Đề thi tuyển dụng - Vị trí: Chuyên viên hỗ trợ tín dụng – SHB Quảng Ninh - Môn thi: Nghiệp vụ tín dụng

pdf 12 trang nguyendu 4200
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển dụng - Vị trí: Chuyên viên hỗ trợ tín dụng – SHB Quảng Ninh - Môn thi: Nghiệp vụ tín dụng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfde_thi_tuyen_dung_vi_tri_chuyen_vien_ho_tro_tin_dung_shb_qua.pdf

Nội dung text: Đề thi tuyển dụng - Vị trí: Chuyên viên hỗ trợ tín dụng – SHB Quảng Ninh - Môn thi: Nghiệp vụ tín dụng

 1. ĐỀ THI TUYỂN DỤNG Vị trí: Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng – SHB Quảng Ninh Môn thi: Nghiệp vụ tín dụng Ngày thi: 14-7-2013 / Thời gian làm bài: 90 phút -===o0o===- Trả lời các câu hỏi sau đây bằng cách chọn 1 đáp án đúng nhất và điền ĐÁP ÁN đúng vào PHIẾU LÀM BÀI THI (kèm theo): Câu 1: Năm 2011, SHB được Wells Fargo trao tặng danh hiệu: a. Ngân hàng tốt nhất của năm b. Ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toan Quốc tế xuất sắc nhất 2010 c. Ngân hàng bán lẻ tốt nhất d. Thương hiệu mạnh Việt Nam Câu 2: Nghiệp vụ nào ko phải nghiệp vụ tín dụng: a. Cho vay, bão lãnh b. Chiết khấu c. Đầu tư chứng khoán d. Cho thuê tài chính Câu 3: Hạn mức giao dịch được hiểu là: a. Hạn mức vay vôn + Hạn mức bão lãnh + Hạn mức LC b. Hạn mức vay vốn c. Hạn mức vay vốn + Bão lãnh www.giangblog.com
 2. Câu 4: Bên có quyền đòi nợ được thế chấp một phần hoặc toàn bộ phần đòi nợ, nhưng không được thế chấp quyền đòi nợ trong tương lai. Điều này: a. Đúng b. Sai c. Đáp án khác Theo quy định của Bộ Luật Dân sự và Nghị định 163/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 29-12- 2006 về giao dịch bảo đảm thì bên có quyền đòi nợ được thế chấp một phần hoặc toàn bộ quyền đòi nợ, bao gồm cả quyền đòi nợ hình thành trong tương lai mà không cần có sự đồng ý của bên có nghĩa vụ trả nợ. Bên nhận thế chấp quyền đòi nợ có quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Yêu cầu bên có nghĩa vụ trả nợ phải thanh toán cho mình khi đến hạn mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ; b) Cung cấp thông tin về việc thế chấp quyền đòi nợ, nếu bên có nghĩa vụ trả nợ yêu cầu. Bên có nghĩa vụ trả nợ có quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Thanh toán cho bên nhận thế chấp theo quy định trên; b) Yêu cầu bên nhận thế chấp cung cấp thông tin về việc thế chấp quyền đòi nợ; nếu không cung cấp thông tin thì có quyền từ chối thanh toán cho bên nhận thế chấp. Câu 5: Bảo lãnh vay vốn và bảo đảm tín dụng có mối liên hệ với nhau như thế nào: a. Bão lãnh vay vốn chỉ là một trong những hình thức bảo đảm tín dụng b. Bão đảm tín dụng chỉ là một trong những hình thức bảo lãnh vay vốn c. Đáp án khác Câu 6: Kế toán trưởng của tổ chức tín dụng được phép: a. Vay không có bảo đảm và không được ưu đãi về lãi suất, về mức vay b. Vay có bảo đảm nhưng không được ưu đãi về lãi suất, mức cho vay c. Vay không có bảo đảm nhưng được ưu đãi về mức lãi suất, mức cho vay d. Vay có bảo đảm và được ưu đãi về lãi suất, mức cho vay Câu 7: Số tiền cho vay tối đa đối với một khách hàng khi vay theo món được ngân hàng xác định trên cơ sở: www.giangblog.com
 3. a. Nhu cầu vốn khách hàng đề nghị b. Mức ngân hàng đánh giá là phù hợp c. Tổng nhu cầu vốn của phương án KD – vốn LĐ tự có và coi như tự có d. Giá trị tài sản đảm bảo e. Tất cả các phương án trên Câu 8: Các hợp đồng cầm cố tài sản, hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng bảo lãnh là: a. Hợp đồng kinh tế b. Hợp đồng dân sự c. Hợp đồng thương mại d. Cả 3 đáp án trên Câu 9: Câu nào sau đây là đúng về đặc điểm của phương thức thanh toán chứng từ theo LC trả chậm: a. Đơn vị nhập khẩu có thể nhận hàng mà chưa trả tiền cho đơn vị xuất khẩu b. Đơn vị nhập khẩu không thể nhận hàng mà chưa trả tiền cho đơn vị xuất khẩu c. Đơn vị xuất khẩu có thể nhận tiền mà chưa giao hàng cho đơn vị nhập khẩu Câu 10: Theo bạn nhiệm vụ của bộ phận HTTD khi thực hiện công việc kiểm soát giải ngân để: a. Đảm bảo hồ sơ giải ngân đầy đủ và tuân theo đúng các quy định tín dụng của ngân hàng b. Đảm bảo hồ sơ giải ngân đầy đủ và tuân theo các điều kiện phê duyệt của các cấp có thẩm quyền c. Đảm bảo hồ sơ giải ngân đầy đủ và tuân theo đúng các quy định tín dụng của ngân hàng và điều kiện phê duyệt của các cấp có thẩm quyền d. Câu 11: Kiểm tra khoản vay sau giải ngân: a. Là công việc bắt cuộc của cán bộ tín dụng b. Chỉ cần thiết khi giải ngân bảng tiền mặt c. Được thực hiện khi khách hàng có dấu hiệu xấu ảnh hưởng tới khả năng trả nợ www.giangblog.com
 4. d. Chỉ được thực hiện khi có yêu cầu từ cấp trên Câu 12: Các ngân hàng thường thực hiện định giá các phương tiện vận tải đang lưu hành theo cách nào: a. Giá mua tài sản b. Thời gian đã sử dụng tài sản c. Chất lượng còn lại của tài sản d. Giá của mặt hàng còn lại trên thị trường e. Phương án a, b và d Câu 13: Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể đối với nợ nhóm 4 là: a. 5% b. 20% c. 30% d. 50% Câu 14: Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể đối với nợ nhóm 5 là: a. 50% b. 100% c. 25% d. 75% Câu 15: Khi khách hàng yêu cầu mở LC thanh toán tiền hàng nhập khẩu từ Mỹ, ký quỹ 15%, còn lại dự kiến thanh toán hoàn toàn bằng vốn tự có. Ngân hàng mở LC cần: a. Thẩm định khả năng tài chính và hoạt động kinh doanh của khách hàng b. Thẩm định nguồn ngoại tệ thanh toán LC khi đến hạn c. Thẩm định uy tín của ngân hàng nước ngoài (ngân hàng của người xuất khẩu) Câu 16: Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam là người có dộ tuổi từ: a. 18 tuổi www.giangblog.com
 5. b. 16 tuổi c. 12 tuổi d. Từ khi sinh ra tới khi chết đi Câu 17: Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, phải có công chức hoặc xác thực nếu hợp đồng cho thê nhà có thời hạn: a. Từ 3 tháng trở lên b. Từ 6 tháng trở lên c. Từ 9 tháng trở lên d. Từ 12 tháng trở lên Câu 18: Việc mua bảo hiểm đối với tài sản đảm bảo được thực hiện liên tục: a. Trong suốt thời hạn cấp tín dụng b. Trong suốt quá trình vay vốn và trả nợ vay của khách hàng c. Trong suốt thời hạn cấp tín dụng kể cả thời hạn gia hạn nợ, xử lý nợ bảo đảm d. Không có phương án nào đúng Câu 19: Trong hồ sơ vay vốn, các hợp đồng kinh tế phải là bản: a. Bản copy b. Bản gốc c. Bản sao y của Doanh nghiệp d. Cả 3 phướng án trên Câu 20: Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối ko đc cho khách hàng là người cư trú vay vốn bảng ngoại tệ: a. Đúng b. Sai c. Đáp án khác www.giangblog.com
 6. Câu 21: Công ty X và công ty cổ phần Y dự định liên kết thành lập công ty hợp danh để kinh doanh thực phẩm. Giám đốc công ty X đã có chứng chỉ hành nghề dược phẩm. Giám đốc công ty cổ phần Y có bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề dược phẩm ko? a. Có b. Không c. Đáp án khác Câu 22: Sự khác nhau giữa thế chấp tài sản và cầm cố tài sản a. Là do sự khác nhau giữa bất động sản và động sản b. Là sự khác nhau giữa giá trị cầm cố và giá trị tài sản c. Là sự khác nhau giữa tính chất quản lý tài sản của Ngân hàng d. Cả a, b và c www.giangblog.com
 7. Câu 23 – 24: (xem ảnh chụp) www.giangblog.com
 8. Câu 25 – 28: (xem ảnh chụp) www.giangblog.com
 9. Câu 29 – 31: www.giangblog.com
 10. Câu 32 – 34: www.giangblog.com
 11. Câu 35 – 37: www.giangblog.com
 12. Câu 38 - 40: -=== HẾT ===- www.giangblog.com