Quản trị ngân hàng - Chương VII: Bảo hiểm

ppt 47 trang nguyendu 6240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Quản trị ngân hàng - Chương VII: Bảo hiểm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptquan_tri_ngan_hang_chuong_vii_bao_hiem.ppt

Nội dung text: Quản trị ngân hàng - Chương VII: Bảo hiểm

 1. Chương VII: Bảo hiểm
 2. Chương III: Bảo hiểm Dẫn đề Tài liệu tham khảo detail Kết cấu chương Khái niệm và vai trò của bảo hiểm Các thuật ngữ cơ bản trong BH Phân loại và nguyên tắc BH Các nội dung cơ bản của quy tắc BH
 3. I. Khái niệm và vai trò của BH 1. Định nghĩa bảo hiểm detail 2. Vai trò của bảo hiểm a. Ổn định kinh doanh và đời sống detail b. Hạn chế RR và hậu quả của nó detail c. Các vai trò khác detail
 4. II. Các khái niệm cơ bản trong BH 1. Rủi ro detail 2. Đối tượng bảo hiểm detail 3. Các bên trong hợp đồng BH detail 4. Số tiền BH và giá trị BH detail
 5. II. (Tiếp) 5. Giá cả của BH detail 6. Các thuật ngữ BH đặc biệt detail 7. Các chế độ bồi thường detail 8. Tổn thất trong BH tài sản detail
 6. III. Các nguyên tắc bảo hiểm Nguyên tắc trung thực tuyệt đối detail 1. Chỉ chấp nhận rủi ro BH detail 2. Bồi thường vừa đủ detail 3. Tương xứng detail 4. Không trút hết trách nhiệm detail
 7. IV. Phân loại bảo hiểm 1. Căn cứ đối tượng bảo hiểm 2. Căn cứ tính chất kinh doanh 3. Căn cứ tính chất bắt buộc 4. Căn cứ nguồn luật quy định 5. Các căn cứ khác
 8. V. Nội dung chính của quy tắc BH 1. Đối tượng và phạm vi BH 2. Không thuộc trách nhiệm BH 3. Hợp đồng, phí BH và thời hạn hiệu lực của hợp đồng BH
 9. Hết chương III
 10. Thuật ngữ cần chú ý Bảo hiểm A và V hoàn trả có điều kiện Phí và tỷ lệ phí BH Rủi ro Bảo hiểm đặc biệt BH và không BH Tái bảo hiểm được, không được BH Đồng bảo hiểm Đối tượng bảo hiểm Bảo hiểm trùng Các bên trong HĐ BH Các chế độ bồi thường Bên bán Tổn thất Bên mua Toàn bộ và bộ phận Bên thứ ba Chung và riêng
 11. Thuật ngữ cần chú ý (Cont’d) Nguyên tắc bảo hiểm Phân loại bảo hiểm Chỉ chấp nhận rủi ro BH Theo đối tượng bảo hiểm Tương xứng Theo tính chất của BH Bồi thường vừa đủ Theo tính chất bắt buộc Đồng trách nhiệm của bảo hiểm Thế quyền Theo cơ sở pháp lý của Quy luật “Lấy số đông bù bảo hiểm số ít” Theo những căn cứ khác Nguyên tắc “Trung thực tuyệt đối”