Đề thi Tín dụng ngân hàng SHB Đà nẵng

pdf 2 trang nguyendu 8280
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Tín dụng ngân hàng SHB Đà nẵng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_tin_dung_ngan_hang_shb_da_nang.pdf

Nội dung text: Đề thi Tín dụng ngân hàng SHB Đà nẵng

  1. © taichinh2a.com – www.taichinh2a.com Chúc các bạn thành công! $$$ Đề thi tín dụng ngân hàng SHB ở Đà Nẵng (Thi sáng ngày 25/04/2009) (SHB - Ngân hàng TMCP Sài gòn - Hà Nội) Phần I 6. T. Hợp nhu cầu vốn của một KH vượt quá 15%vốn tự có của TCTD hoặc KH có nhu cầu huy động từ nhiều nguồn thì 1 NHTM có thể cho vay dưới hình thức nào a. Cho vay ủy thác b. Cho vay đồng tài trợ c. cả a,b d. Không có câu nào đúng 7. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ bao gồm những phương thức sau a. Điều chình kỳ hạn nợ b. Gia hạn nợ C. Khoanh nợ d. a,b 8. Những nhu cầu vốn nào không được cho vay theo quy định của pháp luật
  2. ? 9. Những đối tượng không được cấp bảo lãnh? 10. Tổng mức cho vay và cấp bảo lãnh của TCTD đối với 1 DN mà TCTD nắm quyền kiểm soát không được vượt quá % 11. Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể với các nhóm nợ là : a. Nhóm 1 b. Nhóm 2 c. Nhóm 3 d. Nhóm 4 e. Nhóm 5 12. Tổng mức cho vay và bảo lãnh của TCTD đới với các DN mà TCTD nắm quyền kiểm soát không được vượt quá : % 13. Tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn NHTM được sử dụng để cho vay trung và dài hạn % 14. Thời hạn được hổ trợ lãi suất tối đa là tháng đối với các khoản vay theo HĐTD được ký kết và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/02 đến 31/12/2009 15. Thời gian vay được hổ trợ lãi suất tối đa là tháng kể từ ngày giải ngân đối với các khoản vay theo HĐTD ký kết trước và sau ngày 1/4/2009 mà được giả ngân trong khoảng thgian từ 1/4/2009 đến 31/12/2009. Phần II. DN ABC thành lập trong năm 2009 và có những nghiệp vụ phát sinh như sau : - Cổ đông góp vốn bằng tiền : 100 triệu đồng - Mua sắm TSCĐ trị giá 60 triệu, trả ngay 40 tr, còn nợ 20 triệu - Vay dài hạn 50 triệu - Nhập hàng 200 triệu, trả ngay 40 triệu, còn nợ 160 triệu - Doanh thu bán hàng 210 triệu, KH trả ngay 150 triệu, còn nợ 60 triệu - Giá vốn hàng bán 165 triệu - Khấu hao 6 triệu, chi phí trả lãi vay dài hạn : 5 triệu - Chi lương và chi phí quản lý khác : 14 triệu - Thuế TN phải trả : 5 triệu - Chi cổ tức : 10 triệu Lâp bảng tổng kết tài sản của DN ABC vào ngày 31/12/2009.