Đề thi vào ngân hàng Á Châu ACB

pdf 5 trang nguyendu 4890
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi vào ngân hàng Á Châu ACB", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_vao_ngan_hang_a_chau_acb.pdf

Nội dung text: Đề thi vào ngân hàng Á Châu ACB

  1. Đề thi vào ngân hàng Á Châu ACB 11/2009 Bài thi g m có 3 ph n: I, Ti ếng Anh: - 50 câu trong vòng 30 phút. dài 4 trang, không khó l m ^^! II, IQ: Tai quái là IQ này không c phép dùng máy tính cá nhân , c ng ch ng c dùng gi y nháp m i dã man. Ma` neu' nhap' vao` de`, bi, phat' hien. la` bi. loai luon ^^! - 43 câu trong vòng 25 phút. C u trúc thi g m 6 trang chia làm 3 ph n chính: Th kh n ng tính nh m (tính t ng các s l t 1 n 19, tính t ng các s ch n tù 1 n 20 ^^! i lo i nh th ) Th kh n ng t duy logic và ph n ki m tra kh n ng gi i quy t v n ( các câu IQ trong 2 ph n này t ơ ng t nh trang web: cannao.com ^^ các b n có th vào ó tham kh o) Ph n thi này khi n nhi u thí sinh lúng túng do áp l c v th i gian, mình b nh m mt m y câu d nh n k o do m t bình t nh ^!^ III, Thi nghi p v : 20 phút v i 9 câu Chi áp d ng cho các thí sinh apply vào v tri' Tín d ng và PFC (Personal Finance Consultant), cá v trí khác chi c n làm IQ và English là có th ra v ^^! Câu 1: Nêu s n ph m huy ng v n t ti n nhàn r i c a dân c Câu 2: Khách hàng A bán 5000$ bi t giá mua vnd/usd=15910, giá bán vnd/usd=15960, tính s ti n chi tr cho khách hàng.
  2. Câu 3: Lo i hình thanh toán hàng hóa d ch v thông qua ngân hàng ph bi n các NHTM 1. y nhi m thu 2. y nhi m chi 3. nh thu 4. sec' thanh toán 5. gi y b o lãnh ti n m t 6. thanh toán bù tr 7. séc b o chi Câu 4: Thanh toán gi a các NHTM 1. y nhi m chi 2. y nhi m thu 3. chi h 4. bù tr gi a các ngân hàng 5. liên ngân hàng 6. tt n i b Câu 5: Sau khi nh n ch ng t tt c a khách hàng trong ó s ti n l n h ơn ch ghi trong ch ng t 1. ch p nh n 2. không ch p nh n 3. yêu c u s a l i và ch p nh n Câu 6: Nêu các m c chuy n ti n ra n c ngoài c a ng i c trú là công dân VN theo lu t. 3 câu còn l i tính toán lãi ti n g i ph i chi cho khách hàng g i theo k h n 3 tháng, 6 tháng, ko k h n . (s u t m) ĐỀ THI NGHI ỆP V Ụ TÍN D ỤNG ACB (NGÀY 10/10/09) PH N I: IQ 50 câu trong ó 20 câu tính nh m ko gi y nháp ko máy tính
  3. VD: tính t ng các s l t 1 n 19 i lo i là nh th (30 phút). PHÂN II: TI NG ANH 50 câu (25phút). PH N III: NGHI P V 9 CÂU (20 phút) Câu 1: Nêu s n ph m huy ng v n t ti n nhàn r i c a dân c Câu 2: Khách hàng A bán 5000$ bi t giá mua vnd/usd=15910, giá bán vnd/usd=15960, tính s ti n chi tr cho khách hàng. Câu 3: Lo i hình thanh toán hàng hóa d ch v thông qua ngân hàng ph bi n các NHTM 1. y nhi m thu 2. y nhi m chi 3. nh thu 4. sex thanh toán 5. gi y b o lãnh ti n m t 6. thanh toán bù tr 7. séc b o chi Câu 4: Thanh toán gi a các NHTM 1. y nhi m chi 2. y nhi m thu 3. chi h 4. bù tr gi a các ngân hàng 5. liên ngân hàng 6. tt n i b Câu 5: Sau khi nh n ch ng t tt c a khách hàng trong ó s ti n l n h ơn ch ghi trong ch ng t 1. ch p nh n 2. không ch p nh n 3. yêu c u s a l i và ch p nh n Câu 6: Nêu các m c chuy n ti n ra n c ngoài c a ng i c trú là công dân VN theo lu t. 3 câu còn l i tính toán lãi ti n g i ph i chi cho khách hàng g i theo k h n 3
  4. tháng, 6 tháng, ko k h n . thi vào ngân hàng Á Châu ACB ngày 7-11-2009 Bài thi g m có 3 ph n: I, Ti ng Anh: - 50 câu trong vòng 30 phút. dài 4 trang, không khó l m ^^! II, IQ: Tai quái là IQ này không c phép dùng máy tính cá nhân :(( , c ng ch ng c dùng gi y nháp m i dã man. Ma` neu' nhap' vao` de`, bi, phat' hien. la` bi. loai luon ^^! - 43 câu trong vòng 25 phút. C u trúc thi g m 6 trang chia làm 3 ph n chính: Th kh n ng tính nh m (tính t ng các s l t 1 n 19, tính t ng các s ch n tù 1 n 20 ^^! i lo i nh th ) Th kh n ng t duy logic và ph n ki m tra kh n ng gi i quy t v n ( các câu IQ trong 2 ph n này t ơ ng t nh trang web: cannao.com ^^ các b n có th vào ó tham kh o) Ph n thi này khi n nhi u thí sinh lúng túng do áp l c v th i gian, mình b nh m mt m y câu d nh n k o do m t bình t nh ^!^ III, Thi nghi p v : 20 phút v i 9 câu Chi áp d ng cho các thí sinh apply vào v tri' Tín d ng và PFC (Personal Finance Consultant), cá v trí khác chi c n làm IQ và English là có th ra v ^^! Câu 1: Nêu s n ph m huy ng v n t ti n nhàn r i c a dân c
  5. Câu 2: Khách hàng A bán 5000$ bi t giá mua vnd/usd=15910, giá bán vnd/usd=15960, tính s ti n chi tr cho khách hàng. Câu 3: Lo i hình thanh toán hàng hóa d ch v thông qua ngân hàng ph bi n các NHTM 1. y nhi m thu 2. y nhi m chi 3. nh thu 4. sec' thanh toán 5. gi y b o lãnh ti n m t 6. thanh toán bù tr 7. séc b o chi Câu 4: Thanh toán gi a các NHTM 1. y nhi m chi 2. y nhi m thu 3. chi h 4. bù tr gi a các ngân hàng 5. liên ngân hàng 6. tt n i b Câu 5: Sau khi nh n ch ng t tt c a khách hàng trong ó s ti n l n h ơn ch ghi trong ch ng t 1. ch p nh n 2. không ch p nh n 3. yêu c u s a l i và ch p nh n Câu 6: Nêu các m c chuy n ti n ra n c ngoài c a ng i c trú là công dân VN theo lu t. 3 câu còn l i tính toán lãi ti n g i ph i chi cho khách hàng g i theo k h n 3 tháng, 6 tháng, ko k h n .