Đề thi hết môn chuyên sâu: Kinh tế

doc 2 trang nguyendu 6720
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi hết môn chuyên sâu: Kinh tế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_het_mon_chuyen_sau_kinh_te.doc

Nội dung text: Đề thi hết môn chuyên sâu: Kinh tế

  1. 1 Trường đại học đông đô cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoa Quan hệ quốc tế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đề thi hết môn (Đề 1) Chuyên sâu kinh tế thời gian làm bài: 90’ (không kể thời gian chép đề) Câu 1(6 điểm): Hãy phân tích những tác động của hội nhập kinh tế quốc tế. Hãy phân tích ý nghĩa và những thách thức khi Việt nam gia nhập liên kết kinh tế ASEAN Câu 2 (4 điểm): Hãy trình bày vai trò của TNCs trong nền kinh tế thế giới Ghi chú: SV không được sử dụng tài liệu Trường đại học đông đô cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoa Quan hệ quốc tế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đề thi hết môn (Đề 2) Chuyên sâu kinh tế thời gian làm bài: 90’ (không kể thời gian chép đề) Câu 1(4 điểm): Hãy trình bày những nhân tố thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá Câu 2 (6 điểm): Hãy trình bày cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO Ghi chú: SV không được sử dụng tài liệu
  2. 2 Trường đại học đông đô cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoa Quan hệ quốc tế Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đề thi lại Chuyên sâu kinh tế thời gian làm bài: 90’ (không kể thời gian chép đề) Câu 1(6 điểm): Hãy trình bày lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam Câu 2 (4 điểm): Hãy trình bày vai trò của TNCs đối với sự phát triển kinh tế của Việt nam những năm qua Ghi chú: SV không được sử dụng tài liệu