Đề thi số 1 tuyển chọn nhân viên thanh toán quốc tế (vietinbank)

pdf 7 trang nguyendu 7440
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi số 1 tuyển chọn nhân viên thanh toán quốc tế (vietinbank)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_so_1_tuyen_chon_nhan_vien_thanh_toan_quoc_te_vietinba.pdf

Nội dung text: Đề thi số 1 tuyển chọn nhân viên thanh toán quốc tế (vietinbank)

  1. ĐỀ THI SỐ 1 TUYỂN CHỌN NHÂN VIÊN TTQT ( VIETINBANK ) (Thời gian 150 phút) Câu 1: Trình bầy các quy trình nghiệp vụ thanh toán bằng L/C nhập khẩu theo tập quán của các ngân hàng thương mại Việt Nam . Vai trò của chi nhánh của các ngân hàng thương mại trong quy trình nghiệp vụ thanh toán này như thế nào . Nếu chi nhánh được ngân hàng phát hành chỉ định là ngân hàng trả tiền ( Paying bank ) cho người hưởng lợi L/C thì có trái gì với UCP 500 1993 ICC không ? Câu 2: Trình bầy các điều kiện áp dụng tập quán quốc tế quy định trong hệ thống luật của nước CHXHCN Việt Nam và giới thiệu những văn bản pháp luật chủ yếu quy định các điều kiện đó ? Câu 3 : 1-URC 522 , 1995 ICC quy định những chứng từ nào là chứng từ thương mại : a - Invoice , b - Certificate of origin , c - Bill of exchange , d - Bill of Lading , e - Contract 2- Theo URC 522 ICC , Khi chứng từ bị từ chối thanh toán , ngân hàng thu phải có trách nhiệm : a - Trả ngay các chứng từ bị từ chối thanh toán cho ngân hàng chuyển . b - Thông báo ngay những lý do từ chối thanh toán cho ngân hàng chuyển c - Trong vòng 60 ngày kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến của ngân hàng chuyển giải quyết số phận của chứng từ , thì ngân hàng thu sẽ trả lại chứng từ cho ngân hàng chuyển mà không chịu trách nhiệm gì thêm
  2. 3- Theo URC 522 ICC , Ngõn hàng nhờ thu ( Collecting Bank ) cú thể từ chối sự ủy thỏc nhờ thu của ngõn hàng khỏc mà khụng cần thụng bỏo lại cho họ về sự từ chối đú a - Có , b - Không 4- Người hưởng lợi đã chấp nhận một L/C trong đó có quy định hoá đơn thương mại phải có xác nhận của người yêu cầu mở L/C . Ngân hàng trả tiền đã từ chối thanh toán vì hoá đơn không có xác nhận . Rủi ro này do ai gánh chịu a - Người yêu cầu mở L/C vì không đến xác nhận kịp thời , b - Người hưởng lợi L/C 5- Khi nào thì việc đề nghị sửa đổi L/C của ngân hàng phát hành có hiệu lực ? a - Nếu người hưởng lợi không thông báo từ chối sửa đổi , b - Ngân hàng phát hành có bằng chứng là người hưởng lợi L/C đã nhận được đề nghi sửa đổi , c - Ngay sau khi ngân hàng trả tiền nhận được các chứng từ xuất trình phù hợp với L/C sửa đổi 6- Ngôn ngữ của hối phiếu trong thanh toán bằng L/C là a - Ngôn ngữ do người ký phát lựa chọn , b - Ngôn ngữ của L/C . 7- Ngân hàng chấp nhận các chứng từ nhiều trang nếu như : a - Các trang được gắn kết tự nhiên với nhau , b - Các trang gắn kết tự nhiên với nhau và được đánh số liên tiếp hoặc có chỉ dẫn tham khảo bên trong trang . c - Các trang rời nhau và đánh số liên tiếp nhau . 8- Các chứng từ có in tiêu đề tên của công ty , khi ký có cần thiết phải nhắc lại tên của công ty bên cạnh chữ ký không . a - Có , b - Không
  3. 9- Ngân hàng phát hành thông báo L/C qua Ngân hàng thông báo A. Theo thoả thuận giữa người hưởng lợi và người xin mở L/C rằng chuyển ngân hàng thông báo sang ngân hàng B, Ngân hàng phát hành tiến hành sửa đổi tên của ngân hàng thông báo là B,vậy : a - Ngân hàng phát hành có thể thông báo sự sửa đổi qua ngân hàng B và yêu cầu ngân hàng B thông báo cho ngân hàng A biết điều này. b - Ngân hàng phát hành phải thông báo sự sửa đổi qua ngân hàng A. c - Ngân hàng phát hành có thể thông báo sửa đổi qua ngân hàng B và yêu cầu họ thông báo cho ngân hàng A huỷ bỏ L/C đó . 10- Ngân hàng phát hành và Ngân hàng xác nhận có một khoảng thời gian hợp lý để kiểm tra chứng từ nhiều nhất không quá: a - 7 ngày làm việc ngân hàng cho mỗi ngân hàng . b - 7 ngày theo lịch cho mỗi ngân hàng. c - 7 ngày ngân hàng. 11- Vận đơn hoàn hảo nghĩa là gì? a - Là một vận đơn không có bất cứ sự sửa lỗi ( correction ) nào. b - Là một vận đơn phù hợp với các điều kiện của L/C về mọi phương diện. c - Là một vận đơn không có bất cứ sự ghi chú nào về khuyết tật của bao bì và hoặc hàng hoá. 12- Ngân hàng phát hành L/C có ghi tham chiếu eUCP 1.0 ICC đã từ chối thanh toán cho người hưởng lợi L/C với lý do là các chứng từ điện tử không được xuất trình đồng thời với nhau là : a - đúng , b - sai 13- Ngân hàng phát hành L/C tham chiếu eUCP 1.0 ICC có quyền từ chối thanh toán nếu người hưởng lợi xuất trình bản thông báo hoàn thành không đúng hạn ? a- có , b- không 14- Nếu một chứng từ điện tử là chứng từ vân tải không ghi rõ ngày giao hàng thì ngày nào là ngày giao hàng :
  4. a- Ngày giao hàng ghi trong L/C , b- Ngày phát hành chứng từ điện tử , c- Ngày nhận được chứng từ điện tử . 15- Ngân hàng phát hành L/C tham chiếu eUCP 1.0 ICC có quyền từ chối thanh toán , khi a- hàng giao không phù hợp với L/C , b- không thể xác nhận được tính chân thật bề ngoài của chứng từ điện tử , c- chứng từ điện tử không phù hợp điều kiện và điều khoản của L/C . Câu 4: Phí suất tín dụng là gì ( cost of credit ) ? Phân tích các yếu tố cấu thành của phí suất tín dụng ? ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 1 TUYỂN CHỌN NHÂN VIÊN TTQT ( VIETINBANK ) Câu 1: ( 2,5 ĐIỂM ) 1.1- Quy trình nghiệp vụ ( 1,5 điểm ) - Người nhập khẩu viết Đơn xin mở L/C gửi đến Chi nhánh của Ngân hàng được chỉ định phát hành L/C . - Chi nhánh Ngân hàng phát hành : + Thiết kế L/C . + Tuỳ theo sự uỷ nhiệm của Ngân hàng phát hành , nếu trị giá L/C từ mức x USD trở xuống , thì giám đốc chi nhánh ký L/C và chuyển lên Ngân hàng phát hành để phát hành ra bên ngoài .
  5. + Nếu trị giá L/C từ mức x USD trở lên , thì Tổng giám đốc Ngân hàng phát hành ký L/C và Ngân hàng phát hành phát hành L/C ra bên ngoài. - Mọi việc phát hành L/C đều phải qua Ngân hàng thông báo là ngân hàng đại lý của Ngân hàng phát hành , nếu không , thì phải qua một ngân hàng thứ 3 có quan hệ đại lý với cả 2 ngân hàng phát hành và Ngân hàng thông báo . Ngân hàng thông báo thông báo L/C cho người hưởng lợi . - Người hưởng lợi sẽ kiểm tra L/C , nếu chấp nhận thì giao hàng , ngược lại thì đề nghị tu chỉnh L/C . - Sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo hợp đồng , Người hưởng lợi L/C lập chứng từ và xuất trình đòi tiền Ngân hàng phát hành thông qua Ngân hàng thông báo . - Ngân hàng thông báo chuyển chứng từ đòi tiền Ngân hàng phát hành ( hoặc chi nhánh ). - Ngân hàng phát hành ( hoặc chi nhánh ) kiểm tra chứng từ trong thời gian hợp lý không quá 7 ngày làm việc ngân hàng để quyết định nhận hay từ chối chứng từ . - Trước khi quyết định nhận hay từ chối chứng từ , Ngân hàng phát hành ( hoặc chi nhánh ) sẽ thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản cho Người yêu cầu mở L/C để kiểm tra lại và yêu cầu họ trả lời trong vòng 2 ngày làm việc đồng ý hay từ chối tiếp nhận chứng từ . - Nếu Người yêu cầu đồng ý tiếp nhận chứng từ và đồng ý thanh toán, Ngân hàng phát hành ( hoặc chi nhánh ) sẽ ký hậu B/L cho Người yêu cầu để họ nhận hàng . Ngân hàng phát hành ( hoặc chi nhánh ) chuyển trả tiền cho người hưởng lợi . - Nếu Người yêu cầu từ chối nhận chứng từ , Ngân hàng phát hành ( hoặc chi nhánh ) thông báo ngay cho Người xuất trình về những sai biệt của chứng từ và chờ ý kiến định đoạt chứng từ của họ . Trong một thời gian hợp lý , nếu họ không có ý kiến gì thì Ngân hàng phát hành ( hoặc chi nhánh ) chuyển trả lại chứng từ cho họ . 1.2- Vai trò của Chi nhánh Ngân hàng phát hành ( 1 điểm ) - Là Ngân hàng uỷ thác của Ngân hàng phát hành . - Trong trường hợp này ,Chi nhánh của Ngân hàng phát hành là Ngân hàng yêu cầu ( Applicant Bank ) . - Ngân hàng phát hành chỉ định Chi nhánh đóng vai trò Ngân hàng trả tiền của L/C ( paying Bank ) là trái với điều 2 của UCP 500 1993 ICC . Điều 2 quy định rằng Ngân hàng phát hành có thể chỉ định Chi nhánh của mình là Ngân hàng trả tiền với điều kiện Chi nhánh đó phải đóng trụ sở ở nước khác .
  6. - Tuy nhiên , đây là sự thoả thuận khác mà Điều 1 của UCP 500 cho phép , miễn là sự thoả thuận khác đó phải được ghi rõ trong L/C và phải được Người hưởng lợi L/C chấp nhận . Câu 2 : ( 2,5 điểm ) 2.1- ( 1,5 điểm ) Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam cho phép các pháp nhân và thể nhân Việt Nam tham gia các hoạt động kinh tế đối ngoại áp dụng các tập quán thương mại quốc tế với những điều kiện sau đây : - Các công ước mà chính phủ Việt Nam đã ký kết hoặc đang tham gia không điều chỉnh đến , - Bộ luật dân sự của nước CHXHCN Việt Nam không điều chỉnh đến , - Các luật khác có liên quan đến các chủ thể tham gia kinh tế đối ngoại không điều chỉnh đến , - Hợp đồng , khế ước ký kết giữa các chủ thể Việt nam và nước ngoài không điều chỉnh đến , - Việc áp dụng và hậu quả của việc áp dụng các tập quán quốc tế không trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và hoặc không làm thiệt hại đến lợi ích của Việt Nam . 2.2- ( 1 điểm ) Các luật có liên quan : - Bộ luật dân sự của nước CHXHCN Việt nam 1995 , điều 827 . - Luật thương mại của nước CHXHCN Việt nam 1997 , điều 4 . - Luật các tổ chức tín dụng 1997 , điều 3 - Nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 về quản lý ngoại hối . Câu 3: ( 2,5 điểm ) 1( a,b,d ); 2( c ); 3( b ); 4( b ); 5( c ); 6( b ); 7( b ); 8( b ); 9( b ); 10( a ); 11( c ) ; 12 ( b ); 13( a ) ; 14( b, c ); 15( b,c ) . Câu 4: ( 2,5 điểm ) Phí suất tín dụng là một tỷ lệ phần trăm tính theo năm của quan hệ so sánh giữa tổng chi phí vay thực tế và tổng số tiền vay thực tế .
  7. Các yếu tố cấu thành của phí suất tín dụng gồm có : 4.1- Lãi suất vay của ngân hàng là tỷ lệ phần trăm tính trên số tiền vay . - Mức lãi suất phụ thuộc vào loại tín dụng , thời hạn tín dụng , điều kiện sử dụng tín dụng và giá trị của vật thế chất hoặc cầm cố đảm bảo tiền vay . - Chịu ảnh hưởng của quan hệ cung và cầu tín dụng ; - Chịu chi phối bởi chính sách chiết khấu của Ngân hàng Trung ương ; - Trong điều kiện nền kinh tế mở , chịu ảnh hưởng bởi lãi suất quốc tế hoặc khu vực ; - Chiếm tỷ trọng lớn trong phí suất tín dụng . 4.2-Thủ tục phí và lệ phí vay của ngân hàng là tỷ lệ phần trăm tính trên số tiền vay . - Mức lệ phí và thủ tục phí phụ thuộc vào loại tín dụng , không phụ thuộc vào số lượng tín dụng nhiều hay ít . - Công bố công khai , ít biến động . - Xu hướng giảm , do cạnh tranh tín dụng 4.3-Hoa hồng trả cho người môi giới tín dụng là tỷ lệ phần trăm tính trên số tiền vay . - Hoa hồng phụ thuộc vào loại tín dụng , mục đich sử dụng tín dụng . - Hoa hồng thường không được công bố công khai 4.4-Các chi phí dấu mặt khác . - Chi phí thiệt hại phát sinh do người đi vay không được rút hết số tiền vay , mà thường phải đặt cọc một % nhất định trên tài khoản vay trong suốt thời hạn tín dụng . - Những chi phí tiêu cực khác dùng để ký kết hợp đồng tín dụng .