Đề thi môn: Thanh toán quốc tế

doc 5 trang nguyendu 11770
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi môn: Thanh toán quốc tế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_mon_thanh_toan_quoc_te.doc
  • docDap an TTQT.doc

Nội dung text: Đề thi môn: Thanh toán quốc tế

  1. Tổ Khai thác thương vụ Phiếu thi số: 01 chữ ký của tổ trưởng bộ môn môn thi: thanh toán quốc tế lớp: (Hệ dài hạn) Câu 1: Tại sao hối phiếu lại có tính lưu thông được? Số tiền trên thư tín dụng và số tiền trên hối phiếu có liên quan với nhau như thế nào? Câu 2: Tín dụng là gì? Bản chất của nó? Lợi ích của tín dụng trong giao dịch thương mại quốc tế. Câu 3: Điều 30 trong UCP 500 quy định “Ngân hàng chấp nhận vận đơn B/L do người giao nhận ký”. Nếu đại lý của người giao nhận ký B/L thì ngân hàng có chấp nhận không? Vì sao? Chú ý: Không được viết, vẽ và làm bẩn phiếu thi Tổ Khai thác thương vụ Phiếu thi số: 02 chữ ký của tổ trưởng bộ môn môn thi: thanh toán quốc tế lớp: (Hệ dài hạn) Câu 1: Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là gì? Nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên có liên quan đến phương thức này? Câu 2: Nêu kỹ thuật nghiệp vụ chấp nhận hối phiếu. Tại sao phải có nghiệp vụ này, nó được sử dụng trong trường hợp nào? Câu 3: L/C không ghi ngày hết hạn hiệu lực. Ngày xuất trình chứng từ có hiệu lực để thanh toán được hiểu như thế nào? Chú ý: Không được viết, vẽ và làm bẩn phiếu thi Tổ Khai thác thương vụ Phiếu thi số: 03 chữ ký của tổ trưởng bộ môn môn thi: thanh toán quốc tế lớp: (Hệ dài hạn) Câu 1: Tại sao phải đảm bảo giá trị của đồng tiền thanh toán? Phương thức đảm bảo nào hạn chế được nhiều rủi ro nhất? Cho ví dụ. Câu 2: Khi ký hợp đồng xuất khẩu, thời hạn hiệu lực của L/C có cần thiết đối với người bán hàng hay không? Tại sao? Câu 3: Doanh nghiệp Việt Nam mua hàng trong nước với giá 6.000 VNĐ/1 sản phẩm và xuất khẩu sang Singapore với giá 1,2 SGD/1 sản phẩm. Tỉ giá hối đoái tại Hà Nội ghi 1 SGD = 7000 VNĐ. Sau 3 tháng giá cả và tỉ giá hối đoái tại thị trường Việt Nam thay đổi. Giá sản phẩm đã tăng lên 8.400 VNĐ/1 sản phẩm, tỉ giá hối đoái tại Hà Nội là 1 SGD = 12.000 VNĐ. Cho biết tình hình xuất khẩu hàng hoá trên thị trường này diễn ra như thế nào? Để tăng cường xuất khẩu hàng hoá trên thị trường này doanh nghiệp Việt Nam nên làm gì? Chú ý: Không được viết, vẽ và làm bẩn phiếu thi
  2. Tổ Khai thác thương vụ Phiếu thi số: 04 chữ ký của tổ trưởng bộ môn môn thi: thanh toán quốc tế lớp: (Hệ dài hạn) Câu 1: Tại sao phải đảm bảo giá trị của đồng tiền thanh toán? Phương thức bảo đảm nào hạn chế được nhiều rủi ro nhất? Cho ví dụ. Câu 2: Một thư tín dụng không ghi ngày giao hàng, trong trường hợp này, ngày giao hàng được hiểu như thế nào? Câu 3: Doanh nghiệp A của Việt Nam nhập khẩu hàng điện tử từ Hồng Kông với giá 2 HKD/1 sản phẩm và bán ra trên thị trường Việt Nam là 18.000 VNĐ/1 sản phẩm. Tỉ giá hối đoái được công bố tại Hà Nội vào thời điểm này là 1 HKD = 7.000 VNĐ. Sau 3 tháng ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh lại tỉ giá 1 HKD = 11.500 VNĐ. Giả thiết rằng giá cả tại hai thị trường hầu như không thay đổi. Hãy cho biết tình hình xuất nhập khẩu của doanh nghiệp A diễn ra như thế nào? Chú ý: Không được viết, vẽ và làm bẩn phiếu thi Tổ Khai thác thương vụ Phiếu thi số: 05 chữ ký của tổ trưởng bộ môn môn thi: thanh toán quốc tế lớp: (Hệ dài hạn) Câu 1: Nêu nghiệp vụ chấp nhận trả tiền và nghiệp vụ bảo lãnh hối phiếu. Loại phiếu nào được sử dụng trong nghiệp vụ chấp nhận, trường hợp nào sử dụng nghiệp vụ bảo lãnh? Câu 2: Khái niệm về phương thức thanh toán quốc tế. Phương thức nào được sử dụng rộng rãi trong buôn bán xuất nhập khẩu? Câu 3: Ngân hàng Việt Nam cần 1 triệu USD trong thời gian 3 tháng. Tỉ giá giao nhận ngay tại Hà Nội 1 $ = 14.000 VNĐ, tỉ giá giao nhận kỳ hạn tại Hà Nội là 1 $ = 14.500 VNĐ. Ngân hàng đó đã tiến hành nghiệp vụ SAWP như thế nào? Chú ý: Không được viết, vẽ và làm bẩn phiếu thi Tổ Khai thác thương vụ Phiếu thi số: 06 chữ ký của tổ trưởng bộ môn môn thi: thanh toán quốc tế lớp: (Hệ dài hạn) Câu 1: Số tiền trên thư tín dụng và số tiền trên hối phiếu có liên quan với nhau như thế nào? Nêu các phương pháp trả tiền của hối phiếu. Câu 2: Mục đích của ký hậu của hối phiếu là gì? Loại ký hậu nào vừa đảm bảo tính lưu thông cao vừa đảm bảo sự an toàn cao nhất cho hối phiếu? Câu 3: Công ty XNK Việt Nam nhận được một L/C do Ngân hàng DELTA Singapore phát hành. Trên L/C ghi ”DELTA sẽ trả tiền ngay sau khi nhận chấp nhận thanh toán của người xin mở L/C nếu hàng hoá phù hợp với chứng từ do người hưởng lợi xuất trình”. Vậy theo bạn công ty XNK Việt Nam có nên chấp nhận L/C này hay không? Vì sao. Chú ý: Không được viết, vẽ và làm bẩn phiếu thi
  3. Tổ Khai thác thương vụ Phiếu thi số: 07 chữ ký của tổ trưởng bộ môn môn thi: thanh toán quốc tế lớp: (Hệ dài hạn) Câu 1: Tỉ giá hối đoái là gì? Những nhân tố ảnh hưởng tới tỉ giá hối đoái. Trình bày hai phương pháp điều chỉnh tỉ giá hối đoái. Câu 2: Tín dụng thương mại và các hình thức cấp tín dụng của nó. Các hình thức bảo đảm tín dụng thương mại chủ yếu được sử dụng trong ngoại thương. Câu 3: Thông thường trong các L/C quy định: B/L phải ghi “Made out to order name ò Issuing Bank” mà không ghi tên người nhập khẩu. ý nghĩa của yêu cầu này là gì? Tác dụng của nó? Chú ý: Không được viết, vẽ và làm bẩn phiếu thi Tổ Khai thác thương vụ Phiếu thi số: 08 chữ ký của tổ trưởng bộ môn môn thi: thanh toán quốc tế lớp: (Hệ dài hạn) Câu 1: Loại hối phiếu nào thì chuyển nhượng được? Nêu các phương pháp chuyển nhượng cơ bản mà bạn biết. Câu 2: Thời hạn tín dụng là gì? Nêu các phương pháp tính chúng? Tại sao người đi vay phải quan tâm tới thời hạn vay? Câu 3: Sự khác nhau giữa trả tiền ngay và chiết khấu ghi trong L/C. Người hưởng lợi có quyền lựa chọn chiết khấu hay trả tiền ngay hay không? Chú ý: Không được viết, vẽ và làm bẩn phiếu thi Tổ Khai thác thương vụ Phiếu thi số: 09 chữ ký của tổ trưởng bộ môn môn thi: thanh toán quốc tế lớp: (Hệ dài hạn) Câu 1: Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là gì? Trình tự thực hiện phương pháp thanh toán này. Câu 2: Trình bày các loại cán cân thanh toán và nguyên tắc bút toán của chúng. Câu 3: Sau khi giao hàng, công ty XNK của Việt Nam đã ký phát chứng từ đòi tiền công ty VICTORIA của Singapore. Khi xuất trình chứng từ đòi tiền ngân hàng phát hành L/C đã từ chối thanh toán với lý do bộ chứng từ thanh toán không phù hợp với các quy định ghi trong L/C. Hỏi ngân hàng đã hành động như vậy đúng hay sai? Quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào Chú ý: Không được viết, vẽ và làm bẩn phiếu thi
  4. Tổ Khai thác thương vụ Phiếu thi số: 10 chữ ký của tổ trưởng bộ môn môn thi: thanh toán quốc tế lớp: (Hệ dài hạn) Câu 1: Tại sao phương thức thanh toán tín dụng chứng từ được sử dụng thông dụng nhất trong thanh toán ngoại thương? Câu 2: Các phương tiện thanh toán được sử dụng rộng rãi trong thanh toán quốc tế? Cách ghi số tiền trên hối phiếtu? Câu 3: L/C không ghi ngày hết hạn hiệu lực. Ngày xuất trình chứng từ có hiệu lực để thanh toán được hiểu như thế nào? Chú ý: Không được viết, vẽ và làm bẩn phiếu thi Tổ Khai thác thương vụ Phiếu thi số: 11 chữ ký của tổ trưởng bộ môn môn thi: thanh toán quốc tế lớp: (Hệ dài hạn) Câu 1: Cho biết sự khác biệt cơ bản nhất giữa Hối phiếu và Séc trong thanh toán? Điều kiện sử dụng hai công cụ này? Câu 2: Quỹ IMF cấp cho Việt Nam 3 triệu USD trong thời hạn 3 năm. Hãy cho biết đây là loại tín dụng nào? Điều kiện vay và hoàn trả ra sao? Câu 3: Ngân hàng phát hành L/C Tokyo của Nhật Bản, trong bức Fax từ chối thanh toán gửi cho công ty XNK của Việt Nam có ghi “Chúng tôi từ chối trả tiền cho Quý ngài vì người xin mở L/C cho Quý ngài hưởng đã từ chối bộ chứng từ của Qý ngài với lý do có sự mâu thuẫn giữa các chứng từ”. Ngân hàng hành động như vậy đúng hay sai? ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào? Chú ý: Không được viết, vẽ và làm bẩn phiếu thi Tổ Khai thác thương vụ Phiếu thi số: 12 chữ ký của tổ trưởng bộ môn môn thi: thanh toán quốc tế lớp: (Hệ dài hạn) Câu 1: Một tín dụng không ghi thời hạn hiệu lực, vậy thời hạn hiệu lực của thư được hiểu như thế nào? Những tranh chấp nào thường xảy ra với loại này? Câu 2: Hãy chứng minh rằng khi tỉ giá hối đoái (USD/VNĐ) tăng lên làm cho khối lượng hàng hoá của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài có xu hướng tăng lên. Câu 3: L/C quy định ngày giao hàng là 15/6/1999 và không quy định ngày xuất trình chứng từ. B/L được ký vào ngày 16/6/1999 và xuất trình chứng từ đòi tiền ngân hàng phát hành L/C. Chứng từ đến tay ngân hàng vào ngày 10/7/1999 và bị ngân hàng từ chối thanh toán vì: a, Ngày giao hàng trên B/L không phù hợp với ngày giao hàng ghi trong L/C.b ,Thời gian xuất trình chứng từ chậm.Ngân hàng hành động như vậy đúng, sai như thế nào? Chú ý: Không được viết, vẽ và làm bẩn phiếu thi
  5. Tổ Khai thác thương vụ Phiếu thi số: 13 chữ ký của tổ trưởng bộ môn môn thi: thanh toán quốc tế lớp: (Hệ dài hạn) Câu 1: Nêu mối quan hệ giữa tỉ giá hối đoái và cán cân thanh toán. Các biện pháp cân bằng cán cân thanh toán có làm cho tỉ giá hối đoái ổn định được không? Câu 2: Trình bày các phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ. So sánh nó với phương thức tín dụng chứng từ. Câu 3: Công ty XNK Việt Nam nhận được một L/C do Ngân hàng DELTA Singapore phát hành. Trên L/C ghi ”DELTA sẽ trả tiền ngay sau khi nhận chấp nhận thanh toán của người xin mở L/C nếu hàng hoá phù hợp với chứng từ do người hưởng lợi xuất trình”. Vậy theo bạn công ty XNK Việt Nam có nên chấp nhận L/C này hay không? Vì sao? Chú ý: Không được viết, vẽ và làm bẩn phiếu thi Tổ Khai thác thương vụ Phiếu thi số: 14 chữ ký của tổ trưởng bộ môn môn thi: thanh toán quốc tế lớp: (Hệ dài hạn) Câu 1: Nêu phương thức trả tiền trước và trả tiền sau khi nhận hàng trong ngoại thương. Những trường hợp giao dịch nào thì sử dụng hai phương pháp này? Câu 2: Thư tín dụng dụ phòng là gì? Các lợi ích cơ bản của nó. Trường hợp nào trong giao dịch thương mại nên sử dụng loại thư này? Câu 3: Ngân hàng phát hành L/C Tokyo của Nhật Bản, trong bức Fax từ chối thanh toán gửi cho công ty XNK của Việt Nam có ghi “Chúng tôi từ chối trả tiền cho Quý ngài vì người xin mở L/C cho Quý ngài hưởng đã từ chối bộ chứng từ của Qý ngài với lý do có sự mâu thuẫn giữa các chứng từ”. Ngân hàng hành động như vậy đúng hay sai? ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào? Chú ý: Không được viết, vẽ và làm bẩn phiếu thi