Đề thi tín dụng ngân hàng Hàng Hải

doc 2 trang nguyendu 9100
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tín dụng ngân hàng Hàng Hải", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_tin_dung_ngan_hang_hang_hai.doc

Nội dung text: Đề thi tín dụng ngân hàng Hàng Hải

  1. Đề thi tín dụng ngân hàng Hàng Hải ngày 18/10/2009 1.Ngân hàng Hàng Hải thành lập năm nào? 2. Tỷ lệ tăng trưởng JDP năm 2008? 3. Ngân hàng cho vay đầu tư chứng khoán với tỷ lệ bao nhiêu % vốn tự có? 4. Trong incoterm 2000 thì EXW là gì? 5. Lợi ích của việc đa dạng hóa đàu tư? 6. Giá trị trên bảng cân đối kế toán thường dự trên? Giá trị hiện tại Chi phí lịch sử Giá trị thị trường Khả năng sinh lợi 7. Khi công ty trả lãi cổ tức ,bảng cân đối kế toán sẽ bị ảnh hương như thế nào? 8. Một thư tín dụng L/C có hiệu lực từ khi nào? 9. Thư tín dụng L/C là gì? 10. Để kiềm chế lạm phát ngân hàng cần làm gì? - Tăng chiết khấu lãi suất - Giảm chiết khấu lãi suất - Nới lỏng tín dụng
  2. 11. Khi mở thư tín dụng L/C cho khách hàng nhập khẩu, ngân hàng mở l/c đã? 12. Những tổ chức tài chính nào là tổ chức tín dụng? 13. Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối được quyết định cho khách hàng vay là người cư trú vay vốn bằng ngoại tệ với nhu cầu vốn như thế nào? 14. Tổ chức tài chính khác tổ chức tín dụng ở điểm nào? 15. Các đối tượng ngân hàng nhà nước cấm không cho vay?tại sao?