Biểu mẫu - Mẫu số 1 - Giấy đề nghị vay vốn / bảo lãnh

doc 1 trang nguyendu 7670
Bạn đang xem tài liệu "Biểu mẫu - Mẫu số 1 - Giấy đề nghị vay vốn / bảo lãnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docbieu_mau_mau_so_1_giay_de_nghi_vay_von_bao_lanh.doc

Nội dung text: Biểu mẫu - Mẫu số 1 - Giấy đề nghị vay vốn / bảo lãnh

  1. Mẫu số 1: Tên khách hàng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM vay vốn/bảo lãnh Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN/BẢO LÃNH Kính gửi: Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tên khách hàng vay vốn/bảo lãnh: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: . Tài khoản tiền gửi: Bằng VND số tại Ngân hàng số tại Ngân hàng Bằng ngoại tệ số tại Ngân hàng số tại Ngân hàng Họ, tên người đại diện: chức vụ: theo giấy uỷ quyền số ngày / / của 1- Đề nghị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển cho chúng tôi (i) vay/ (ii) bảo lãnh số tiền là bằng chữ Mục đích (sử dụng vốn vay/bảo lãnh): Thời hạn vay/bảo lãnh: Đơn vị thụ hưởng bảo lãnh Địa chỉ: 2- Biện pháp bảo đảm: . 3. Hồ sơ kèm theo . . . . . , ngày tháng năm ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG VAY VỐN/BẢO LÃNH (Họ, tên, chức vụ, ký tên, đóng dấu)