Đề thi vị trí Quản lý tín dụng Ngân hàng An Binh

pdf 3 trang nguyendu 3730
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi vị trí Quản lý tín dụng Ngân hàng An Binh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_vi_tri_quan_ly_tin_dung_ngan_hang_an_binh.pdf

Nội dung text: Đề thi vị trí Quản lý tín dụng Ngân hàng An Binh

  1. Đề thi vị trí Quản lý tín dụng Ngân hàng An Binh ngày 04/08/2011 Phần IQ 20 câu trắc nghiệm IQ bằng tiếng Anh Phần nghiệp vụ (10 câu tự luận) Câu 1: Công cụ chính sách tiền tệ quốc gia Câu 2: Thế nào là cho vay từng đợt, cho vay trả góp, cho vay theo hạn mức Câu 3: Khi nào NHTM xử lý tài sản đảm bảo của khách hàng Câu 4: Các phương thức thanh toán quốc tế, trình bày phương thức thanh toán L/C Câu 5: NHNN cho những đối tượng nào vay, khi nào? Câu 6: Khái niệm Ngân hàng nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Câu 7: Câu 8: Chức năng của Ngân hàng thương mại Câu 9: Bảo lãnh Ngân hàng là gì Câu 10: Trình bày nợ quá hạn, nợ xấu Gợi ý: 1. Công cụ của chính sách tiền tệ - Công cụ trực tiếp: Hạn mức tín dụng, khung ls, biên độ dao động của tỷ giá mua bán ngoại tệ, chính sách quản lý ngoại hối - Công cụ gián tiếp: Nghiệp vụ thị trường mở, chính sách tái chiết khấu, dự trữ bắt buộc, chính sách tỷ giá hối đoái 2. Thế nào là cho vay từng đợt, cho vay trả góp, cho vay theo hạn mức - Cho vay từng lần: áp dụng với doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung vốn lưu động không thường xuyên hoặc khách hàng có vòng quay vốn kinh doanh dài. Mỗi lần doanh nghiệp vay vốn cần phải làm thủ tục vay vốn và hợp đồng tín dụng. Việc rút vốn vay có thể một hay nhiều lần phù www.giangblog.com - Website for finance and banking
  2. hợp với tiến độ sử dụng vốn vay thực tế của khách hàng, nhưng tổng số tiền của các lần rút vốn không vượt quá số tiền cho vay ghi trong hợp đồng tín dụng. - Cho vay trả góp: Khi vay vốn, NH và khách hàng làm thủ tục vay vốn và ký hợp đồng tín dụng thoả thuận số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay. - Cho vay theo hạn mức: Áp dụng đối với khách hàng có nhu cầu vay bổ sung vốn lưu động thường xuyên, có vòng quay vốn nhanh và việc vay, trả diễn ra thường xuyên. Khách hàng được cấp một hạn mức tín dụng trong một thời hạn nhất định hoặc theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh. 3. NH tiến hành xử lý TSĐB của KH khi việc áp dụng các biện pháp khai thác không còn mang lại kết quả và khoản cho vay đã trả thanh nợ khó đòi 4. Các phương pháp thanh toán quốc tế: chuyển tiền, nhờ thu, thanh toán tín dụng chứng từ Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ là phương pháp thanh toán trong đó theo yêu cầu của KH (nhà nhập khẩu) NH phát hành 1 bức thư (gọi là L/C) cam kết trả tiền hoặc chấp nhận hối phiếu cho 1 bên thứ 3 khi người này xuất trình cho NH phát hành vộ chứng từ thanh toán phù hợp với những điều kiện và điều khoản quy định trong LC 5. NHNN cho nhưng đối tượng nào vay? Khi nào? - Cho vay đối với các tổ chức tín dụng + Dưới hình thức tái cấp vốn : Cho vay chỉ định, ưu đãi cho vay thực hiện các dự án, chương trình phát triền kinh tế của chính phủ Chiết khấu, tái chiết khấu GTCG + Trong trường hợp mất khả năng chi trả: Cho vay trong trường hợp bình thường (cho vay bù đắp thanh toán bù trừ, cho vay thời vụ) Cho vay trong trừong hợp đặc biệt (mất khả năng thanh toán tạm thời hay nghiêm trọng) www.giangblog.com - Website for finance and banking
  3. - Tạm ứng cho NSNN, cho NSNN vay gián tiếp dưới hình thức mua các tín phiếu, trái phiếu Kho bạc Nhà nước trên thị trường tiền tệ thông qua nghiệp vụ thị trường mở, nghiệp vụ chiết khấu 6. Khái niệm NH nước ngoài, chi nhánh NH nước ngoài Ngân hàng nước ngoài là tổ chức tín dụng được thành lập ở nước ngoài theo quy định của pháp luật nước ngoài Chi nhánh NH nước ngoài là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, không có tư cách pháp nhân,được ngân hàng nước ngoài bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ, cam kết của chi nhánh tại VN 8. Chức năng của NHTM - Trung gian tín dụng - Trung gian thanh toán - Tạo tiền 9. Bảo lãnh NH là hình thức cấp tín dụng, theo đó tổ chức tín dụng cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc TCTD sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho KH khi KH không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đã cam kết, khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng theo thỏa thuận 10. Nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc hoặc lãi đã quá hạn Nợ xấu là các khoản nợ thuộc nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn), 4 (nợ nghi ngờ), 5 (nợ có khả năng mất vốn) www.giangblog.com - Website for finance and banking