Thanh toán quốc tế - Các phương tiện thanh toán quốc tế

ppt 88 trang nguyendu 20581
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thanh toán quốc tế - Các phương tiện thanh toán quốc tế", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptthanh_toan_quoc_te_cac_phuong_tien_thanh_toan_quoc_te.ppt

Nội dung text: Thanh toán quốc tế - Các phương tiện thanh toán quốc tế

 1. CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ LOGO
 2. Hối phiếu Phương tiện Tiền mặt Séc TTQT Thẻ thanh toán 2
 3. Hối phiếu (Bill of Exchange, Draft)
 4. LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA HỐI PHIẾU Mua bán hàng hóa quốc Thế kỷ 12, bán hàng trả tế chậm (Phát triển mạnh – thanh toán ngay khó) Người mua ký Người bán cần vốn kinh doanh: văn bản nhận nợ - Phát hành hứa phiếu mua chịu (Hứa phiếu) - Dùng hứa phiếu đang sở hữu để thanh toán cho người khác Hối phiếu: - Người bán: phát hành hối phiếu - Người mua: ký chấp nhận trả nợ - Được sử dụng chủ yếu từ thế kỷ 16
 5. HỐI PHIẾU ❖Là mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện của người ký phát (drawer) ❖Yêu cầu người bị ký phát (drawee): - khi nhìn thấy hối phiếu, hoặc - tại một ngày cụ thể trong tương lai ❖Phải trả 1 số tiền nhất định cho người thụ hưởng 5
 6. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỐI PHIẾU - Tính trừu tượng và độc lập - Không cần nêu nguyên nhân lập hối phiếu - Không cần kèm theo bất cứ hợp đồng cơ sở cho việc lập hối phiếu - Luật nghiêm cấm phát hành hối phiếu khống - Tính bắt buộc trả tiền: là một mệnh lệnh đòi tiền (pay to the order of ) - Tính lưu thông: thanh toán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp vay vốn, chiết khấu, ký hậu sang người khác. 6
 7. CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TẠO LẬP HỐI PHIẾU Các điều kiện chủ thể: - Người phát hành phải đủ năng lực hành vi và năng lực pháp lý, không phân biệt pháp nhân hay thể nhân (tổ chức hay cá nhân). - Việt Nam qui định chỉ các doanh nghiệp mới được phát hành thương phiếu.
 8. CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TẠO LẬP HỐI PHIẾU ❖ Các yếu tố pháp lý về hình thức khi tạo lập HP: - HP phải được tạo lập dưới dạng văn bản, là 1 chứng từ tài chính, bằng giấy. - Hình thức và ngôn ngữ trên HP: phải là ngôn ngữ thống nhất, nếu có nhiều ngôn ngữ thì vô hiệu lực, không có giá trị khi sử dụng mực đỏ, bút chì. - Số bản của HP: HP có thể phát hành thành 1 hay nhiều bản chính - Số HP: Do người XK tự ghi, tự đánh số chứ luật không qui định. Nhưng nếu L/C yêu cầu thì phải điền đúng như L/C.
 9. CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TẠO LẬP HỐI PHIẾU - Tiêu đề HP: Luật châu Âu – bắt buộc, Luật Anh – không bắt buộc. - Địa điểm phát hành: Mục đích chọn luật điều chỉnh. - Ngày tháng ký phát HP: Mọi HP không ghi ngày tháng đều không có giá trị đối với mọi luật cho dù L/C có yêu cầu hay không.
 10. CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TẠO LẬP HỐI PHIẾU - Thời hạn trả tiền của HP: + Nguyên tắc ghi: phải ghi thời hạn là vô điều kiện + Nếu có ghi điều kiện thì HP vô giá trị. VD: “Sau khi hàng hóa được kiểm nghiệm xong, thì trả tiền ngay ” “60 ngày sau ngày nhận hàng xong, trả ngay cho ” Vô hiệu “60 ngày kể từ ngày ký phát hối phiếu” Có hiệu lực
 11. CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TẠO LẬP HỐI PHIẾU - Tên người hưởng lợi: được ghi trên HP. - Số tiền của HP: phải là số tiền nhất định, có ký hiệu tiền tệ. Hầu hết các nước hoặc ghi cả bằng số và bằng chữ. - Có được ghi lãi suất bên cạnh số tiền của HP?
 12. CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TẠO LẬP HỐI PHIẾU Nếu số tiền bằng số và bằng chữ ghi mâu thuẫn nhau thì hối phiếu có giá trị thanh toán không? + PLVN 1999, Đ6: Số tiền nhỏ hơn có giá trị thanh toán. + LCCCCN 2007, Đ16: Số tiền bằng chữ có giá trị thanh toán. + UCC USA1962, Đ3 – 115: Điều khoản đánh máy sẽ loại bỏ những điều khoản in sẵn. Điều khoản viết tay sẽ loại bỏ cả 2 điều khoản trên. Điều khoản bằng chữ loại bỏ các điều khoản bằng số. + Geneve 1930: Số tiền bằng chữ có giá trị thanh toán + Luật các CCCN Trung Quốc và ISBP (Tập quán NH tiêu chuẩn quốc tế): Số tiền bằng số và bằng chữ phải có giá trị như nhau
 13. CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TẠO LẬP HỐI PHIẾU - HP đòi tiền bằng L/C: phải dẫn chiếu - Người trả tiền HP: Người NK, người phát hành L/C, thường được qui định ở góc dưới cùng bên trái của hối phiếu. - Tên, địa chỉ người ký phát: bắt buộc phải có chữ ký, ghi ở góc dưới cùng bên phải của HP. - Các nội dung khác: theo cái gì, vào tài khoản nào
 14. PHÂN LOẠI HỐI PHIẾU 1/Căn cứ vào thời hạn trả tiền ❖HP trả tiền ngay ❖HP có kỳ hạn 2/căn cứ vào chứng từ kèm theo ❖HP trơn ❖HP kèm chứng từ
 15. PHÂN LOẠI HỐI PHIẾU 3/Căn cứ vào tính chuyển nhượng • HP đích danh • HP vô danh • HP chuyển nhượng theo lênh 4/Căn cứ vào người ký phát HP • HPTM • HPNH 5/Căn cứ vào phương thức trả tiền AD trong ngoại thương • HP nhờ thu • HP tín dụng chứng từ
 16. VD MẪU VỀ CÁC LOẠI HP Bên XK: CT X, địa chỉ số 30 Trần Phú , Hà Nội, có TK tại VIETCOMBANK Bên NK: CT Y, địa chỉ 18 Bank Street, New York, có TK tại Citybank New York HĐTM số 123/HN/HTX , ngày 1/7/2008 Hoá đơn TM số 123/HN/HTX ngày 15/8/2008 Trị giá HĐ: 2.000USD Căn cứ hoá đơn, ngày 20/8/2008, X ký HP với Y Lập HP với đk thanh toán ngay khi nhìn thấy, Người XK ký phát HP theo phương thức nhờ thu
 17. BILL OF EXCHANGE No.:001 Ha Noi,August 20th 2008 For: USD 2.000 At sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of X Company the sum of United States Dollars two thounsands To : Y Company X Company No.18,Bank Street,New York No.30,Tran Phu Street,Ha Noi
 18. THANH TOÁN CÓ KỲ HẠN THEO PHƯƠNG THỨC NHỜ THU ❖Trả tiền sau 80 ngày sau ngày cấp B/L: At 80 days after B/L date sight of ❖Trả tiền sau 80 ngày kể từ khi nhận được HP: At 80 days after sight of ❖Trả tiền sau 80 ngày sau ngày lập HP: At 80 days after date sight of
 19. MẪU HP THEO PHƯƠNG THỨC L/C (HP CHUYỂN NHƯỢNG THEO LỆNH) BILL OF EXCHANGE(1) No:001 Ha Noi,August 20th 2008 For : USD 2.000 At 80 days after sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid) Pay to the order of Vietcombank the sum of United States Dollars two thounsands Value received as per our invoice(s) No.: dated: . . Drawn under: . confirmed/irrevocable/without recourse L/C No.: . dated/wired To: Citybank New York X Company No.30 Tran Phu Street ,Hanoi
 20. VD VỀ HP ĐÍCH DANH KHÔNG CHUYỂN NHƯỢNG BILL OF EXCHANGE(1) No.: Ha Noi, (7) For: (2) At (4) .sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid) Pay to Mr.X only the sum of (2) Value received as per our invoice(s) No.: dated: . . Drawn under: . confirmed/irrevocable/without recourse L/C No.: . dated/wired To: (3) (name and address of Drawer) (5) (signature) (8)
 21. HP ĐÍCH DANH KHÔNG CHUYÊN NHƯỢNG BILL OF EXCHANGE(1) No.: Ha Noi, (7) For: (2) At (4) .sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid) Pay to Mr.X,non-negotiable the sum of (2) Value received as per our invoice(s) No.: dated: . . Drawn under: . confirmed/irrevocable/without recourse L/C No.: . dated/wired To: (3) (name and address of Drawer) (5) (signature) (8)
 22. HP ĐÍCH DANH CHUYỂN NHƯỢNG ( NGƯỜI THỤ HƯỞNG CÓ THỂ CHUYỂN NHƯỢNG HP BẰNG CÁCH KÝ HẬU) BILL OF EXCHANGE(1) No.: Ha Noi, (7) For: (2) At (4) .sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid) Pay to Mr.X the sum of (2) Value received as per our invoice(s) No.: dated: . . Drawn under: . confirmed/irrevocable/without recourse L/C No.: . dated/wired To: (3) (name and address of Drawer) (5) (signature) (8)
 23. CÁC NGHIỆP VỤ CƠ BẢN TRONG LƯU THÔNG HỐI PHIẾU Các Chấp nhận hối phiếu nghiệp vụ cơ bản Ký hậu hối phiếu trong lưu thông Kháng nghị hối phiếu HP Bảo lãnh hối phiếu
 24. 1.CHẤP NHẬN HỐI PHIẾU ❖ KN: là hành vi thừa nhận món nợ của người trả tiền, cam kết sẽ trả tiền đúng hạn tờ HP đó. Việc chấp nhận do người trả tiền HP (drawee). (Là hành vi của người bị kí phát cam kết thanh toán vô điều kiện đến hạn) ❖ Loại HP phải chấp nhận: - HP trả chậm: Người có nghĩa vụ trả tiền trên HP phải ký chấp nhận. - HP trả ngay: người thứ ba chấp nhận ❖ Công thức chấp nhận: - Chấp nhận ngay trên tờ HP, ở mặt trước, góc trái cuối cùng của tờ HP. - Người chấp nhận ghi chữ chấp nhận: accepted, agreed by. - Ghi ngày tháng, ký tên kèm chức danh.
 25. 1.CHẤP NHẬN HỐI PHIẾU + Xuất trình trực tiếp + Thư đảm bảo + Ghi trực tiếp trên hối phiếu Chấp + Bằng thư (điện ) nhận Chấp là + Chấp nhận toàn bộ nhận vô + Chấp nhận một phần điều kiện + Chấp nhận thương mại + Chấp nhận ngân hàng + Ngày chấp nhận là bắt buộc + Ngày chấp nhận là tùy ý
 26. 1.CHẤP NHẬN HỐI PHIẾU ❖Hạn mức chấp nhận: Chấp nhận thanh toán toàn phần hay từng lần giá trị của HP. ❖Hình thức chấp nhận: - Ngay trên HP - Văn thư riêng biệt
 27. 1.CHẤP NHẬN HỐI PHIẾU - Người bị ký phát sau khi ký chấp nhận trở thành người chấp nhận. - Đối với HP có KH thì phải được xuất trình để chấp nhận thanh toán. - Tại sao phải ký chấp nhận? + HP trả ngay việc kí chấp nhận là ko cần thiết + HP có KH ko bắt buộc nhưng là cần thiết→có sự tin cậy trong lưu thông - Ký chấp nhận là vô điều kiện, người ký chấp nhận không được đưa ra bất kỳ điều kiện nào khi chấp nhận HP
 28. 1.CHẤP NHẬN HỐI PHIẾU - Ngày tháng ký chấp nhận? + bắt buộc đối với HP có kì hạn sau X ngày kể từ ngày chấp nhận HP + các trường hợp khác ghi ngày tháng kí chấp nhận là không cần thiết - Khi HP bị từ chối chấp nhận? + HP không tuân thủ chặt chẽ về mặt hình thức và nội dung→sai sót khiến HP ko được thanh toán hay không được chấp nhận đều thuộc trách nhiệm của người kí phát
 29. 2. KÝ HẬU HỐI PHIẾU ❖ KN: là hành vi chuyển nhượng quyền sở hữu sang cho người khác hưởng lợi hiện hành của tờ HP bằng cách thực hiện việc ký chuyển nhượng vào mặt sau của tờ HP và chuyển giao HP cho chủ mới. ❖ Loại HP: - HP theo lệnh “to order”: ký hậu vào mặt sau. - HP đích danh: không chuyển nhượng bằng ký hậu được. - HP vô danh: không chuyển nhượng bằng ký hậu mà chuyển nhượng bằng trao tay trực tiếp.
 30. PHÂN LOẠI Ký hậu hối phiếu Ký hậu miễn Ký hậu để trắng Ký hậu theo lệnh Ký hậu hạn chế truy đòi (Blank (to order ( restrictive (without recourse Endorsement) endorsement) endorsement) endorsement)
 31. - Ký hậu để trắng ( blank endorsement) + Người ký hậu chỉ ký tên ở mặt sau tờ hối phiếu. + Người ký hậu không chỉ định người được hưởng lợi là ai. + Người ký hậu chỉ ký tên ở mặt sau và nếu ghi thì ghi chung chung : “ trả cho ”. - Ký hậu theo lệnh: ( to order endorsement): + Người ký hậu chỉ ghi câu: “trả theo lệnh ông X” và ký tên.
 32. ❖ Ký hậu hạn chế, đích danh (restrictive endorsement): Là việc ký hậu chỉ rõ người được hưởng lợi hối phiếu và chỉ trả cho người đó mà thôi. ❖ Ký hậu miễn truy đòi (without recourse endorsement): Là việc ký hậu mà người ký hậu ghi thêm câu “miễn truy đòi người ký hậu” cùng với 1 trong 3 loại ký hậu nói trên.
 33. VÍ DỤ ❖Pay to the order of bank A, WR, Mr A M2 = M1 + PKN MTĐ MTĐ A (drawer- người ký phát) B C D E G M1 = HP + PKN Nhập Xuất Đòi khẩu khẩu
 34. 3. BẢO LÃNH THANH TOÁN ❖KN: là sự cam kết của một người thứ 3 về khả năng thanh toán của HP cho người hưởng lợi khi HP đến hạn trả tiền. (Người thứ 3: NH/ công ty tài chính) ❖Công thức: - Thường ở mặt trước của HP - Ghi rõ tên người được bảo lãnh, nếu không ghi, được hiểu là bảo lãnh cho người ký phát. - Người bảo lãnh ký tên.
 35. BẢO LÃNH THANH TOÁN ❖Hình thức: Có thể bảo lãnh ngay trên HP hay phát hành một thư bảo lãnh riêng. ❖Tính chất: độc lập, không thể huỷ bỏ. ❖Để một bảo lãnh thực sự có giá trị thì người bảo lãnh thường là một ngân hàng có uy tín => giữ bí mật về tài chính cho người được bảo lãnh
 36. 4. KHÁNG NGHỊ HỐI PHIẾU ❖KN: xảy ra khi người hưởng lợi cuối cùng xuất trình HP để đòi tiền, bị người trả tiền từ chối thanh toán hoặc từ chối thanh toán hoặc từ chối chấp nhận thì người hưởng lợi cuối cùng có thể làm thủ tục kháng nghị truy đòi tới các bên liên quan: người ký phát, người ký hậu cho mình, người bảo lãnh (nếu có). ❖Thủ tục: phải làm thành văn bản và nêu rõ lý do từ chối thanh toán hay chấp nhận thanh toán và gửi cho những người có liên quan. ❖Thương lượng: Nếu các bên không thể thương lượng giải quyết tranh chấp, có thể đưa ra toà án hoặc trọng tài, văn bản kháng nghị là một trong những hồ sơ của vụ kiện.
 37. Mẫu HP: Bill of Exchange BILL OF EXCHANGE No.: , For: . At .sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid), pay to the order of the sum of . To: (Name & address of Drawer) Signature 37
 38. VÍ DỤ BILL OF EXCHANGE 1 & 2 38
 39. BILL OF EXCHANGE No: 09/PN-HM/2008 FEB.,14TH 2008 For : USD17,808.00 At sight of this FIRST Bill of Exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM HANOI BRANCH the sum of : United States Dollars seventeen thousand eight hundred and eight only. Value received as per our invoice(s) No (s) 09/PN-HM/2008 Dated FEB.,14TH 2008 Drawn under: WOORI BANK, SEOUL Irrevocable L/C No: MD1L1706RS00168 Dated / Wired: DEC.,28TH 2007 To: WOORI BANK seoul VIETNAM IMPORT AND EXPORT Dongda, Hanoi, Vietnam 39
 40. BILL OF EXCHANGE No: 09/PN-HM/2008 FEB.,14TH 2008 For : USD17,808.00 At sight of this SECOND Bill of Exchange (FIRST of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM HANOI BRANCH the sum of : United States Dollars seventeen thousand eight hundred and eight only. Value received as per our invoice(s) No (s) 09/PN-HM/2008 Dated FEB.,14TH 2008 Drawn under: WOORI BANK, SEOUL Irrevocable L/C No: MD1L1706RS00168 Dated / Wired: DEC.,28TH 2007 To: WOORI BANK seoul VIETNAM IMPORT AND EXPORT Dongda, Hanoi, Vietnam 40
 41. Tiêu đề của hối phiếu ❖ BILL OF EXCHANGE No: 09/PN-HM/2008 FEB.,14TH 2008 For : USD17,808.00 At sight of this FIRST Bill of Exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM HANOI BRANCH the sum of : United States Dollars seventeen thousand eight hundred and eight only. Value received as per our invoice(s) No (s) 09/PN-HM/2008 Dated FEB.,14TH 2008 Drawn under: WOORI BANK, SEOUL Irrevocable L/C No: MD1L1706RS00168 Dated / Wired: DEC.,28TH 2007 ❖ To: WOORI BANK seoul VIETNAM IMPORT AND EXPORT » Dongda, Hanoi, Vietnam 41
 42. Số hiệu hối phiếu ❖ BILL OF EXCHANGE No: 09/PN-HM/2008 FEB.,14TH 2008 For : USD17,808.00 At sight of this FIRST Bill of Exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM HANOI BRANCH the sum of : United States Dollars seventeen thousand eight hundred and eight only. Value received as per our invoice(s) No (s) 09/PN-HM/2008 Dated FEB.,14TH 2008 Drawn under: WOORI BANK, SEOUL Irrevocable L/C No: MD1L1706RS00168 Dated / Wired: DEC.,28TH 2007 ❖ To: WOORI BANK seoul VIETNAM IMPORT AND EXPORT » Dongda, Hanoi, Vietnam 42
 43. Số tiền ❖ BILL OF EXCHANGE No: 09/PN-HM/2008 FEB.,14TH 2008 For : USD17,808.00 At sight of this FIRST Bill of Exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM HANOI BRANCH the sum of : ❖ United States Dollars seventeen thousand eight hundred and eight only. Value received as per our invoice(s) No (s) 09/PN-HM/2008 Dated FEB.,14TH 2008 Drawn under: WOORI BANK, SEOUL Irrevocable L/C No: MD1L1706RS00168 Dated / Wired: DEC.,28TH 2007 ❖ To: WOORI BANK seoul VIETNAM IMPORT AND EXPORT » Dongda, Hanoi, Vietnam 43
 44. Thời hạn trả tiền ❖ BILL OF EXCHANGE No: 09/PN-HM/2008 FEB.,14TH 2008 For : USD17,808.00 At sight of this FIRST Bill of Exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM HANOI BRANCH the sum of : United States Dollars seventeen thousand eight hundred and eight only. Value received as per our invoice(s) No (s) 09/PN-HM/2008 Dated FEB.,14TH 2008 Drawn under: WOORI BANK, SEOUL Irrevocable L/C No: MD1L1706RS00168 Dated / Wired: DEC.,28TH 2007 ❖ To: WOORI BANK seoul VIETNAM IMPORT AND EXPORT » Dongda, Hanoi, Vietnam 44
 45. Ngân hàng trả tiền ❖ BILL OF EXCHANGE No: 09/PN-HM/2008 FEB.,14TH 2008 For : USD17,808.00 At sight of this FIRST Bill of Exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM HANOI BRANCH the sum of : United States Dollars seventeen thousand eight hundred and eight only. Value received as per our invoice(s) No (s) 09/PN-HM/2008 Dated FEB.,14TH 2008 Drawn under: WOORI BANK, SEOUL Irrevocable L/C No: MD1L1706RS00168 Dated / Wired: DEC.,28TH 2007 ❖ To: WOORI BANK seoul VIETNAM IMPORT AND EXPORT » Dongda, Hanoi, Vietnam 45
 46. Người hưởng lợi ❖ BILL OF EXCHANGE No: 09/PN-HM/2008 FEB.,14TH 2008 For : USD17,808.00 At sight of this FIRST Bill of Exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM HANOI BRANCH the sum of : United States Dollars seventeen thousand eight hundred and eight only. Value received as per our invoice(s) No (s) 09/PN-HM/2008 Dated FEB.,14TH 2008 Drawn under: WOORI BANK, SEOUL Irrevocable L/C No: MD1L1706RS00168 Dated / Wired: DEC.,28TH 2007 ❖ To: WOORI BANK seoul VIETNAM IMPORT AND EXPORT » Dongda, Hanoi, Vietnam 46
 47. Ngân hàng thụ hưởng ❖ BILL OF EXCHANGE No: 09/PN-HM/2008 FEB.,14TH 2008 For : USD17,808.00 At sight of this FIRST Bill of Exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM HANOI BRANCH the sum of : United States Dollars seventeen thousand eight hundred and eight only. Value received as per our invoice(s) No (s) 09/PN-HM/2008 Dated FEB.,14TH 2008 Drawn under: WOORI BANK, SEOUL Irrevocable L/C No: MD1L1706RS00168 Dated / Wired: DEC.,28TH 2007 ❖ To: WOORI BANK seoul VIETNAM IMPORT AND EXPORT » Dongda, Hanoi, Vietnam 47
 48. Tham chiếu chứng từ kèm theo ❖ BILL OF EXCHANGE No: 09/PN-HM/2008 FEB.,14TH 2008 For : USD17,808.00 At sight of this FIRST Bill of Exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM HANOI BRANCH the sum of : United States Dollars seventeen thousand eight hundred and eight only. Value received as per our invoice(s) No (s) 09/PN-HM/2008 Dated FEB.,14TH 2008 Drawn under: WOORI BANK, SEOUL Irrevocable L/C No: MD1L1706RS00168 Dated / Wired: DEC.,28TH 2007 ❖ To: WOORI BANK seoul VIETNAM IMPORT AND EXPORT Dongda, Hanoi, Vietnam 48
 49. BÀI TẬP 1 ❖Tổng công ty sản xuất bông tăm Hoàng Anh xuất khẩu hàng sang Singapore cho HeyShu Co., Ltd Singapore. ❖Irrevocable L/C trả chậm 180 ngày kể từ ngày xuất trình, số 00105LCSBOC của Bank of Singapore, mở ngày 28/6/2009 ❖Tổng số tiền 600.000 USD ❖NH thông báo: NHCT Việt nam ❖Hóa đơn thương mại ký ngày 18/7/2009 tổng giá trị 600.000 USD ❖Yêu cầu: Hãy ký phát hối phiếu thương mại 49
 50. BÀI TẬP 2 ❖Bên XK: Công ty Parker Processing, 129 New Street, New York, USA ❖Bên NK: Công ty TNHH Phú An, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hanoi, Vietnam ❖L/C số 098765LCVCB của NHCPNT Việt nam mở ngày 1/8/2008 theo yêu cầu của Công ty Hoàng Long, trị giá lô hàng 100.000USD, trả chậm 90 ngày ❖NH phục vụ nhà XK: Citibank New York ❖Ngày 1/9/2008, hối phiếu thương mại được ký phát đòi tiền như sau: 50
 51. BÀI TẬP 3: Sửa lỗi sai BILL OF EXCHANGE No.:901E New York, 1/9/ 2008 For:100.000$ At 30 days after sight of this first Bill of Exchange (second of the same tenor and date being unpaid), pay to the order of Parker Processing Company Ltd. the sum of ONE THOUSAND DOLLAR Value received and charge the same to account of Vietcombank Headquarter, Hanoi, Vietnam Drawn under: HoangLong Export-Import Company, Hanoi, Vietnam L/C No.: 098765 dated August 11, 2009 To: Citibank New York Parker Processing Company Ltd 129 New Street, New York, USD Signature 51
 52. BÀI TẬP 4 HỐI PHIẾU No.:15/ex TOKYO, ngày 24 tháng 05 năm 2008 Số tiền:100.000$ 180 ngày sau khi nhìn thấy bản thứ nhất của hối phiếu này (bản thứ hai có cùng nội dung ngày tháng không phải trả tiền) trả theo lệnh của SUMITOMO BANK – TOKYO – JAPAN một số tiền là một trăm ngàn đô la mỹ chẵn. Số tiền và chi phí cùng loại tính vào tài khoản: Công ty intimex Hà Nội – Việt Nam Ký phát đòi tiền Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam – Hà Nội Theo L/C số 26/12/IM mở ngày 31 tháng 01 năm 2008. Gửi: NH Ngoại thương Việt Nam – Hà Nội Mishubishi co, Ltd Tokyo - Japan
 53. BÀI TẬP 4: Hãy cho biết 1. Loại hối phiếu? 7. Ai là người có nghĩa vụ phải ký chấp nhận HP này? 2. Ai là người xuất khẩu? 8. Ai là người lập ra HP? 3. Ai là người nhập khẩu? 9. Ngân hàng nào là NH mở 4. Ai là người yêu cầu mở L/C? L/C? 10. Ngân hàng nào là NH 5. Ai là người hưởng lợi thông báo L/C? hiện hành Hối phiếu 6. Ai là người có quyền chuyển nhượng Hối phiếu?
 54. BÀI TẬP 5: KÝ PHÁT HP Công ty VINAFCO Việt Nam ký hợp đồng bán hạt điều sơ chế cho công ty JOHN SMITH co, ltd Hoa Kỳ với giá 9 USD/kg FOB cảng Saigon theo INCOTERM 2000, với số lượng 20MT dung sai 10% giao hàng trong tháng 12 năm 2005. Ngày 15 tháng 11 năm 2005, JOHN SMITH co, ltd Hoa Kỳ đã mở một L/C không thể hủy ngang số 2005/867, trả ngay từ ngân hàng Bank of New York tới NH Ngoại thương Việt Nam cho VINAFCO VN hưởng với số tiền là 180,000 USD. Thời hạn giao hàng chậm nhất là 30/12/2005 và L/C có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày mở. Công ty VINAFCO VN đã giao hàng trị giá 170,000 USD đúng hạn như qui định trong L/C. Hãy ký phát đòi tiền theo L/C của hợp đồng nói trên.
 55. Séc (Cheque) 55
 56. KHÁI NIỆM ❖Séc (check, cheque) là mệnh lệnh đòi tiền ▪ Vô điều kiện ▪ Do khách hàng lập ra ▪ Yêu cầu Ngân hàng trích từ tài khoản của mình một số tiền nhất định ▪ Thanh toán cho người thụ hưởng →Chức năng: - Là phương tiện thanh toán - Có giá trị thanh toán như tiền tệ 56
 57. PHÂN LOẠI ❖Theo đặc điểm sử ❖Theo tính chất dụng chuyển nhượng ▪ Séc tiền mặt ▪ Séc đích danh ▪ Séc chuyển khoản (Nominated Check) (Check transferable) ▪ Séc vô danh ▪ Séc gạch chéo (Bearer Check) ▪ Séc bảo chi/ Séc xác ▪ Séc theo lệnh nhận (Certified check) (Check to oder ) ▪ Séc du lịch (Traverller’s Check) 57
 58. Tính chất chuyển nhượng 1. Séc đích danh ▪ Ghi rõ tên người thụ hưởng ▪ Không thể chuyển nhượng được bằng thủ tục kí hậu (trên tờ séc ghi: “not to order”) ▪ Chỉ có Người thụ hưởng (người được ghi tên trên séc) mới được đến ngân hàng nhận tiền 2. Séc vô danh ▪ Không ghi tên người thụ hưởng ▪ Chỉ ghi: Trả cho người cầm séc ▪ Bất cứ ai cầm séc cũng là người thụ hưởng ▪ Khi chuyển nhượng không cần kí hậu mà chỉ cần trao tay 58
 59. Tính chất chuyển nhượng 3. Séc theo lệnh ▪ Ghi: trả theo lệnh người thụ hưởng ghi trên séc ▪ VD: “ Trả theo lệnh của ông X” ▪ Có thể chuyển nhượng được bằng thủ tục ký hậu như đối với hối phiếu
 60. Theo đặc điểm sử dụng 1. Séc tiền mặt - Ngân hàng thanh toán sẽ trả trực tiếp bằng tiền mặt - Ghi đích danh người hưởng lợi - Không chuyển nhượng được 2. Séc bảo chi - Được ngân hàng xác nhận việc trả tiền - Đảm bảo khả năng chi trả, chống phát hành séc khống - Ghi: “ Xác nhận số tiền trả đến ngày tại ngân hàng ” 60
 61. Theo đặc điểm sử dụng 3. Séc chuyển khoản ❖Người kí phát yêu cầu NH trích từ TK của mình để chuyển sang TK của người khác ❖Không thể chuyển nhượng được ❖Không lĩnh được tiền mặt
 62. 4. Séc gạch chéo -Là loại séc mà trên mặt trước có 2 gạch song song -Không thể dùng để rút tiền mặt, dùng để chuyển khoản trong ngân hàng -Séc gạch chéo do người thụ hưởng gạch chéo bằng 2 cách ▪ Gạch chéo thường ▪ Gạch chéo đặc ▪ Gạch chéo không ghi biệt tên Ngân hàng lĩnh hộ ▪ Có ghi tên ( ghi tên tiền ngân hàng nào đó) ▪ Ngân hàng nào cũng ▪ Chỉ có Ngân hàng có thể thực hiện việc đó mới có quyền thanh toán lĩnh hộ tiền 62
 63. Theo đặc điểm sử dụng 5. Séc du lịch - Do ngân hàng phát hành - Ngân hàng phát hành đồng thời là ngân hàng trả tiền - Yêu cầu bất cứ chi nhánh, đại lý nào của NH cũng phải trả tiền cho người cầm séc - Ghi rõ khu vực lĩnh tiền, ngoài khu vực đó không có giá trị lĩnh tiền - Séc in sẵn mệnh giá - Phải có chữ kí của người thụ hưởng - Thời hạn của tờ séc là vô hạn 64
 64. là người có tài khoản phát hành séc ở Các bên tham gia ngân hàng ngân hàng, A phải chấp Người phát hành nhận vô điều kiện là người nhận tiền từ tờ séc: có B thể do người Người trả tiền phát hành chỉ đích danh hoặc thông qua C chuyển nhượng Người thụ hưởng 65
 65. QUY ĐỊNH THỜI GIAN XUẤT TRÌNH SÉC Quốc séc lưu thông trong phạm vi một quốc gia : 8 ngày kể từ ngày ghi trên séc gia séc lưu thông giữa các nước cùng châu lục : cùng 20 ngày kể từ ngày ghi trên séc châu lục Khác séc lưu thông giữa các nước khác châu lục : châu lục 70 ngày kể từ ngày ghi trên séc www.themegallery.com
 66. Hình thức Để người phát hành Để trao cho người thụ hưởng lưu những thông tin cần thiết Company Logo
 67. Nội dung của tờ Séc Những yếu tố bắt buộc: 1. Danh từ Séc 2. Lệnh trả tiền vô điều kiện một số tiền nhất định 3. Người trả tiền 4. Nơi trả tiền 5. Ngày tháng và nơi phát hành 6. Tên, địa chỉ, số hiệu tài khoản và chữ ký của người phát hành séc Company Logo
 68. 3.Người Nội dung của tờ Séc trả tiền 1. Danh từ Séc 5. Ngày phát hành2. Số tiền nhất định 6. Chữ ký người phát hành 4.Nơi trả tiền Company Logo
 69. ƯU ĐIỂM KHI THANH TOÁN SÉC ❖Thuận lợi và nhanh chóng trong giao dịch mua bán. ❖Người mua hàng ký séc đưa cho người bán và người bán chỉ cần cầm séc ra ngân hàng là có thể nhận được tiền. www.themegallery.com
 70. NHƯỢC ĐIỂM KHI THANH TOÁN SÉC ❖Quy trình giao dịch séc gặp nhiều rủi ro hơn so với tín dụng. ▪ Sự nhận dạng và quyền lợi của người nhận không lệ thuộc vào bất cứ sự xác nhận bên ngoài nào bởi người nhận có được công cụ thanh toán trước khi trình nó lên ngân hàng. ▪ Người trả cũng có thể dễ dàng viết séc mà không cần tiền bảo chứng www.themegallery.com
 71. www.themegallery.com
 72. MICR – Giải từ tính 74
 73. Sơ đồ lưu thông SÉC 1 Người bán giao hàng cho nguời mua Ngân hàng Người bán hàng Người mua hàng 76
 74. Sơ đồ lưu thông SÉC 2 Người mua ký phát SÉC cho nguời bán Ngân hàng 1 Người bán hàng Người mua hàng 77
 75. Sơ đồ lưu thông SÉC 3 Mang SÉC đến Ngân Hàng lĩnh tiền Ngân hàng 1 Người bán hàng Người mua hàng 2 78
 76. Sơ đồ lưu thông SÉC 4 Ngân Hàng thanh toán Ngân hàng 3 1 Người bán hàng Người mua hàng 2 79
 77. Sơ đồ lưu thông SÉC 5 Quyết toán SÉC giữa NH và nguời mua Ngân hàng 4 3 1 Người bán hàng Người mua hàng 2 80
 78. Điểm khác nhau giữa Séc và Hối phiếu SEC HỐI PHIẾU ▪ Do người mua lập ▪ Do người bán lập ▪ Là 1 sản phẩm của ngân hàng ▪ Do 1 người ký phát cho người giao cho khách sử dụng => phải khác,yêu cầu trả tiền thanh toán thông qua ngân hàng =>có thể không phải thanh toán ▪ Ngân hàng phải thanh toán cho thông qua ngân hàng người hưởng thụ ngay khi có ▪ Có kỳ hạn chi trả ở 1 số loại hối yêu cầu phiếu ▪ Thanh toán bằng tiền mặt hay ▪ Thường người nhận lệnh phải chuyển khoản tuỳ loại SEC thanh toán bằng tiền ▪ Chỉ có 1 bản cho mỗi giao dịch ▪ Có nhiều bản cho 1 giao dịch và ▪ Không kèm chứng từ đánh số thứ tự ▪ Có loại phải kèm chứng từ 81
 79. Các tổ chức cung ứng séc và tham gia vào quá trình thanh toán, thu hộ séc NGÂN HÀNG QUỸ TDND TC PHI TD Ngân hàng Nhà nước VN Kho bạc Nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng phát triển Ngân hàng đầu tư Ngân hàng chính sách Ngân hàng hợp tác Các loại ngân hàng khác 82
 80. Cấu tạo chung của 1 tờ séc Để trao cho người thụ hưởng Để người phát hành lưu83 những thông tin cần thiết
 81. Được áp dụng kể từ ngày 15/01/2007 Mẫu séc của BIDV Ngôn ngữ chính: Tiếng Việt Kích thước của Séc: Phụ: tiếng nước ngoài thông dụng Không quy định tiêu chuẩn bắt buộc 9 cm 9 Giải từ tính MICR (tiêu chuẩn in và mực in theo Số Mã NH của người Số tài khoản Mã quy định) séc Bị ký phát Ký phát séc Chứng từ 5 cm 18 cm Séc được dùng trong thanh toán qua Trung tâm thanh toán bù trừ 84
 82. Các yếu tố cụ thể trên phần tách rời ĐịaNgàyDanhSốNgười điểmtiền: ký từ bị phát: Là thanh“SÉC”:ký 1 phát: sốLà toán: Bắttiềncăn Tên buộc cụlàcứ của nơithể, để phải NH tờ xácđược séc hoặccó định →đượcghi TCChothời cả cungthanh bằnghạnbiết ứngxuất đây toánsố và làdịchtrình và chứngbằng dovụ và người thanh chữ,thanh từ thanh phải kýtoán toán phát khớptoán(thường séc.quy gì?nhau. định. được Tên“Người” và Chữ được ký trả của tiền: người Tên của ký tổphát chức/ Họ & tên của cá nhân người được trả tiền NếuSécghi sẵn)thanhtrên SécNếu→ toánTrách khôngcó qua saiĐược nhiệm TT.TTBTlệch,ghi inthì thanh phíathì được sốyêu trên toántiền hiểucầu (mặt đượcsố “Đónglà tiền thanhtrước) thanh ghi khung toántrêncủa toán chotờtạiSéc là sécđịa mỗi sốtheo điểmtiền ô lệnhsố nhỏ KD để của hơncủadễ Ngườidàng người nhận ký bị phátký dạng” phát 3 1 5 6 4 2 7 2 7 85
 83. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM 1. Làm giả công cụ chuyển nhượng, sửa chữa hoặc tẩy xóa các yếu tố trên công cụ chuyển nhượng. 2. Cố ý lưu thông công cụ chuyển nhượng bị làm giả, bị sửa chữa, bị tẩy xóa 3. Ký công cụ chuyển nhượng không đúng thẩm quyền hoặc giả mạo chữ ký trên công cụ chuyển nhượng. 4. Chuyển nhượng công cụ chuyển nhượng khi đã biết công cụ chuyển nhượng này quá hạn thanh toán hoặc đã bị từ chối chấp nhận, bị từ chối thanh toán hoặc đã được thông báo bị mất. 5. Cố ý phát hành công cụ chuyển nhượng khi không đủ khả năng thanh toán. 6. Cố ý phát hành séc sau khi bị đình chỉ quyền phát hành séc. 86
 84. Những điều khoản không cấu thành nên tờ Séc ❖ Điều kiện trả tiền: Không được ghi bất cứ điều kiện nào kể cả có hay không. (Đk trả tiền # Nội dung trả tiền) ❖ Chấp nhận: Vì séc được thanh toán ngay khi xuất trình nên không tồn tại điều khoản này. ❖ Tiền lãi: Séc được thanh toán ngay 1 lần đúng bằng mệnh giá → Không được có điều này ❖ Kỳ hạn trả tiền: không được ấn định một ngày đến hạn cụ thể → Nếu không Séc sẽ không có giá trị ❖ Miễn trừ bảo đảm trả tiền: Người phát hành luôn luôn phải đảm bảo sự trả tiền của séc 87
 85. www.themegallery.com LOGO