Đề thi Tín dụng ngân hàng VPBank

pdf 1 trang nguyendu 8850
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Tín dụng ngân hàng VPBank", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_tin_dung_ngan_hang_vpbank.pdf

Nội dung text: Đề thi Tín dụng ngân hàng VPBank

  1. © taichinh2a.com – www.taichinh2a.com Chúc các bạn thành công! $$$ Đề thi tín dụng NH VPBank 180 phút, gồm 4 câu. Mỗi thí sinh được phát cho vài tờ giấy A4 trắng để làm bài. Đề thi : Câu 1: Nêu hiểu biết của mình về Tín dụng NH. Những yêu cầu đặt ra cho người làm nghề tín dụng. Đưa ra những cơ sở chứng minh mình có đủ điều kiện làm cán bộ tín dụng VPBANK. (20đ) Câu 2: Vốn lưu động của một Doanh nghiệp bao gồm những thành phần nào? Cách xác định nhu cầu vay vốn lưu động? (20đ) Câu 3: Khi thẩm định cho vay, để đánh giá về tư cách đạo đức & năng lực quản lý điều hành của người chủ DN cần xem xét những vấn đề gì? Tại sao? (30đ) Câu 4: Thẩm định năng lực tài chính của DN dựa trên những báo cáo tài chính cơ bản nào? Nêu nội dung của những báo cáo đó. (20đ) Chữ viết rõ ràng, cẩn thận, cách trình bày (10đ)