Đề thi tuyển dụng vị trí: Chuyên viên qhkh doanh nghiệp – HDbank Hà Nội - Môn: Nghiệp vụ tín dụng

pdf 5 trang nguyendu 9030
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển dụng vị trí: Chuyên viên qhkh doanh nghiệp – HDbank Hà Nội - Môn: Nghiệp vụ tín dụng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_dung_vi_tri_chuyen_vien_qhkh_doanh_nghiep_hdban.pdf

Nội dung text: Đề thi tuyển dụng vị trí: Chuyên viên qhkh doanh nghiệp – HDbank Hà Nội - Môn: Nghiệp vụ tín dụng

  1. ĐỀ THI TUYỂN DỤNG Vị trí: Chuyên viên QHKH Doanh nghiệp – HDBank Hà Nội Môn: Nghiệp vụ tín dụng Thời gian làm bài: 90 phút -===o0o===- Trắc nghiệm (20 câu) 1. Hệ số thanh toán nhanh của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào các khoản mục sau trên bảng cân đối kế toán: a. Vốn bằng tiền và tổng nợ phải trả b. Vốn bằng tiền và nợ ngắn hạn c. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và tổng nợ phải trả d. Tổng nợ phải thu và tổng nợ phải trả 2. Vấn đề nào sau đây là kém quan trọng nhất khi cho vay ? a. Mục đích của khoản vay b. Có tài sản bảo đảm c. Phương thức trả nợ d. Số tiền vay 3. Vòng quay vốn lưu động của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là thương số giữa: a. Doanh thu thuần và tổng tài sản lưu động bình quân b. Doanh thu thuần và nợ ngắn hạn c. Doanh thu thuần và vốn chủ sở hữu bình quân d. Doanh thu thuần và vốn lưu động bình quân www.giangblog.com
  2. 4. Số dư tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng: a. Luôn luôn có dư Có. b. Có dư Có; có thể có dư Nợ tại một thời điểm nào đó nếu được NH cho phép thấu chi. c. Luôn luôn có dư Nợ. d. Vừa dư Có, vừa dư Nợ. ? a. Khi ký kết hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh b. c. d. a. Đất có giấy tờ hợp pháp tại khu du lịch b. c. d. 7. Rủi ro tín dụng được thể hiện qua các tiêu chí: a. Nợ nhóm 2,3,4,5 b. Tỉ lệ VCSH của người vay thấp c. Tỉ lệ sinh lời của người vay thấp hơn mức trung bình của ngành d. Tất cả 8. Khi cho vay hộ nông dân, NHTM thường áp dụng phương pháp cho vay: a. Cho vay theo HMTD b. Cho vay từng lần (Cho vay theo món) c. Cho vay theo chỉ định của CP d. Cho vay lưu vụ e. Chiết khấu bộ chứng từ 9. Trong trường hợp nào được cấp Sec trắng a. Mở tài khoản ko bị cấm sử dụng Sec www.giangblog.com
  3. b. Mở tài khoản tại ngân hàng khác c. Có quan hệ với cán bộ td ngân hàng d. Khách hàng vãng lai 10. Khoản mục ko có trong tài sản có của ngân hàng: a. Cho vay b. Tiền gửi ngân hàng khác c. Đầu tư chứng khoán d. Phát hành TP ngân hàng e. Hàng tồn kho 11. Hoạt động tín dụng ngân hàng thực chất là hoạt động: a. Mua quyền sở hữu, bán quyền sở hữu b. Mua quyền sở hữu, bán quyền sử dụng c. Mua quyền sử dụng, bán quyền sở hữu d. Mua quyền sử dụng, bán quyền sử dụng 12. Khi nền kinh tế dự đoán có thể rơi vào suy thoái, ngân hàng phải làm gì để phòng chống rủi ro tín dụng: a. Mua quyền chọn bán cp b. Mua quyền chọn mua cp c. Bán quyền chọn mua cp d. Bán quyền chọn bán cp 13. Đâu ko phải là đặc điểm của tín dụng thấu chi? a. Giữa ngân hàng và khách hàng thỏa thuận một hạn mức tín dụng để khách hàng đc sử dụng số dư nợ trên tk vãng lai trong một tgian nhất định b. Doanh số cho vay có thể lớn hơn hạn mức nếu trong quá trình sử dụng tiền trên tk, khách hàng có thể nộp tiền vào bên có c. Với phương thức tín dụng thấu chi, ngân hàng khó thực hiện bảo đảm tín dụng bằng ts d. Lãi vay được tính trên hạn mức tín dụng 14. Thực hiện điều kiện giao dịch bảo đảm đối với qsd đất, bất động sản gắn liền vs đất trong trường hợp bên bảo đảm là cổ tức là: www.giangblog.com
  4. a. Cục đk quốc gia gd bảo đảm b. Sở địa chính hoặc Sở địa chính nhà đất nới có bđs c. UBND phường, xã, thị trấn nới có bđs d. Ngân hàng nhà nước 15. Ngân hàng thương mại được phép: a. Kinh doanh nhà đất b. Cung cấp các dịch vụ ngân hàng c. Trực tiếp cung cấp các dịch vụ bảo hiểm d. Cả b và c 16. Thế chấp bất động sản là: a. Người đi vay giao giấy tờ sở hữu bất động sản/quyền sử dụng đất cho TCTD b. Người đi vay chấp nhận phong tỏa quyền định đoạt tài sản trong thời gian vay TCTD c. Cả a và b đều đúng 17. Yếu tố nào sau đây không thuộc nội dung phân tích tín dụng của NHTM: a. TSBĐ của người vay b. Mối quan hệ tín dụng của người đi vay với các TCTD khác c. Chính sách tín dụng của NHTM d. Phương án kinh doanh của người vay 18. Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất cho NH ngoài dự kiến khi: a. Thiên tai xảy ra làm KH thất thu b. Tỉ giá hối đoái tăng làm KH thua lỗ c. Cán bộ NH biển thủ số tiền thu nợ d. Cả 3 câu trên e. Chỉ a và b 19. Giá trị trên bảng cân đối kế toán thường dự trên? a. Giá trị hiện tại b. Chi phí lịch sử c. Giá trị thị trường www.giangblog.com
  5. d. Khả năng sinh lợi 20. Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể với các nhóm nợ là: a. Nhóm 1 b. Nhóm 2 c. Nhóm 3 d. Nhóm 4 e. Nhóm 5 (các bạn điền vào chỗ ) Tự luận Hãy trình bày các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng? Biện pháp phòng ngừa? Nếu là cán bộ tín dụng, bạn sẽ làm gì để hạn chế rủi ro tín dụng Bài tập Cty SXKD đồ gỗ xuất khẩu X có nhu cầu vay từng lần để thực hiện HĐ xuất khẩu. Tổng giá trị HĐ đã quy đổi là 6000tr (đảm bảo thanh toán chắc chắn), thời gian giao hàng thỏa thuận là 17/8/13, thời gian thanh toán sau 2 tháng kể từ ngày giao hàng. Chi phí để công ty X hoàn thành HĐ: - Chi phí Nguyên vật liệu: 3650tr - Chi phí nhân công: 623tr - Khấu hao TSCĐ: 800tr - Chi phí khác: 90tr Công ty xuất trìnhHĐ mua nguyên vật liệu ký ngày 15/6/13 điều kiện thanh toán sau 1 tháng. Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản thế chấp với giá thị trường 5300tr với đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Yêu cầu: 1. Hãy cho biết ngân hàng có nên giải quyết cho vay đối với Công ty hay không? Vì sao? 2. Xác định mức cho vay, thời hạn cho vay. Biết rằng: - Lãi suất cho vay hiện hành 0.8%/ tháng. - Vốn tự có của Công ty tham gia vào phương án KD: 1300tr - NH quy định mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị tài sản thế chấp. www.giangblog.com