Đề thi hết môn: Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng

doc 3 trang nguyendu 5790
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi hết môn: Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_het_mon_kinh_te_hoc_tien_te_ngan_hang.doc

Nội dung text: Đề thi hết môn: Kinh tế học tiền tệ - Ngân hàng

  1. đại học kinh tế - đại học quốc gia hà nội đề thi hết môn: kinh tế học tiền tệ - ngân hàng Lớp: HỌC LẠI Hẩ thời gian làm bài: 90 phút Câu 1 (5 điểm) Phõn tớch đỳng, sai hoặc khụng chắc chắn của nhận định sau: “Vật thế chấp cho một mún vay càng cú giỏ trị thỡ người cho vay càng ớt lo lắng về khả năng xảy ra lựa chọn đối nghịch” . Liờn hệ với hoạt động tớn dụng của cỏc NHTM Việt Nam hiện nay. Câu 3 (5 điểm): Anh (chị) sẽ chọn bảng quyết toán nào dưới đây khi dự tính có một dòng tiền 30 triệu đồng rút ra (với dự trữ bắt buộc là 10%) A Dự trữ: 50 tr.đ Tiền gửi: 300 tr.đ Cho vay: 250 tr.đ Vốn: 100 tr.đ Chứng khoán: 100 tr.đ B Dự trữ: 70 tr.đ Tiền gửi: 300 tr.đ Cho vay: 250 tr.đ Vốn: 100 tr.đ Chứng khoán: 80 tr.đ Hà Nội, ngày 16/8/2010 G/V ra đề TS. Nguyễn Trọng Tài
  2. đại học kinh tế - đại học quốc gia hà nội đề thi hết môn: kinh tế học tiền tệ - ngân hàng Lớp: HỌC LẠI Hẩ thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: (5 điểm): Hãy bình luận ý kiến cho rằng: “Nền kinh tế ở các nước đang phát triển tăng trưởng chậm là do thị trường tài chính không được mở mang đầy đủ”. Liên hệ với thị trường tài chính trong chiến lược phát triển kinh tế tại Việt Nam những nặm qua Câu 2 (4 điểm): ): Anh (chị) sẽ chọn bảng quyết toán nào dưới đây khi dự tính có một dòng tiền 50 triệu đồng rút ra (với dự trữ bắt buộc là 10%) A Dự trữ: 70 tr.đ Tiền gửi: 300 tr.đ Cho vay: 230 tr.đ Vốn: 100 tr.đ Chứng khoán: 100 tr.đ B Dự trữ: 100 tr.đ Tiền gửi: 300 tr.đ Cho vay: 200 tr.đ Vốn: 100 tr.đ Chứng khoán: 100 tr.đ Hà Nội, ngày 16/8/2010 G/V ra đề TS. Nguyễn Trọng Tài
  3. đại học kinh tế - đại học quốc gia hà nội đề thi hết môn: kinh tế học tiền tệ - ngân hàng Lớp: HỌC LẠI Hẩ thời gian làm bài: 90 phút Câu 1 (5 điểm): Trỡnh bày vai trũ của cỏc trung gian tài chớnh?. Liờn hệ về vai trũ của cỏc trung gian tài chớnh Việt Nam hiện nay Câu 2 (5 điểm): Hãy phân tích ảnh hưởng của cho vay tỏi chiết khấu tới lượng tiền cung ứng. Theo anh (chị) thì tác động của công cụ cho vay tỏi chiết khấu tới quá trình kiểm soát lượng tiền cung ứng của NHNN Việt Nam là như thế nào? Hà Nội, ngày 16/8/2010 G/V ra đề TS. Nguyễn Trọng Tài