Đề thi nghiệp vụ thẻ của ngân hàng Vietinbank

doc 2 trang nguyendu 7160
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi nghiệp vụ thẻ của ngân hàng Vietinbank", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_nghiep_vu_the_cua_ngan_hang_vietinbank.doc

Nội dung text: Đề thi nghiệp vụ thẻ của ngân hàng Vietinbank

  1. Đề thi nghiệp vụ thẻ của Vietinbank (2/2009) Phần 1: trả lời đúng sai (10 câu - 3 điểm) Nội dung Marketing cơ bản, Marketing ngân hàng, Phần 2: lý thuyết (3 điểm) Trình bày mục tiêu của hoạt động marketing ngân hàng ? Đặc thù của ngành kinh doanh ngân hàng ? Từ đó phân tích những ảnh hưởng của nó tới hoạt động mkt ngân hàng ?
  2. Phần 3: bài tập (4 điểm) 3.1 (1.5 điểm) Một khách hàng ngân hàng H có tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn với số dư thường xuyên là 180 tỷ. Khách hàng muốn vay thêm ngân hàng 850 tỷ trong vòng 12 tháng, tính lãi suất cho vay cá biệt cho khách hàng này? Lãi suất tiền gửi thanh toán không kỳ hạn là 2,5%/ năm, tỉ lệ dự trữ thanh toán bắt buộc là 16%. Lãi suất cho vay là 21% đối với các khách hàng thông thường khác. Lãi suất huy động vốn bình quân là 17.5%, lãi suất huy động vốn ngắn hạn là 16.5%. 3.2 (2.5 điểm) Báo cáo của 1 NH như sau: (Ảnh này chưa tìm thấy do diễn đàn Giang lấy tin chỉ cho phép mod mới được xem ảnh & link trong bài viết. Đợi Giang bẻ khóa đã nha. Sẽ up sau !) Biết: * Nợ xấu của các khoản cho vay ngắn hạn và dài hạn (không tiếp tục thu lãi) = 5% * Thuế suất thu nhập = 28% * Khoản thu khác = sfsff, chi khác (baoo gồm chi trích lập dự phòng) = jgjgj Tính lãi suất huy động tiền gửi TK bình quân ? 1. để ngân hàng hòa vốn 2. để ROE = 28%