Mẫu đề thi Tín dụng

doc 1 trang nguyendu 9150
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu đề thi Tín dụng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docmau_de_thi_tin_dung.doc

Nội dung text: Mẫu đề thi Tín dụng

  1. Mẫu đề tín dụng: 1. Người như thế nào là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự? 2. Thế nào là tín dụng? Tôi mượn bạn tôi 100.000 đồng để sử dụng, một tháng sau trả lại thì có gọi là hoạt động tín dụng không? 3. Thế nào là cổ đông chiến lược, lượng vốn góp vào tổ chức bao nhiều phần trăm vốn điều lệ thì được gọi là cổ đông chiến lược? 4. Qui trình tín dụng như thế nào? 5. Khi xem xét hồ sơ tài chính của khách hàng doanh nghiệp, cần có những báo cáo nào. Vì sao? 6. Yếu tố cần thiết của cán bộ tín dụng là gì? 7. Bạn biết thế nào là "vết ố cà phê" trong hoạt động quan hệ khách hàng? Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến hình ảnh của doanh nghiệp? 8. Các đối tượng không được cho vay và hạn chế cho vay?