Đề thi học lại môn: Chuyên sâu kinh tế

doc 2 trang nguyendu 9210
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học lại môn: Chuyên sâu kinh tế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_hoc_lai_mon_chuyen_sau_kinh_te.doc

Nội dung text: Đề thi học lại môn: Chuyên sâu kinh tế

  1. 1 Trường đại học đông đô cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoa Quan hệ Quốc tế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đề thi học lại môn: chuyên sâu kinh tế (Đề 1) (Dùng cho sinh viên : LT – K7) thời gian làm bài: 90 phút Câu 1(5 điểm) Hãy trình bày khái niệm TNCs, nguyên nhân ra đời của TNCs Câu 2 (5 điểm) Trình bày những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá kinh tế. Ghi chú: SV không được sử dụng tài liệu Trường đại học đông đô cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoa Quan hệ Quốc tế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đề thi học lại môn: chuyên sâu kinh tế (Đề 2) (Dùng cho sinh viên : LT – K7) thời gian làm bài: 90 phút Câu 1 (3 điểm): Hãy trình bày những tác động của hội nhập kinh tế quốc tế Câu 2 (4 điểm): Hãy trình bày những cơ hội và thách thức khi Việt nam gia nhập WTO Câu 3 (3 điểm): Hãy cho biết: - AFTA là gì? Tác dụng của AFTA đối với các nước ASEAN - CEPT là gì? Mục tiêu của CEPT - ý nghĩa của việc Việt Nam ASEAN Ghi chú: SV không được sử dụng tài liệu