Đề thi tuyển vào Military Bank

pdf 1 trang nguyendu 12880
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển vào Military Bank", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_vao_military_bank.pdf

Nội dung text: Đề thi tuyển vào Military Bank

  1. thi vào Military Bank Th i gian: 90 phút Dng bài thi: Lu n 1. Trong 5 n m qua b n ã làm c nh ng iu gì? iu gì b n c m th y hài lòng nh t ? 2. Hãy nêu 5 y u t nh h ng n chính sách nhân s c a DN và phân tích ? 3. Nh ng nguyên nhân nào khi n ng i lao ng r i b DN ? 4. K n ng nào c n có c a 1 cán b nhân s ? 5. B n là cán b nhân s 1 công ty A. Có 1 nhân viên kinh doanh g i th cho bn v vi c : cô y b tr ng phòng giao thêm cho nhi u vi c phát sinh mà lơ ng và ãi ng v n gi nguyên. Trong khi cô y là m t nhân viên gi i, cô y ang có ý nh xin ngh . B n s vi t th tr l i và khuyên cô y nh th nào ? 6. - Hãy trình bày s hi u bi t c a b n v KPI ? - KPI và SAL có m i quan h nh th nào ? - 360 Feedback là gì? 7. Các v n c n quan tâm c a BHXH ? 8. M t nhân viên n có b u 3 tháng vi ph m n i quy c a công ty: i muôn 10 ngày liên ti p. GD òi ch m d t HD. B n hãy t v n cho GD nh th nào ?