Nghiệp vụ ngân hàng - Dịch vụ Bao thanh toán trong nước tại Ngân hàng TMCP Á Châu

ppt 19 trang nguyendu 7811
Bạn đang xem tài liệu "Nghiệp vụ ngân hàng - Dịch vụ Bao thanh toán trong nước tại Ngân hàng TMCP Á Châu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptnghiep_vu_ngan_hang_dich_vu_bao_thanh_toan_trong_nuoc_tai_ng.ppt

Nội dung text: Nghiệp vụ ngân hàng - Dịch vụ Bao thanh toán trong nước tại Ngân hàng TMCP Á Châu

 1. LOGO Dịch vụ Bao thanh toán trong nước tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Nhóm Niềm tin
 2. Mục lục 1. Bao thanh toán – Các khái niệm 1.1 Quy trình Bao thanh toán 1.2 Ưu điểm & Nhược điểm của Bao thanh toán 2. Dịch vụ Bao thanh toán trong nước tại ngân hàng ACB 2.1 Quy trình Bao thanh toán trong nước tại ACB 2.2 Mức phí và bộ hồ sơ yêu cầu khi sử dụng dịch vụ Bao thanh toán
 3. 1. Bao thanh toán – Các khái niệm Bao thanh toán – Nó có nghĩa là gì? ❖ Có rất nhiều khái niệm về Bao thanh toán: Đứng trên quan điểm của người bán hàng (nhà cung cấp): Bao thanh toán là cách để tăng tiền từ các hoá đơn chưa thanh toán. Đứng trên quả điểm của các nhà bao thanh toán (thường là một ngân hàng): Bao thanh toán là một dịch vụ mua hoặc bán nợ (các khoản nợ chưa trả) với giá chiết khấu Hay: Bao thanh toán là một phương thức tài trợ ngắn hạn nơi các nhà bao thanh toán tăng tiền từ các hoá đơn chưa trả 1
 4. 1. Bao thanh toán – Các khái niệm Dù với bất cứ định nghĩa nào, Bao thanh toán đều có các điểm chính sau: 1. Theo các điều khoản Bao thanh toán ký kết với khách hàng: Các khách hàng cần cung cấp bản sao các hoá đơn mua hàng cho công ty Bao thanh toán (qua bưu điện hoặc thư điện tử), để đổi lại các công ty Bao thanh toán chấp thuận trả ngay lập tức một mức phần trăm chiết khấu thỏa thuận theo giá trị của các hoá đơn này. 2. Các công ty Bao thanh toán duy trì các khoản doanh thu trên sổ bán hàng thay mặt cho khách hàng và sẽ liên lạc với các con nợ để buộc họ thanh toán các hóa đơn khi chúng bị quá hạn 3. Khi các con nợ đã thanh toán khoản nợ cho công ty Bao thanh toán, khách hàng (nhà cung cấp) sẽ có thể cân đối các hóa đơn với chi phí Bao thanh toán ở mức thấp. 4. Lợi ích chính của Bao thanh toán chính trong sự linh hoạt của nó và không giống như nhiều hình thức tài trợ truyền thống , số tiền tài trợ có được giúp tăng doanh thu bán hàng và cải thiện khả năng tài chính của người bán hàng 2
 5. 1.1 Quy trình Bao thanh toán Bên bán Bên mua Bao thanh toán Công ty Bao thanh toán 3
 6. 1.1 Quy trình Bao thanh toán Bán chịu hàng hóa (Bước 1) Bên bán Bên mua Bán các hóa đơn chưa trả với giá chiết khấu Thu toàn bộ khoản nợ (Bước 2) tại ngày hết hạn (Bước 3) Công ty Bao thanh toán 4
 7. 1.2 Ưu điểm & Nhược điểm của Bao thanh toán Với bên bán hàng Với bên mua hàng - Cải thiện dòng tiền, tăng - Có thể mua hàng theo khả năng thanh khoản điều khoản thanh toán - Tăng doanh số bán hàng sau nhờ chính sách bán hàng - Sử dụng tín dụng người trả chậm - Giảm chi phí hành chính, bán để tài trợ vốn lưu quản lý công nợ động - Có nguồn tài chính mới - Cơ hội đàm phán điều mà không phụ thuộc vào khoản mua hàng tốt hơn khoản vay Ngân hàng, - Đơn giản hóa thủ tục không yêu cầu phải có tài thanh toán nhờ tập trung sản đảm bảo vào một đầu mối là Ngân - Giảm thiểu nợ xấu, hạn hàng chế rủi ro tín dụng 5
 8. 1.2 Ưu điểm & Nhược điểm của Bao thanh toán Đối với nhà cung ứng dịch vụ Bao thanh toán - Bao thanh toán giúp cho tổ chức cung ứng dịch vụ thiết lập và duy trì mối quan hệ với cả doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn, xây dựng lịch sử vay mượn và bán chéo sản phẩm. - Bao thanh toán có phạm vi áp dụng rộng rãi hơn do không đòi hỏi điều kiện khắt khe về luật pháp. -Bao thanh toán có những ưu điểm bổ sung so với các sản phẩm ngân hàng hiện có (VD: Thư tín dụng - L/C, chiết khấu thương phiếu, cầm cố) 6
 9. Bất lợi của Bao thanh toán Đối với bên bán Đối với nhà Bao thanh toán -Bên bán có nguy cơ mất khách hàng khi việc mua - Nguồn thu nợ của đơn vị bán khoản thanh toán bị Bao thanh toán hạn chế tiết lộ hơn cho vay thông thường - Đơn vị Bao thanh toán -Phí tài trợ bằng nghiệp phải đối mặt với nhiều rủi vụ Bao thanh toán khá ro tín dụng cao. -Rủi ro giả mạo trong Bao thanh toán 7
 10. 2. Dịch vụ Bao thanh toán trong nước tại ngân hàng ACB ACB là một trong nhiều ngân hàng cung ứng dịch vụ Bao thanh toán ở Việt Nam – Bao thanh toán trong nước là một trong nhiều loại hình dịch vụ đang rất phát triển 8
 11. 2.1 Quy trình Bao thanh toán trong nước tại ACB Quy trình Bao thanh toán trong nước tại Ngân hàng ACB (2) Bên bán Bên mua (4) (1) (5) (7) (3) 6) 9
 12. 2.1 Quy trình Bao thanh toán trong nước tại ACB Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bên bán hàng và ACB cùng Bên mua Bên bán gửi thông báo hàng xác nhận về việc hàng và về hợp đồng BTT cho bên đã nhận ACB ký kết mua hàng, thông báo và hợp đồng trong đó nêu rõ cam kết BTT việc “chuyển thanh toán nhượng khoản cho ACB phải thu cho ACB” 10
 13. 2.1 Quy trình Bao thanh toán trong nước tại ACB Bước 4 Bước 5 Bước 6 Bước 7 Bên bán Bên mua ACB thu ACB ứng hàng thanh phần ứng hàng trước và trước cho toán khoản giao thanh toán bên bán phải thu cho hàng cho phần còn lại hàng. ACB khi đến cho bên bán bên mua. hạn. hàng 11
 14. Các điều khoản để được chấp nhận Bao thanh toán trong nước Các điều khoản để được chấp nhận Bao thanh toán trong nước từ ACB Khoản phải thu được Ngân hàng bao thanh toán phải phát sinh từ các hợp đồng mua bán hàng hóa hợp pháp và trong hợp đồng phải có điều khoản chuyển nhượng khoản phải thu hoặc không có điều khoản chuyển nhượng khoản phải thu. 12
 15. Các điều khoản để được chấp nhận Bao thanh toán trong nước từ ACB Ngân hàng không thực hiện dịch vụ bao thanh toán đối với các khoản phải thu phát sinh từ: - Các giao dịch đang có tranh chấp - Các hợp đồng bán hàng dưới hình thức ký gửi - Các hợp đồng mua bán hàng hóa có thời hạn thanh toán còn lại dài hơn 180 ngày - Đã được gán nợ hoặc cầm cố, thế chấp - Đã quá hạn thanh toán trên hợp đồng mua bán hàng hóa Mức phí ứng trước: Tối đa 80% khoản phải thu 13
 16. Lãi suất bao thanh toán tại ACB Lãi suất bao thanh toán ACB: Lãi bao thanh toán sẽ được tính trên số tiền ứng trước từ ngày ứng cho đến khi Ngân hàng nhận thanh toán từ bên mua hàng. 14
 17. 2.2 Mức phí và bộ hồ sơ yêu cầu khi sử dụng dịch vụ Bao thanh toán Mức phí bao Mức phí thanh toán gia hạn 0,5% Mức phí bao 0,5% Mức phí thanh toán tối gia hạn tối thiểu thiểu 500.000 đ 500.000 đ 15
 18. 2.2 Mức phí và bộ hồ sơ yêu cầu khi sử dụng dịch vụ Bao thanh toán Giấy đề nghị bao thanh toán (Mẫu của Ngân hàng) Hồ sơ pháp lý của khách hàng Hồ sơ về tài chính của khách hàng: Các báo cáo tài chính và Bảng thuyết minh. Hồ sơ Hồ sơ về khoản phải thu đề nghị bao thanh toán Bao (Bao gồm: Hợp đồng mua bán hàng, Hóa đơn bán hàng, Phiếu xuất kho, Biên bản giao nhận hàng ) thanh toán Hồ sơ về tài sản đảm bảo (nếu có): Tài sản đảm bảo không phải là điều kiện bắt buộc để bên bán hàng được Ngân hàng bao thanh toán Các hồ sơ khác (nếu có) 16
 19. LOGO Nhóm Niềm tin