a aa aa e ưa aaư aa a a aaaa ưưa aưa ưa ưư aaưư u aea aa aaa aa
  6. aư a aưư a aa a a ưư a a aưa a a a ưa ư ư ư a u a
  7. uu aưa aư ư a aa aa