Thanh toán quốc tế - Luật các công cụ chuyển nhượng tại Việt Nam

pptx 57 trang nguyendu 5090
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thanh toán quốc tế - Luật các công cụ chuyển nhượng tại Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxthanh_toan_quoc_te_luat_cac_cong_cu_chuyen_nhuong_tai_viet_n.pptx

Nội dung text: Thanh toán quốc tế - Luật các công cụ chuyển nhượng tại Việt Nam

 1. LOGO Sống và làm việc theo pháp luật NHĨM TTQT 7 LUẬT CÁC CƠNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG TẠI VIỆT NAM 1. NGUYỄN VIẾT HẢI 2. ĐỖ MẠNH TỒN 3. NGUYỄN THẠC NAM 4. HỒNG NGỌC PHONG 5. NGUYỄN TRỌNG MINH 6.NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 7. NGUYỄN VĂN ĐỨC
 2. NHĨM TTQT 7 LUẬT CÁC CƠNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG Sống và làm việc theo pháp luật PHẦN 1 QUY ĐỊNH CHUNG PHẦN 2 HỐI PHIẾU PHẦN 3 SÉC PHẦN 4 KHỞI KIỆN,THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 3. NHĨM TTQT 7 PHẦN 1 : QUY ĐỊNH CHUNG Sống và làm việc theo pháp luật -Về phạm vi điều chỉnh : Cơng cụ chuyển nhượng quy định trong Luật này gồm hối phiếu địi nợ, hối phiếu nhận nợ, séc, cơng cụ chuyển nhượng khác, trừ cơng cụ nợ dài hạn được các tổ chức phát hành nhằm huy động vốn trên thị trường. -Về đối tượng áp dụng Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngồi tham gia vào quan hệ cơng cụ chuyển nhượng trên lãnh thổ nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam 3
 4. NHĨM TTQT 7 PHẦN 1 : QUY ĐỊNH CHUNG Sống và làm việc theo pháp luật Về cơ sở phát hành cơng cụ chuyển nhượng •Dựa trên cơ sở giao dịch mua bán hàng hố, cung ứng dịch vụ, cho vay giữa các tổ chức, cá nhân với nhau; giao dịch cho vay giữa tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân khác; giao dịch thanh tốn và giao dịch tặng, cho theo quy định của pháp luật. • Quan hệ cơng cụ chuyển nhượng quy định trong Luật này độc lập, khơng phụ thuộc vào giao dịch cơ sở phát hành cơng cụ chuyển nhượng. 4
 5. NHĨM TTQT 7 PHẦN 1 : QUY ĐỊNH CHUNG Sống và làm việc theo pháp luật -Về giải thích từ ngữ •Khái niệm cơng cụ chuyển nhượng, đĩ là “giấy tờ cĩ giá ghi nhận lệnh thanh tốn hoặc cam kết thanh tốn khơng điều kiện một số tiền xác định vào một thời điểm nhất định” •Phân biệt rõ giữa hối phiếu địi nợ và hối phiếu nhận nợ 5
 6. NHĨM TTQT 7 PHẦN 1 : QUY ĐỊNH CHUNG Sống và làm việc theo pháp luật -Về áp dụng tập quán thương mại quốc tế trong quan hệ cơng cụ chuyển nhượng cĩ yếu tố nước ngồi •Luật các cơng cụ chuyển nhượng đã quy định rõ một số thơng lệ quốc tế được áp dụng trong quan hệ thanh tốn xuất nhập khẩu mà các nước vẫn áp dụng •Trong trường hợp quan hệ cơng cụ chuyển nhượng cĩ yếu tố nước ngồi, các bên tham gia quan hệ cơng cụ chuyển nhượng được thoả thuận áp dụng các tập quán thương mại quốc tế 6
 7. NHĨM TTQT 7 PHẦN 1 : QUY ĐỊNH CHUNG Sống và làm việc theo pháp luật -Về áp dụng tập quán thương mại quốc tế trong quan hệ cơng cụ chuyển nhượng cĩ yếu tố nước ngồi Phát hành Áp dụng theo Chấp nhận, bảo lãnh, luật này thanh tốn Việt Nam Nước ngồi 7
 8. PHẦN 1 : QUY ĐỊNH CHUNG NHĨM TTQT 7 Sống và làm việc theo pháp luật ▪ Các thời hạn liên quan tới cơng cụ chuyển nhượng Thời hạn thanh tốn, thời hạn gửi thơng báo truy địi, thời hiệu khởi kiện Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ Ngày ngay sau ngày nghỉ, ngày lễ Ngày cuối cùng của thời hạn www.themegallery.com
 9. NHĨM TTQT 7 PHẦN 1 : QUY ĐỊNH CHUNG Sống và làm việc theo pháp luật Ngơn ngữ trên cơng cụ chuyển nhượng •Cơng cụ chuyển nhượng phải được lập bằng tiếng Việt, trừ trường hợp quan hệ cơng cụ chuyển nhượng cĩ yếu tố nước ngồi thì cơng cụ chuyển nhượng cĩ thể được lập bằng tiếng nước ngồi theo thoả thuận của các bên 9
 10. NHĨM TTQT 7 PHẦN 1 : QUY ĐỊNH CHUNG Sống và làm việc theo pháp luật - Về số tiền thanh tốn trên cơng cụ chuyển nhượng • Số tiền thanh tốn trên cơng cụ chuyển nhượng phải được ghi bằng số và bằng chữ và được ghi 2 lần trở lên • Cơng cụ chuyển nhượng được ghi trả bằng ngoại tệ Người thụ hưởng cuối cùng khơng Người thụ hưởng được phép thu được phép thu ngoại tệ thì số tiền ngoại tệ thì thanh tốn băng ngoại thanh tốn được quy đổi sang đồng tệ Việt Nam theo tỷ giá do ngân hàng nhà nước quy định www.themegallery.com
 11. HỎI HỎI NHĨM TTQT 7 Sống và làm việc theo pháp luật • Khi ghi số tiền ghi trên hối phiếu bằng số khác với số tiền ghi bằng chữ thì số tiền ghi bằng chữ hay bằng số cĩ giá trị thanh tốn và nếu được ghi 2 lần trở lên thì giá tri lớn hay nhỏ sẽ được chấp nhận???????????? • Đối với séc thì sao ??????? www.themegallery.com
 12. NHĨM TTQT 7 PHẦN 1 :QUY ĐỊNH CHUNG Sống và làm việc theo pháp luật -Về chữ ký •Cơng cụ chuyển nhượng phải cĩ chữ ký của người ký phát hoặc người phát hành •Người cĩ liên quan chỉ cĩ nghĩa vụ theo cơng cụ chuyển nhượng khi trên cơng cụ chuyển nhượng hoặc tờ phụ đính kèm cĩ chữ ký của người cĩ liên quan hoặc của người được người cĩ liên quan uỷ quyền với tư cách là người ký phát, người phát hành, người chấp nhận, người chuyển nhượng hoặc người bảo lãnh 12
 13. NHĨM TTQT 7 PHẦN 1 :QUY ĐỊNH CHUNG Sống và làm việc theo pháp luật Chữ ký giả mạo, chữ ký của người khơng được uỷ quyền Khi trên cơng cụ chuyển nhượng cĩ chữ ký giả mạo hoặc chữ ký của người khơng được uỷ quyền thì chữ ký đĩ khơng cĩ giá trị; chữ ký của người cĩ liên quan khác trên cơng cụ chuyển nhượng vẫn cĩ giá trị -Ngồi ra cịn cĩ một số qui định về Mất cơng cụ chuyển nhượng . Hư hỏng cơng cụ chuyển nhượng 13
 14. NHĨM TTQT 7 PHẦN 1 :QUY ĐỊNH CHUNG Sống và làm việc theo pháp luật ▪ -Các hành vi bị cấm • Cố ý làm giả ,sửa chữa ,tẩy xĩa các yếu tố trên cơng cụ chuyển nhượng. • Cố ý chuyển nhượng,nhận chuyển nhượng hoặc xuất trình để thanh tốn cơng cụ chuyển nhượng bị làm giả, bị sửa chữa, bị tẩy xĩa • Ký cơng cụ chuyển nhượng khơng đúng thẩm quyền hoặc giả mạo chữ ký • Chuyển nhượng cơng cụ chuyển nhượng khi đã biết cơng cụ chuyển nhượng này quá hạn thanh tốn hoặc đã bị từ chối chấp nhận, bị từ chối thanh tốn hoặc đã được thơng báo bị mất. • Cố ý phát hành cơng cụ chuyển nhượng khi khơng đủ khả năng thanh tốn • Cố ý phát hành séc sau khi bị đình chỉ quyền phát hành séc www.themegallery.com
 15. NHĨM TTQT 7 CÂU HỎI TÌNH HuỐNG Sống và làm việc theo pháp luật ▪ TẠI SAO LẠI GỌI LÀ CÁC CƠNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG. ▪ NHỮNG CƠNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG NÀO QuỐC TẾ CĨ, ViỆT NAM KHƠNG CĨ www.themegallery.com
 16. NHĨM TTQT 7 PHẦN 2: HỐI PHIẾU Sống và làm việc theo pháp luật Hối phiếu Hối phiếu địi nợ nhận nợ
 17. NHĨM TTQT 7 I. HỐI PHIẾU ĐỊI NỢ Sống và làm việc theo pháp luật
 18. Các nghiệp vụ liên quan tới hối NHĨM TTQT 7 phiếu địi nợ Sống và làm việc theo pháp luật Phát hành hối phiếu địi nợ Chấp nhận hối phiếu Bảo lãnh hối phiếu địi nợ Chuyển nhượng hối phiếu địi nợ Chuyển giao để cầm cố và chuyển giao để nhờ thu địi nợ Thanh tốn hối phiếu địi nợ Truy địi do hối phiếu địi nợ khơng được chấp nhận hoặc khơng được thanh tốn
 19. Những nội dung bắt buộc của NHĨM TTQT 7 hối phiếu Sống và làm việc theo pháp luật 1. Phải cĩ chữ HỐI PHIẾU ĐỊI NỢ ghi trên chứng từ 2. Lệnh thanh tốn hoặc chấp nhận thanh tốn vơ điều kiện một số tiền nhất định 3. Tên và địa chỉ của người bị ký phát 4. Thời hạn thanh tốn hối phiếu 5. Địa điểm thanh tốn 6. Tên và địa chỉ của người hưởng lợi 7. Ngày tháng và nơi phát hành hối phiếu 8. Tên, địa chỉ và chữ ký của người ký phát hối phiếu
 20. NHĨM TTQT 7 Chấp nhận hối phiếu địi nợ Sống và làm việc theo pháp luật ▪ Chấp nhận HP là hành vi của người bị ký phát cam kết thanh tốn HP khi đến hạn. ▪ Xuất trình hối phiếu: trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm ▪ Hình thức chấp nhận: ❖Chấp nhận phải được viết trên mặt trước tờ hối phiếu, được thể hiện bằng từ “chấp nhận” và được ký bởi người bị ký phát ❖Chấp nhận bằng văn thư, điện thơng báo
 21. NHĨM TTQT 7 Bảo lãnh hối phiếu - Aval Sống và làm việc theo pháp luật ▪ Là sự cam kết của người thứ ba, thường là ngân hàng lớn cĩ uy tín, về việc thanh tốn hối phiếu khi đến hạn cho người thụ hưởng. ▪ Bảo lãnh phải ghi rõ là cho người nào hưởng, nếu ko, người ký phát sẽ là người hưởng bảo lãnh ▪ Cách thực hiện: “bảo lãnh” được ghi ngay trên tờ hối phiếu và ký tên hoặc bảo lãnh bằng một văn thư riêng (bảo lãnh mật)
 22. NHĨM TTQT 7 Chuyển nhượng hối phiếu địi nợ Sống và làm việc theo pháp luật ❑ Ký chuyển nhượng ❑ Chuyển giao Người thụ hưởng chuyển Người thụ hưởng chuyển quyền sở hữu hối phiếu địi quyền sở hữu hối phiếu địi nợ cho người nhận chuyển nợ cho người nhận chuyển nhượng bằng cách ký vào nhượng bằng cách chuyển mặt sau hối phiếu địi nợ và giao hối phiếu địi nợ cho chuyển giao hối phiếu địi người nhận chuyển nhượng nợ cho người nhận chuyển nhượng
 23. NHĨM TTQT 7 Cầm cố và nhờ thu hối phiếu Sống và làm việc theo pháp luật ▪ Người thụ hưởng cĩ quyền cầm cố HP địi nợ tại các tổ chức tín dụng để vay vốn. ❑ khi người cầm cố hồn thành nghĩa vụ được đảm bảo bằng cầm cố hối phiếu địi nợ → người nhận cầm cố fai hồn trả hối fieu địi nợ ❑Trường hợp người cầm cố khơng hồn thành nghĩa vụ được đảm bảo bằng cầm cố hối phiếu → người nhận cầm cố trở thành người thụ hưởng hối phiếu địi nợ ▪ Người thụ hưởng cĩ thể chuyển giao HP cho người thu hộ để nhờ thu số tiền ghi trên hối phiếu kèm theo chỉ thị nhờ thu
 24. Thanh tốn hối phiếu địi nợ NHĨM TTQT 7 Sống và làm việc theo pháp luật ▪ Người bị ký phát phải thanh tốn hoặc từ chối thanh tốn hối phiếu địi nợ cho người thụ hưởng trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được hối phiếu địi nợ. ▪ Khi hối phiếu địi nợ đã được thanh tốn tồn bộ, người thụ hưởng phải ký, chuyển giao hối phiếu địi nợ, tờ phụ đính kèm cho người đã thanh tốn
 25. Giải quyết cho người thụ hưởng HP NHĨM TTQT 7 trong trường hợp ko được thanh tốn Sống và làm việc theo pháp luật Người thụ hưởng cĩ quyền truy địi Người chuyển nhượng, Người ký phát, người người bảo lãnh trong bảo lãnh, người trường hợp hối phiếu địi chuyển nhượng trước nợ chưa đến hạn thanh mình trong trường tốn nhưng người ký hợp hối phiếu địi nợ phát , người bị ký phát bị từ chối chấp nhận bị tuyên bố phá sản, giải một phần hoặc tồn thể, chết hoặc mất tích bộ theo quy định. và hối phiếu địi nợ chưa được chấp nhận
 26. NHĨM TTQT 7 Sống và làm việc theo pháp luật Theo ULB là 1 năm NO1-02-112(1) BILL OF EXCHANGE(2) Theo pháp lệnh FOR USD 18.880.000(3) (4) HANOI SEP.14.2002(5) thương phiếu VN là 90 At 90 days after (6) sight of this First bill of exchange ( second of the same tenor and date beingngày unpaid) pay to the order of Bank for Foreign Trade of Vietnam, Hanoi branch (7) the sum of US dollar eighteen thousand eight hundred and eighty only (8) Value received and charge the same to account of Sanyo Co., Ltd, Tokyo Japan (9a) L/C No. 02503021 LC 02 dated June 10th 2002 (9b). To: Sumitomo bank Generalexim Company Japan(10) Hanoi Vietnam (11)
 27. NHĨM TTQT 7 Tình huống: Sống và làm việc theo pháp luật - Cty Z kí kết hợp đồng mua bán quốc tế , đồng ý thanh tốn cho cty A bằng loại hối phiếu địi nợ cĩ thể kí hậu chuyển nhượng được. - Cty A kí hậu chuyển nhượng cho cty B, tới ơng Y là người được kí hậu chuyển nhượng cuối cùng. - Đến hạn thanh tốn,Y mang hối phiếu tới địi tiền Cty Z. Cty Z đã từ chối thanh tốn cho ơng Y với lý do cty A đã giao hàng khơng đúng với hợp đồng đã kí với Z.(Ơng Y chỉ biết mỗi ơng X là người kí hậu cho mình) →giải quyết thế nào? 27
 28. 6. Ký hậu hối phiếu Sống và làm việc theo pháp luật ▪ Ký hậu hối phiếu là một thủ tục pháp lý để chuyển nhượng hối phiếu từ người hưởng lợi này sang người hưởng lợi khác. ▪ Thủ tục ký hậu : người chuyển nhượng ký tên vào mặt sau hối phiếu để từ chối quyền sở hữu 28
 29. NHĨM TTQT 7 II. HỐI PHIẾU NHẬN NỢ Sống và làm việc theo pháp luật Nội dung của hối phiếu nhận nợ Nghĩa vụ của người phát hành Nghĩa vụ của người chuyển nhượng lần đầu hối phiếu nhận nợ Hồn thành thanh tốn hối phiếu nhận nợ Bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh tốn, truy địi hối phiếu nhận nợ
 30. NHĨM TTQT 7 Nội dung của hối phiếu nhận nợ Sống và làm việc theo pháp luật ▪ “Hối phiếu nhận nợ” được ghi trên mặt trước của hối phiếu nhận nợ; ▪ Cam kết thanh tốn khơng điều kiện một số tiền xác định; ▪ Thời hạn và địa điểmthanh tốn; ▪ Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân của người thụ hưởng; ▪ Địa điểm và ngày ký phát hành; ▪ Tên đối với tổ chức hoặc họ, tên đối với cá nhân, địa chỉ và chữ ký của người phát hành.
 31. NHĨM TTQT 7 Nghĩa vụ của người phát hành Sống và làm việc theo pháp luật → Thanh tốn số tiền ghi trên hối phiếu nhận nợ cho người thụ hưởng khi đến hạn thanh tốn và cĩ các nghĩa vụ khác như người chấp nhận hối phiếu địi nợ theo quy định của Luật này.
 32. Nghĩa vụ của người chuyển nhượng lần đầu hối phiếu nhận nợ Sống và làm việc theo pháp luật 1 Thanh tốn số tiền ghi trên hối phiếu nhận nợ cho người thụ hưởng khi hối phiếu nhận nợ bị từ chối chấp nhận hoặc bị từ chối thanh tốn Thanh tốn cho người chuyển nhượng hoặc người bảo 2 lãnh số tiền ghi trên hối phiếu đĩ trong trường hợp người chuyển nhượng hoặc người bảo lãnh đã thanh tốn hối phiếu nhận nợ cho người thụ hưởng sau khi hối phiếu nhận nợ bị từ chối chấp nhận hoặc bị từ chối thanh tốn
 33. Hồn thành thanh tốn hối phiếu nhận nợ Sống và làm việc theo pháp luật 1 2 3 Khi người phát Người phát hành đã Người thụ hưởng hành trở thành thanh tốn tồn bộ huỷ bỏ hối phiếu người thụ hưởng số tiền ghi trên hối nhận nợ. của hối phiếu nhận phiếu nhận nợ cho nợ vào ngày đến người thụ hưởng; hạn thanh tốn hoặc sau ngày đĩ;
 34. Bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, NHĨM TTQT 7 thanh tốn, truy địi hối phiếu nhận nợ Sống và làm việc theo pháp luật Các quy định từ Điều 24 đến Điều 52 của Luật này về bảo lãnh, chuyển nhượng, cầm cố, nhờ thu, thanh tốn, truy địi hối phiếu địi nợ cũng được áp dụng tương tự đối với hối phiếu nhận nợ.
 35. Hối phiếu địi nợ & nhận nợ Sống và làm việc theo pháp luật Hối phiếu địi nợ Hối phiếu nhận nợ Người phát hành( ký Người bán Người mua phát) Người thụ hưởng Người bán Người mua Địa điểm thanh tốn ( nếu Người bị ký phát Người phát hành khơng được ghi trên cụ thể trên hối phiếu ) www.themegallery.com
 36. NHĨM TTQT 7 Kỳ phiếu & hối phiếu nhận nợ Sống và làm việc theo pháp luật ▪ Giống nhau - Người phát hành ( ký phát) cĩ nghĩa vụ thanh tốn số tiền > Người thụ hưởng - Được cam kết thanh tốn khơng điều kiện một số tiền xác định khi cĩ yêu cầu 36
 37. NHĨM TTQT 7 Phần 3: Séc (cheque,check) Sống và làm việc theo pháp luật 1. Nội dung của séc và kí phát séc 2. Cung ứng séc trắng 3. Chuyển nhượng và nhờ thu séc 4. Bảo đảm thanh tốn séc 5. Xuất trình và thanh tốn séc 6. Đình chỉ và từ chối thanh tốn séc www.themegallery.com
 38. NHĨM TTQT 7 1.1.Nội dung của séc Sống và làm việc theo pháp luật 3 1 4 5 7 2 6 38
 39. NHĨM TTQT 7 1.2.Kí phát séc Sống và làm việc theo pháp luật Người kí phát là tổ chức, cá nhân cĩ tài khoản tại ngân hàng, Thanh tốn Thanh tốn cho một cho một người xác Cho người người xác định và khơng cầm giữ séc định và được được phép phép chuyển chuyển nhượng. nhượng www.themegallery.com
 40. NHĨM TTQT 7 1.2.Kí phát séc Sống và làm việc theo pháp luật Ơng Nguyễn Trọng Minh (NHD) Khơng chuyển nhượng 40
 41. NHĨM TTQT 7 1.2. Ký phát séc Sống và làm việc theo pháp luật ▪ Séc cĩ thể được ký phát ra lệnh cho người bị ký phát thanh tốn số tiền ghi trên séc cho chính người ký phát. ▪ Séc khơng được ký phát để ra lệnh cho chính người ký phát thực hiện thanh tốn séc, trừ trường hợp ký phát để trả tiền từ đơn vị này sang đơn vị khác của người ký phát. ULC 1931 Luật Việt Nam Séc đã ghi rõ tên của người thụ hưởng Séc đã ghi rõ tên người thụ hưởng vẫn thì khơng được phép chuyển nhượng cĩ thể chuyển nhượng 41
 42. NHĨM TTQT 7 2.Cung ứng séc trắng SốngEdit your và company làm việc slogan theo pháp luật Ngân Các ngân hàng nhà hàng và tổ Tổ chức, nước Việt chức tín cá nhân Nam dụng • Trước khi in séc trắng phải được đăng kí mẫu tại ngân hàng nhà nước Việt Nam. • Tổ chức cung ứng séc quy định điều kiện, thủ tục đối với việc bảo quản, sử dụng séc do mình cung ứng. www.themegallery.com
 43. NHĨM TTQT 7 3.Chuyển nhượng và nhờ thu séc Sống và làm việc theo pháp luật ▪ Chuyển nhượng séc phải đảm bảo được tính liên tục và người cuối cùng trong dãy chữ kí chuyển nhượng là người được thụ hưởng. ▪ Chuyển giao séc để nhờ thu : người thu hộ cĩ thể thanh tốn trước cho người nhờ thu hoặc thanh tốn sau khi cĩ kết quả thu Người thụ Người bị kí phát hưởng Người thu hộ cĩ quyền: • Thay mặt người thụ hưởng xuất trình séc, nhận số tiền ghi trên séc • Chuyển giao séc cho người khác thu hộ • Truy địi số tiền ghi trên séc nếu đã thanh tốn trước cho người thụ hưởng nhưng bị người kí phát từ chối 43
 44. NHĨM TTQT 7 4.Bảo đảm thanh tốn séc Sống và làm việc theo pháp luật Bảo lãnh Text Là việc người thứ 3 cam kết Bảo chi với người được Là séc đã được bảo lãnh sẽ tổ chức cung thanh tốn tồn ứng dịch vụ Text bộ hay một phần thanh tốn xác Bảo đảm số tiền ghi trên Text nhận khả năng thanh tốn séc séc khi người được bảo lãnh thanh tốn Text trước khi người khơng thanh chi trả trao Séc tốn hay thanh cho người thụ tốn khơng đầy hưởng đủ số tiền ghi Text trên séc. www.themegallery.com
 45. 5. Xuất trình và thanh tốn séc NHĨM TTQT 7 Sống và làm việc theo pháp luật Thời hạn xuất trình Thời hạn hiệu lực ULC ⚫ 8 ngày (sec lưu thơng trong phạm 1 năm vi quốc gia) kể từ ngày hết ⚫ 20 ngày (sec lưu thơng giữa các hạn xuất trình nước cùng lục địa) ⚫ 70 ngày (sec lưu thơng giữa các nước khác lục địa) Luật các cơng cụ 30 ngày từ ngày ký phát 6 tháng chuyển nhượng kể từ ngày ký Việt Nam phát 45
 46. NHĨM TTQT 7 5. Xuất trình và thanh tốn séc Sống và làm việc theo pháp luật a) Trường hợp đặc biệt do sự việc bất khả kháng, người thụ hưởng cĩ thể xuất trình yêu cầu thanh tốn muộn hơn. b) Địa điểm xuất trình theo địa điểm thanh tốn được ghi trên séc hoặc tại trung tâm thanh tốn bù trừ c) Cách thức xuất trình: trực tiệp tại địa điểm thanh tốn hoặc xuất trình theo hình thức thư bảo đảm qua mạng cơng cộng ( thời điểm xuất trình séc được tính theo ngày trên dấu bưu điện nơi gửi) www.themegallery.com
 47. NHĨM TTQT 7 Ví dụ thanh tốn sec Sống và làm việc theo pháp luật Đối với sec lưu thơng trong phạm vi trong nước, theo luật Việt Nam thì thời hạn xuất trình séc đối với người thụ hưởng là 30 ngày kể từ ngày kí phát. Giả sử ngày kí phát sec là ngày 1/4 → ngày cuối cùng của thời hạn là ngày 30/4. Ngân hàng nghỉ lễ 2 ngày 30/4 1/5→ ngày cuối cùng của thời hạn là ngày 2/5. Nếu ngày 2/5 là ngày chủ nhật→ ngày cuối cùng của thời hạn là ngày thứ 2- 3/5 www.themegallery.com
 48. NHĨM TTQT 7 5. Xuất trình và thanh tốn séc Sống và làm việc theo pháp luật Xuất trình Xuất trình sai đúng thời hạn thời hạn 48
 49. 5. Xuất trình và thanh tốn NHĨM TTQT 7 séc Sống và làm việc theo pháp luật 1 Người bị kí phát chỉ cĩ thể thực hiện thanh tốn chậm một ngày làm việc kể từ ngày xuất trình nếu người kí phát cĩ đủ tiền trên tài khoản. Xuất trình đúng thời hạn 2 Nếu vi phạm phải bồi thường cho người thụ hưởng tối đa = Số tiền ghi trên séc * lãi suất phạt ( 200% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cơng bố tại thời điểm áp dụng. Tiền phạt chậm trả được trả cho người thụ hưởng séc) . www.themegallery.com
 50. 5. Xuất trình và thanh tốn NHĨM TTQT 7 séc Xuất trình sai 30 ngày thời hạn 6 tháng Hết hạn hiệu Ngày kí Hết hạn phát ghi xuất trinh lực thanh trên séc séc tốn Xuất trình để thanh tốn trước ngày kí Người bị kí phát khơng nhận được thơng phát ghi trên séc thì việc thanh tốn chỉ báo đình chỉ thanh tốn và người kí phát được thực hiện từ ngày kí phát ghi trên cĩ đủ tiền trên tài khoản thì vẫn được séc thanh tốn Tại sao lại cĩ trường hợp này??? www.themegallery.com 50
 51. NHĨM TTQT 7 5. Xuất trình và thanh tốn séc Sống và làm việc theo pháp luật Trường hợp séc được xuất Trường hợp tài khoản của trình sau khi người ký phát người kí phát khơng đủ để bị tuyên bố phá sản, giải thể thanh tốn, nếu người thụ , chết, mất tích hoặc mất hưởng yêu cầu được thanh NLHVDS thì séc vẫn được tốn một phần số tiền ghi thanh tốn trên séc thì người bị ký phát cĩ nghĩa vụ thanh tốn theo yêu cầu của người thụ hưởng www.themegallery.com
 52. NHĨM TTQT 7 6. Đình chỉ và từ chối thanh tốn séc Sống và làm việc theo pháp luật ▪ Người kí phát cĩ quyền gửi văn bản đình chỉ thanh tốn séc cho người bị kí phát nhưng thơng báo đình chỉ chỉ cĩ hiệu lực sau thời hạn xuất trình séc ▪ Séc được coi là bị từ chối thanh tốn nếu sau thời hạn người bị kí phát phải thanh tốn séc khi séc được xuất trình(trong ngày xuất trình hoặc ngày làm việc kế tiếp) , mà người thụ hưởng chưa nhận được đủ tiền ghi trên séc 52
 53. PHẦN 4. Khởi kiện, thanh tra và xử NHĨM TTQT 7 lý vi phạm Sống và làm việc theo pháp luật 1.Chủ thể khởi kiện 2.Thời hiệu khởi kiện 3.Nơi giải quyết tranh chấp 53
 54. NHĨM TTQT 7 1. Chủ thể khởi kiện Sống và làm việc theo pháp luật a) Người thụ hưởng: ▪ Nguyên nhân khởi kiện: cơng cụ chuyển nhượng bị từ chối chấp nhận, từ chối thanh tốn tồn bộ hoặc một phần. ▪ Đối tượng khởi kiện: một hoặc một số bên liên quan ▪ Hồ sơ khởi kiện: đơn kiện, cơng cụ chuyển nhượng bị từ chối, thơng báo về việc bị từ chối b) Người cĩ liên quan: ▪ Đối tượng khởi kiện: người chuyển nhượng trước mình, người chấp nhận, người phát hành, người kí phát hoặc người bảo lãnh. 54
 55. NHĨM TTQT 7 2. Thời hiệu khởi kiện Sống và làm việc theo pháp luật ▪ Người thụ hưởng cĩ quyền khởi kiện các bên cĩ liên quan trong thời hạn 3 năm kể từ ngày cơng cụ chuyển nhượng bị từ chối chấp nhận hoặc thanh tốn. ▪ Nếu người thụ hưởng khơng xuất trình cơng cụ chuyển nhượng đúng thời hạn, hoặc khơng gửi thơng báo về việc cơng cụ chuyển nhượng bị từ chối trong thời hạn 4 ngày làm việc kể từ ngày bị từ chối thì chỉ cĩ quyền khởi kiện trong vịng 2 năm kể từ ngày kí phát ▪ Người cĩ liên quan (bị người thụ hưởng khởi kiện) cĩ quyền khởi kiện các bên khác trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hồn thành nghĩa vụ thanh tốn séc. 55
 56. NHĨM TTQT 7 3. Nơi giải quyết tranh chấp Sống và làm việc theo pháp luật ▪ Tồn án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự ▪ Trọng tài thương mại : nếu các bên cĩ thỏa thuận, thực hiện theo quy định của pháp luật về trọng tài 56
 57. Học luật để lách luật LOGO NHĨM TTQT 7