Đề thi trắc nghiệm Thuế

doc 13 trang nguyendu 8580
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi trắc nghiệm Thuế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docde_thi_trac_nghiem_thue.doc

Nội dung text: Đề thi trắc nghiệm Thuế

 1. TRẮC NGHIỆM THUẾ BÀI 2 I. Anh/ Chị hãy lựa chọn phương án thích hợp nhất cho các câu hỏi dưới đây THUẾ GTGT Câu 1: Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT nào? a. 0% b. 5% c. Không thuộc diện chịu thuế GTGT Câu 2:Mức thuế suất GTGT 0% được áp dụng trong trường hợp nào sau đây: a. Dạy học b. Dạy nghề c. Vận tải quốc tế Câu 3: Trường hợp nào sau đây không chịu thuế giá trị gia tăng a. Vận tải quốc tế b. Chuyển quyền sử dụng đất c. Thức ăn gia súc d. Nước sạch phục vụ sinh hoạt Câu 4: Căn cứ tính thuế GTGT là gì ? a. Giá bán hàng hóa tại cơ sở sản xuất và thuế xuất b. Giá bán hàng hóa trên thị trường và thuế suất c. Giá tính thuế và thuế suất Câu 5: Công ty A ký hợp đồng cung ứng dịch vụ kiểm định, kiểm tra chất lượng, kiểm chuẩn hàng hóa cho đơn vị B ở nước ngoài nhưng việc kiểm định, kiểm tra chất lượng, kiểm chuẩn hàng hóa được thực hiện tại công ty C ở Việt Nam (là nhà cung cấp hàng hóa cho đơn vị B ở nước ngoài) thì dịch vụ này có được coi là xuất khẩu không? a. Dịch vụ này được coi là xuất khẩu. b. Dịch vụ này không được coi là xuất khẩu. Câu 6: Đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh, thì việc nộp thuế GTGT, giá tính thuế giá trị gia tăng là a. Không phải tính và nộp thuế giá trị gia tăng b. Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng c. Giá bán đã có thuế giá trị gia tăng d. Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này Câu 7: Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính thuế giá trị gia tăng là a. Giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại b. Giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng nội bộ Câu 8: Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì:
 2. a. Được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của TSCĐ theo tỷ lệ khấu hao dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT b.Được khấu trừ toàn bộ c.Cả 2 phương án trên sai Câu 9: Công ty Thương mại Tổng hợp Hưng yên có kinh doanh bán ra mặt hàng vải, long nhãn sấy khô và hạt sen khô. Các mặt hàng này có phải chịu thuế GTGT không và nếu có áp dụng thuế suất nào? a. Không chịu thuế GTGT b. Chịu thuế GTGT với TS 10% c. Chịu thuế GTGT với TS 5 % Câu 10: Đối với cơ sở kinh doanh nào dưới đây trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xét hoàn thuế theo tháng a. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 100 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng. b. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 150 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng. c. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong tháng chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng. Câu 11: Tổng công ty kinh doanh bất đổng sản A đầu tư dự án xây nhà để bán. Tổng công ty thu tiền của khách hàng 3 kỳ: - Kỳ thứ nhất thu 10% trị giá căn hộ vào tháng 2/2009 - Kỳ thứ hai thu 60% trị giá căn hộ vào tháng 9/2009 - Kỳ thứ 3 thu 30% trị giá căn hộ khi bàn giao nhà Tổng công ty kinh doanh bất đổng sản A phải xuất hóa đơn và kê khai nộp thuế: a. Khi thu đủ tiền 100% và bàn giao nhà b. Khi thu tiền từng kỳ. Câu 12: Các hoạt động dưới đây hoạt động nào thuộc diện chịu thuế GTGT a. Hoạt động chuyển nhượng vốn. b. Hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất. c. Hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản có kèm theo công trình, kết cấu hạ tầng trên đất; máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải. Câu 13: Giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp là: a. Giá bán trả một lần b. Giá bán trả một lần chưa có thuế GTGT không bao gồm lãi suất trả góp c. Giá bán trả một lần cộng lãi trả góp Câu 14: Cơ sở nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng khi chuyển sang nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa còn tồn kho? a) Được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. b) Không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. THUẾ TTĐB Câu 1: Giá tính thuế tiêu thụ đăc biệt đối với hàng hóa gia công chịu thuế TTĐB là: a. Giá tính thuế của hàng hóa của cơ sở gia công b.Giá tính thuế của sản phẩm cùng loại tại cùng thời điểm bán hàng
 3. c.Giá tính thuế của sản phẩm tương đương tại cùng thời điểm bán hàng d.Hoặc a hoặc b, hoặc c Câu 2: Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt được hoàn thuế đã nộp trong tường hợp nào? a.Hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu b.Hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. c.Hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu để gia công hàng xuất khẩu. d.Cả 3 trường hợp trên. Câu 3: Giá tính thuế của hàng hóa sản xuất trong nước chịu thuế TTĐB là: a.Giá đo cơ quan thuế ấn định b.Giá đo cơ sở sản xuất bán ra THUẾ TNDN Câu 1: Công ty TNHH một thành viên Việt Tiến (do một cá nhân làm chủ); đăng ký trích chi phí xăng xe và KHTSCĐ năm 2011 cho 1 ô tô 5 chỗ ngồi, trị giá 2,5 tỷ đồng được mua vào tháng 1 năm 2010. Xe mang tên đăng ký tên cá nhân làm chủ. Theo anh chị công ty có được trích chi phí xăng xe và KHTSCĐ không? vì sao? (A) Có (B) Không Câu 2: Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ nếu số lỗ phát sinh chưa bù trừ hết thì a.Doanh nghiệp sẽ được giảm trừ tiếp vào thu nhập chịu thuế TNDN của các năm tiếp sau. b.Doanh nghiệp sẽ không được giảm trừ tiếp vào thu nhập chịu thuế TNDN của các năm tiếp sau. c.Không có trường hợp nào nếu trên Câu 3: Phần trích khấu hao TSCĐ nào dưới đây không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế: a.Khấu hao đối với TSCĐ đã khẩu hao hết giá trị nhưng vẫn đang được sử dụng. b.Khấu hao đối với TSCĐ có giấy tờ chứng minh được thuộc quyề sở hữu của doanh nghiệp (trừ TSCĐ thuế mua tài chính) c.Khấu hao đối với TSCĐ được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp theo chế độ quản lý TSCĐ và hạch toán kế toán hiện hành. Câu 4: Thu nhập chịu thuế TNDN gồm: a. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp b. Thu nhập từ hoạt động chính của doanh nghiệp và các khoản thu nhập ngoài Việt Nam. c. Thu nhập từ hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác của doanh nghiệp. d. Không phải các phương án trên. Câu 5: Doanh nghiệp nào được trích tối đa 10% để lập quỹ PTKH&CN, cơ sở của việc trích lập được xác định như thế nào, có được hạch toán vào chi phí được trừ của phần trích quỹ không? a. Tất cả các doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật đều được trích lập quỹ PTKH&CN. Việc trích tối đa 10% được xác định trên thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp và được tính vào chi phí khi thuế thu nhập doanh nghiệp. b. Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam mới được trích lập quỹ PTKH&CN. Việc trích tối đa 10% được xác định trên thu nhập
 4. chịu thuế của doanh nghiệp và được tính vào chi phí khi thuế thu nhập doanh nghiệp. c. Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam mới được trích lập quỹ PTKH&CN. Việc trích tối đa 10% được xác định trên thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh. Doanh nghiệp không được hạch toán các khoản chi từ quỹ PTKH&CN vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. Câu 6: Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ đối với công tác phí, chi phụ cấp cho nguời lao động đi công tác trong nước và nước ngoài như thế nào? a. Doanh nghiệp được tính vào chi phí thực tế phát sinh liên quan đến thu nhập tính thuế trong kỳ và có HĐCT hợp lệ, kể cả khoản cho phụ cấp công tác phí cho người đi công tác. b. Doanh nghiệp được tính vào chi phí thực tế phát sinh về tiền ở, đi lại liên quan đến thu nhập tính thuế trong kỳ và có HĐCT hợp lệ . Riêng khoản chi phụ cấp cho nguời lao động đi công tác trong nuớc và nuớc ngoài (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) không được vượt quá 2 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nuớc Câu 7: Khoản chi nào dưới đây không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: a. Chi mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật cho người lao động. b. Phần chi phí quản lý kinh doanh do doanh nghiệp nước ngoài phân bố cho cơ sở thường trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam. c. Chi lãi tiền vay vốn tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu. d. Chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo quy định của pháp luật. Câu 8: Doanh nghiệp A thuê tài sản của Doanh nghiệp B trong 4 năm với số tiền thuê là 800 triệu đồng, Doanh nghiệp A đã thanh toán một lần cho Doanh nghiệp B đủ 800 triệu đồng. Trường hợp này Doanh nghiệp A được tính vào chi phí trừ tiền thuê tài sản cố định hàng năm là bao nhiêu? a. 200 triệu đồng. b. 800 triệu đồng. c. Tùy doanh nghiệp được phép lựa chọn. THUẾ TNCN Câu 1: Chị C được ông B tặng một chiếc xe máy trị giá 25 triệu đồng, số thuế TNCN chị C phải trả là bao nhiêu? a. 1.200.000 đồng b. 1.500.000 đồng c. 1.750.000 đồng d. 2.100.000 đồng Câu 2: Các khoản thu nhập sau đây, khoản thu nhập nào thuộc thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú: a. Thu nhập từ tiền lương, tiền công; b. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn; c. Thu nhập từ bản quyền; d. Thu nhập từ kinh doanh; đ. Thu nhập từ thừa kế; e. Thu nhập từ đầu tư vốn; g. Tất cả các khoản thu nhập trên.
 5. Câu 3: Thu nhập chịu thuế TNCN từ bản quyền là: a.Là toàn bộ phần thu nhập nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ , chuyển giao công nghệ theo từng hợp đồng. b. Là thu nhập nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên theo từng hợp đồng. c. Là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ theo từng hợp đồng. d. Không phải các phương án trên Câu 4: Thu nhập nào được miễn thuế TNCN? a.Thu nhập từ đầu tư vốn. b. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; c. Thu nhập từ trúng thưởng; d. Thu nhập từ bản quyền. Câu 5: Thu nhập nào được miễn thuế TNCN? a.Thu nhập từ nhượng quyền thương mại. b. Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cớ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng. c. Thu nhập từ kiều hối. d. Thu nhập từ tiền lương, tiền công. Câu 6: Thu nhập chịu thuế TNCN từ thừa kế, quà tặng được xác định: a.Là toàn bộ giá trị tài sản thừa kế, quà tặng nhận được theo từng lần phát sinh b. Là phần giá trị của tài sản thừa kế, quà tặng từ 10 triệu đồng trở lên theo từng lần phát sinh c. Là phần giá trị tài sản thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng nhận được theo từng lần phát sinh. d. Không phải các phương án trên Câu 7: Thu nhập nào được miễn thuế TNCN? a.Thu nhập từ tiền lương, tiền công. b. Tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả. c. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại. d. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cớ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng. Câu 8: Thu nhập nào được miễn thuế TNCN? a. Thu nhập từ lãi cho vay b. Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; c. Thu nhập từ trúng thưởng; d. Thu nhập từ bản quyền; e. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại; f. Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng; g. Thu nhập từ kiều hối;
 6. Câu 9: Cá nhân được hoàn thuế TNCN trong trường hợp: a.Có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp b. Đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa tới mực phải nộp thuế c. Các trường hợp khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền d. Cả a,b và c QUẢN LÝ THUẾ Câu 1: Thuế môn bài của các tổ chức kinh doanh được nộp theo 4 mức nào dưới đây? a. 3 triệu; 2 triệu; 1,5triệu; 1 triệu b. 3 triệu; 2,5 triệu; 1,5triệu; 1 triệu c. 3,5 triệu; 2,5 triệu; 1,5triệu; 1 triệu Câu 2: Công ty A có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc khác địa phương công ty đóng trụ sở chính, trong trường hợp đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương này đã đăng ký thuế với cơ quan thuế địa phương trên địa bàn có HĐSX thì Công ty A có phải thực hiện đăng ký thuế lại ở cơ quan thuế nơi mình đóng trụ sở không? a. Phải thực hiện đăng ký thuế lại ở cơ quan thuế quản lý công ty A b. Không phải thực hiện đăng ký thuế lại ở cơ quan thuế quản lý công ty A Câu 3: Theo quy định của luật Quản lý thuế thì người nộp thuế không được tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của công chức quản lý thuế và tổ chức, cá nhân khác. a. Đúng b. Sai Câu 4: Hồ sơ miễn thuế,giảm thuế đối với trường hợp do cơ quan thuế quyết định miễn thuế,giảm thuế bao gồm: a. Tờ khai thuế và tài liệu có liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm. b. Văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế, trong đó nêu rõ loại thuế đề nghị miễn giảm; lý do miên thuế,giảm thuế, số tiền thuế được miễn giảm và tài liệu có liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm. c. Cả a và b TRẮC NGHIỆM THUẾ BÀI 3 I. Anh/ Chị hãy lựa chọn phương án thích hợp nhất cho các câu hỏi dưới đây THUẾ GTGT Câu 1: Từ 01/01/2009 trường hợp nào không được coi là thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa, dịnh vụ từ 20 triệu đồng trở lên: A. Bù trừ công nợ B. Bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịnh vụ mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra. C. Thanh toán ủy quyền qua bên thứ 3 thanh toán qua ngân hàng. D.Chứng từ nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán.
 7. Câu 2: Doanh nghiệp A có hóa đơn giá trị gia tăng mua vào lập ngày 12/5/2009. Trong kỳ kê khai thuế tháng 5/2009, doanh nghiệp A bỏ sót không kê khai hóa đơn này. Thời hạn kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là vào kỳ kê khai thuế tháng mấy? A. Tháng 8/2009 B. Tháng 9/2009 C. Tháng 10/2009 D. Tháng 11/2009 Câu 3: Kỳ tính thuế tháng 7/2009, Công ty cổ phần ô tô AMP có số liệu sau: Bán 10 xe 9 chỗ nghồi theo phương thức trả góp, thời gian thanh toán trong vòng 2 năm (chia thành 10 kỳ mổi kỳ thanh toán 200.000.000 đồng) với Giá bán chưa có thuế GTGT là 2.000.000.000 đồng; lãi trừ góp 200.000.000đồng/xe; thuế suất GTGT 10%. Công ty đã xuất hóa đơn cho khách hàng. Số thuế GTGT đầu ra kỳ tính thuế tháng 7/2009 là: A. 2.000.000.000 đồng B. 2.200.000.000 đồng C. 220.000.000 đồng D. Cả 3 phương án trên đều sai. Câu 4: Trường hợp trong công ty X có đơn vị hạch toán phụ thuộc, phát sinh thanh toán nội bộ công ty, có hoá đơn GTGT nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì có được khấu trừ thuế đầu vào hay không? Vì sao? A. Không được khấu trừ vì không đủ điều kiện TT qua NH B. Được khấu trừ vì thanh toán tiền hàng mang tính chất thanh toán nội bộ trong công ty Câu 5: Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực hiện thanh toán theo hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: A. giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao đã thanh toán tiền chưa có thuế GTGT. B. giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT. C. giá trị xây dựng lắp đặt thực tế Câu 6: Giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu là: A. Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + thuế TTĐB (nếu có) B. Giá hàng hóa nhập khẩu C. Giá nhập khẩu tại cửa khẩu + thuế nhập khẩu(nếu có) + thuế TTĐB (nếu có) Câu 7: Ngày 09/01/2009, CSKD vận chuyển hành khác A mua xe ô tô 7 chỗ, giá chưa có thuế GTGT là 2 tỷ đồng, CSKD đươc khấu trừ thuế GTGT đầu vào là bao nhiêu: A. 80 triệu B. 100 triệu C. 160 triệu D. 200 triệu Câu 8: Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là: A. Hàng hóa dịch vụ sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam B. Hàng hóa dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài C. Hàng hóa dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng
 8. không chịu thuế giá trị gia tăng D. Tất cả các đáp án trên Câu 9: Đối tượng và trường hợp nào sau đây được hoàn Thuế giá trị gia tăng? A. Cơ sở kinh doanh có quyết định xử lý hoàn thuế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. B. Đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh miễn trừ ngoại giao. C.Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các chương trình, dự án sử nguồn vốn hổ trợ phất triển chính thức không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo. D. Cả 3 trường hợp trên Câu 10: Cơ sở kinh doanh A có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu chưa được khấu trừ trong 2 tháng lần lượt là 200 triệu và 250 triệu cơ sở kinh doanh có được hoàn thuế không? A. Được hoàn thuế GTGT. B. Không được hoàn thuế GTGT. Câu 11: Cơ sở kinh doanh A kinh doanh xe gắn máy, trong tháng 4/2009 có số liệu sau: -Bán xe theo phương thức trả góp 3 tháng, giá bán trả góp chưa có thuế GTGT là 30,3 triệu đồng/xe(trong đó giá bán xe là 30 triệu đồng/xe,lãi trả góp 3 tháng là 0,3 triệu). Trong tháng 4/2009, thu được 10,1 triệu đồng. Giá tính thuế GTGT là? A. 30 triệu đồng B. 30,3 triệu đồng C. 10,1 triệu đồng D. 30,6 triệu đồng Câu 12: Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với đối tượng nào sau đây? A. Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. B. Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. C. Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ. D. Cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. THUẾ TTĐB Câu 1: Giá tính thuế TTĐB của hàng hóa gia công chịu thuế TTĐB là ? A.Giá bán gia của cơ sở giao gia công hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm bán hàng chưa có thuế GTGT và chưa có thuế TTĐB B.Giá bán gia của cơ sở giao giá công hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm bán hàng chưa có thuế TTĐB C.Giá bán gia của cơ sở giao giá công hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại hoặc tươngđương tai thời điểm bán hàng chưa có thuế GTGT Câu 2: Giá tính thuế TTĐB đối với hàng nhập khẩu thuộc diện chịu thuế TTĐB là: A.Giá thuế nhập khẩu B.Giá thuế nhập khẩu + thuế nhập khẩu C.Giá tính thuế nhập khẩu + thuế xuất nhập khẩu + thuế GTGT
 9. Câu 3: Trường hợp nào dưới đây mà người nộp thuế sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB được xét giảm thuế TTĐB A. Gặp khó khăn do thiên tai B. Gặp khó khăn do tai nạn bất ngờ C. Kinh doanh bị thua lỗ D. Cả A và B đều đúng THUẾ TNDN Câu 1: Trong cùng một kỳ tính thuế nếu có một khoản thu nhập đáp ứng các điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo nhiều trường hợp khác nhau thì khoản thu nhập đó được áp dụng ưu đãi như thế nào? A. Được tổng hợp tất cả các trường hợp ưu đãi. B. Lựa chọn một trong những trường hợp ưu đãi có lợi nhất. Câu 2: Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế TNDN hoặc loại thuế tương tự TNDN ở ngoài Việt Nam thì khi tính thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp được tính trừ: A.Số thuế TNDN đã nộp tại nước ngoài. B.Số thuế TNDN đã nộp tại nước ngoài nhưng tối đa không quá số thuế TNDN phải nộp theo quy định của Luật thuế TNDN tại Việt Nam. C.Không có trường hợp nào nêu trên. Câu 3: Doanh nghiệp X trong năm tính thuế có số liệu sau: - Doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 6.000 triệu đồng. - Chi phí phân bổ cho số sản phẩm tiêu thu: 5.000 triệu đồng. - Thu nhập nhận được từ dự án đầu tư tại nước ngoài: 1.000 triệu đồng (thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập theo Luật của nước doanh nghiệp X đầu tư là 300 triệu đồng). - Thuế suất thuế TNDN là 25%. Các chi phí được coi là hợp lý: Thuế TNDN doanh nghiệp phải nộp trong năm: A. 250 triệu đồng. B. 275 triệu đồng. C. 575 triệu đồng. D. 600 triệu đồng. Câu 4: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi đối với phần Quỹ phát triển khoa học công nghệ không được sử dụng. A.Thuế suất 20%. B.Thuế suất 25%. C.Thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập quỹ. Câu 5: Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ tính thuế được xác định bằng: A. Thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước. B. Thu nhập chịu thuế trừ (-) thu nhập được miễn thế trừ (-) các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định. C. Doanh thu trừ (-) chi phí được cộng (+) các khoản thu nhập khác. D. Doanh thu trừ (-) chi phí được trừ. Câu 6: Doanh nghiệp A trong kỳ tính thuế có số liệu sau: - Doanh thu trong kỳ là: 10.000 triệu đồng. - Chi phí doanh nghiệp kê khai: 8.100 triệu đồng. trong đó: + Chi nộp tiền phạt do vi pham hành chính là 400 triệu đồng.
 10. + Chi tài trợ cho cơ sở y tế theo đúng quy định của pháp luật là: 100 triệu đồng. Thu nhập chịu thuế: A. 1.900 triệu đồng. B. 2.000 triệu đồng. C. 2.200 triệu đồng. D. 2.100 triệu đồng. Câu 7: Thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác tại VN là: A. Thuế suất 20%. B. Thuế xuất 25%. C. Thuế suất từ 32%. Đến 50%. Câu 8: Người nộp thuế TNDN bao gồm: A. Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế. B. Hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế. C. Cả 2 đối tượng nêu trên. Câu 9: Năm 2010, doanh nghiệp A có số liệu như sau: -Thu nhập từ hoạt động sản xuất phần mềm là 200 triệu đồng. -Thu nhập từ hoạt động cho thuê văn phòng là 120 triệu đồng. -Thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán là 300 triệu đồng. Trường hợp này DN A trong năm 2010 sẽ phải nộp thuế TNDN là bao nhiêu biết rằng thu nhập của hoạt động sản xuất phẩn mêm của doanh nghiệp A đang được miễn thuế TNDN. A. 125 triệu đồng. B. 155 triệu đồng. C. 105 triệu đồng. D. Không phải nộp thuế. Câu 10: Doanh nghiệp thực hiện đánh giá lại TSCĐ theo quy định để góp vốn, thì doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại phải tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) vào thời điểm nào, căn cứ xác định? A. Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn được tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN vaò năm tài chính tham gia góp vốn. Việc xác định khoản chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ vào thu nhập khác của doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại đem góp vốn được tính theo số năm còn lại được trích khấu hao của TSCĐ tại doanh nghiệp nhận vốn góp. B. Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn được phân bổ dần vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN tại doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại đem góp vốn. Việc phân bổ dần khoản chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ vào thu nhập khác của doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại đem góp vốn được tính theo số năm còn lại được trích khấu hao của TSCĐ tại doanh nghiệp nhận vốn góp. Câu 11: Doanh nghiệp Việt Nam C có một khoản thu nhập 850 triệu đồng từ dự án đầu tư tại nước ngoài. Khoản thu nhập này là thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập theo Luật của nước ngoài. Số thuế thu nhập phải nộp tính theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của nước ngoài là 250 triệu đồng. Trường hợp này doanh nghiệp VN C sẽ phải nộp thêm thuế TNDN tại Việt Nam là bao nhiêu? A. Không phải nộp thêm thuế TNDN. B. 20 triệu đồng. C. 25 triệu đồng.
 11. THUẾ TNCN Câu 1: Thu nhập nào thuộc thu nhập được miễn thuế? A. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau. B. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường. C. Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất. D. Tất cả các khoản thu nhập trên; Câu 2: Theo quy địnhcủa luật thuế TNCN, thu nhập chịu thuế TNCN từ kinh doanh của cá nhân cư trú được xác định: A.Doanh thu trừ(-) các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế B. Doanh thu trừ(-) các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế trừ(-) các khoản giảm từ gia cảnh. C. Không phải các phương án trên Câu 3: Trường hợp nào thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được miễn thuế A. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng. B. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể. C. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau. D. Tất cả các khoản thu nhập trên. Câu 4: Theo quy định của luật thuế TNCN, người phụ thuộc của người nộp thuế không bao gồm: A.Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động. B. Con thành niên đang theo học đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hoặc học nghề C. Bố mẹ trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động nhưng không có thu nhập D. Câu a và b E. Câu b và c Câu 5: Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương: A. Theo năm; B. Theo quý; C. Theo tháng; D. Từng lần phát sinh thu nhập Câu 6: Luật thuế TNCN quy định, các khoán đóng góp vào qũy từ thiện, nhân đạo quỹ khuyến học: A.Được trừ vào tất cả các loại thu nhập của cá nhân cư trú trước khi tính thuế B. Được trừ vào thu nhập từ tiền lương, tiền công từ kinh doanh cua cá nhân cư trú trước khi tính thuế.
 12. C. Chỉ được trừ tiền thu nhập tiền lương, tiên công của các cá nhân không cư trú trước khi tính thuế D. Câu a và c E. Câu b và c Câu 7: Các khoản thu nhập sau đây, khoản thu nhập nào thuộc thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú: A. Thu nhập từ kinh doanh; B. Thu nhập từ thừa kế; C. Thu nhập từ đầu tư vốn; D. Tất cả các khoản thu nhập trên. Câu 8: Cá nhân được hoàn thuế trong trường hợp nào: A. Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp; B. Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế; C. Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; D. Tất cả các trường hợp trên; Câu 9: Thu nhập nào thuộc thu nhập từ đầu tư vốn: A. Tiền lãi cho vay. B. Lợi tức cổ phần. C. Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ trái phiếu Chính phủ. C. Tất cả các khoản thu nhập trên. Câu 10: Thu nhập chịu thuế TNCN từ đầu tư vốn không bao gồm: A. Lợi tức cổ phần B. Tiền lãi cho vay C. Lãi từ chuyển nhượng chứng khoán D. Cả a,b và c Câu 11: Thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam của cá nhân không cư trú được xác định bằng bao nhiêu % trên giá chuyển nhượng? A. 1%. B. 2%. C. 3%. Câu 12: Thuế suất đối với thu nhập từ tiền lương công đối với cá nhân không cư trú: A. 10%. B. 15%. C. 20%. D. 30%. QUẢN LÝ THUẾ Câu 1: Hồ sơ miễn thuế,giảm thuế đối với trường hợp do cơ quan thuế quyết định miễn thuế,giảm thuế bao gồm: A. Ngày kho bạc nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác hoặc tổ chức dịch vụ xác nhận trên chứng từ nộp thuế cuả người nộp thuế trong trường hợp nộp
 13. thuế bàng chuyển khoản. B. Ngày kho bạc nhà nước, cơ quan quản lý thuế hoạc tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế cấp chừng từ thu tiền thuế đối với trường hợp nộp tiền thuế trực tiếp bằng tiền mặt. C. Tất cả các trường hợp trên (a va b). Câu 2: Hồ sơ khai thuế với trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp gồm những gì? A. Tờ khai quyết toán thuế B. Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động C. Tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế D. Tất cả các loại trên Câu 3: Công việc nào dưới đây không phụ thuộc trách nhiệm của cơ quan thuế trông việc giải quyết hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền phạt theo quy định của Luật quản lý thuế: A.Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế lập hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền phạt giử đến cơ quan quản lý thuế cấp trên. B. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngầy tiếp nhận hồ sơ, cơ quan thuế cấp trên phải thông báo cho người nộp thuế hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. C. Trong thời hạn 60 ngày , kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ xóa nợ tiền thuế, hoặc thông báo trường hợp không thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt. Câu 4: Cơ quan quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế bằng các hình thức nào? A. Trực tiếp tại cơ quan thuế. B. Gửi qua đường bưu chính. C. Thông qua giao dịch điện tử. D. Tất cả các loại trên (a,b,c).