Phân tích tài chính ở Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

pdf 32 trang nguyendu 4470
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Phân tích tài chính ở Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfphan_tich_tai_chinh_o_cong_ty_co_phan_duoc_pham_imexpharm.pdf

Nội dung text: Phân tích tài chính ở Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

 1. 2/4/2011 Phân tích tài chính Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm www.ub.com.vn Phân tích tài chính  Tổng quan ngành dược Việt Nam  Tổng quan về công ty CP dược phẩm Imexpharm  Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu kết quả kinh doanh  Phân tích khái quát tình hình tài chính  Phân tích cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư  Phân tích năng lực hoạt động của tài sản  Phân tích khả năng sinh lời  Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Phân tích SWOT 1
 2. 2/4/2011 TỔNG QUAN NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM tăng trưởng ngành dược và tăng trưởng GDP 20% 16% 16% 16% 17% 15% 15% 12% 11% 10% 6.8% 6.8% 7.0% 7.3% 7.6% 8.5% 8.2% 5% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 tăng trưởng ngành tăng trưởng GDP GIÁ TRỊ NGÀNH DƯỢC TỪ 2000 - 2010 50% 1,679 1800 45% 1,460 1600 40% 1,270 1400 35% 1,104 1200 960 30% 1000 817 25% 708 800 609 526 20% 472 17% 600 16% 16% 16% 15% 15% 15% 15% 15% 400 12% 11% 10% 200 5% 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 tăng trưởng giá trị tiền thuốc sử dụng (triệu USD) TỔNG QUAN NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM Hệ thống phân phối dược phẩm Công ty TNHH, CP, DNTN 897 Quầy thuốc bán lẽ 4,641 nhà thuốc tư nhân 6,222 Đại lý bán lẽ 7,948 quầy thuốc thuộc trạm y tế xã 29,541 Quầy thuốc thuộc DNNN 7,417 Quầy thuốc thuộc DNNN cổ phần hoá 7,490 Chi tiêu thuốc bình quân (USD/người/năm) Giá Trị Xuất Khẩu và Nhập Khẩu Thuốc Tân Dược Qua Các Năm 12 700 650.2 11.29 600 601 10 9.85 8.6 500 8 7.6 457.1 451.4 417.6 6.7 400 6 6 5.4 300 4 200 2 100 13.6 11.9 12.5 16.4 17.6 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 năm 2001 năm 2002 năm 2003 năm 2004 năm 2005 trị giá xuất khẩu trị giá nhập khẩu 2
 3. 2/4/2011 TỔNG QUAN NGÀNH DƯỢC VIỆT NAM Phân loại 5 mức phát triển của UNIDO •Không có công nghiệp dược - hoàn toàn nhập khẩu (59nước) • Gia công đóng gói bán thành phẩm (123 nước) • Sản xuất một số thành phẩm từ nguyên liệu ngoại nhập (86 nước có Việt Nam) •Sản xuất được nguyên liệu và nguyên liệu trung gian (13 nước : Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc ) • Có khả năng phát minh thuốc mới (17 quốc gia : Mỹ, Canada, Ý, Đức ) TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM 1. Lịch sử hình thành 2. Vốn điều lệ và quá trình tăng vốn 3. Ngành nghề kinh doanh 4. Chiến lược phát triển 5. Dự án đầu tư 6. Vị thế và triển vọng phát triển của công ty 7. Đối thủ cạnh tranh 3
 4. 2/4/2011 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM  Lịch sử hình thành -Ngày 28/9/1983 : Xí nghiệp Liên Hiệp Dược Đồng Tháp được thành lập. -Tháng 1/1992: đổi tên thành công ty dược phẩm Đồng Tháp. -Tháng11/1999: đổi tên thành công ty dược phẩm TW 7. -Ngày 25/7/2001: chuyển đổi thành công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm. -Hiện nay, công ty có 7 chi nhánh ở các tỉnh TPHCM, Hà Nội, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, An Giang. -Số lượng nhân viên: 31/3/07 công ty có 624 người, cơ cấu lao động như sau: Đại học, trên đại học 20.83%; CĐ, TC 36.86%; LĐPT 42.31% Thành phần lao động Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Tổng công ty Đại học, trên Dược Việt Nam 20.83% đại học Thành viên 28.31% 42.31% Cao đẳng, 41.21% HĐQT 36.86% trung cấp Cổ đông khác Lao động phổ 27.25% 3.23% thông Nước ngoài TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM  Vốn điều lệ và quá trình tăng vốn Quá trình tăng vốn của IMP Vốn điều lệ (Tỷ VNĐ) Tháng 7/2001 22 140 116.6 120 Tháng 3/2005 44 100 Tháng 2/2006 70 92.4 84 80 Tháng 4/2007 84 70 60 Tháng 5/2007 92.4 44 40 Tháng 9/2007 116.6 20 22 0 2001 T5/05 T2/06 T4/07 T5/07 T9/07 4
 5. 2/4/2011 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM  Hoạt động kinh doanh của công ty Cơ cấu doanh thu 2005 Cơ cấu doanh thu năm 2006 10.66% 6.15% 93.85 % 89.34% Hàng sản xuất Hàng kinh doanh Hàng sản xuất Hàng kinh doanh Tỷ lệ các loại thuốc Doanh thu các loại sản phẩm TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM  Dự án đầu tư Vốn đầu tư Dự án đầu tư Tỷ đồng Triệu USD Đầu tư xây dựng nhà máy caphalosporin tại KCN Việt Nam - Singapore, Bình Dương. 106 6.63 Đầu tư vào trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười 20 1.25 Đầu tư và hệ thống phân phối sản phẩm 20 1.25 Nâng cấp thiết bị hiên đại cho các nhà máy đã có 10 0.63 5
 6. 2/4/2011 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM  Vị thế và triển vọng phát triển  Imexpharm là doanh nghiệp lớn với thị phần 4% toàn thị trường.  Công ty có sự tăng trưởng mạnh về quy mô và hiệu quả hoạt động.  Mặc dù tập trung vào mảng tân dược là chính yếu như các đơn vị sản xuất khác nhưng Imexpharm có lợi thế với cơ cấu nguồn thu đa dạng.  Bên cạnh sự gia tăng quy mô, thị trường tiêu thụ Công ty khá rộng và vững.  Chiến lược phát triển sản phẩm mang thương hiệu Imexpharm.  Các định hướng đầu tư Công ty hoàn toàn phù hợp với định hướng chung của ngành.  Tương tự các doanh nghiệp trong ngành, các chỉ tiêu hiệu quả tài chính Imexpharm đạt ổn định và đảm bảo suất sinh lợi trên 50% vốn điều lệ Công ty.  Ngành dược được chính phủ xác định phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM  Đối thủ cạnh tranh  Thị phần các doanh nghiệp trong ngành Thị phần doanh số sản xuất dược phẩm 6% 5% Công ty Doanh thu Tỷ trọng 5% 4% 3% Dược Hậu Giang 373 tỷ 6% 3% 71% 3% Mekophar 332 tỷ 5% Imexpharm 300 tỷ 5% Dược Hậu Giang Mekophar Imexpharm Domesco Dược Bình định Traphaco Dược Hà tây DN khác Domesco 259 tỷ 4% Thành phần các DN dược Dược Bình định 220 tỷ 3% Traphaco 212 tỷ 3% 44% 40% Dược Hà tây 200 tỷ 3% 16% DN khác 4404 tỷ 71% DN trong nước DN liên doanh NN DN khác 6
 7. 2/4/2011 Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu kết quả kinh doanh  Bảng phân tích khái quát 1. Phân tích chỉ tiêu về doanh thu 2. Phân tích công tác quản lý chi phí 3. Phân tích chỉ tiêu lợi nhuận 4. Nhận xét Bảng phân tích khái quát 7
 8. 2/4/2011 Phân tích chỉ tiêu về doanh thu Phân tích chỉ tiêu về doanh thu  Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 2007 so 2006 giảm 73,804tỷ đồng với tốc độ giảm là 14.05%  Nguyên nhân:  Giảm doanh thu hàng mua khác vì hiệu quả kinh tế thấp, công ty hạn chế không phát triển doanh số.  Giảm doanh thu hàng sản xuất , do năm 2006 có 133.69 tỷ doanh thu hàng sản xuất cho chương trình thuốc chống cúm gia cầm của Bộ Y tế. 8
 9. 2/4/2011 Phân tích chỉ tiêu về doanh thu 3% 1%2% doanh thu hàng sx  Tỷ trọng doanh thu hàng sản xuất 27% doanh thu hàng nhượng trong năm 2007 chiếm 66,31% quyền doanh thu trong tổng doanh thu bán hàng, hàng nhập giảm 18,35% so với 2006 do thuốc khẩu doanh thu cúm gia cầm hiệu quả không cao 67% hàng xuất khẩu nên năm 2007 công ty đã không doanh thu khác sản xuất mặt hàng này.  Doanh thu hàng nhượng quyền chiếm khoảng 27,15% trong tổng doanh thu bán hàng tăng 0,65% so với năm 2006, doanh thu hàng nhập khẩu chiếm khoảng 3,35% giảm so với năm 2006.  Doanh thu xuất khẩu chiếm 1,13% trong tổng doanh thu tăng so với năm 2006 là 55,9 % cho thấy rằng dược phẩm công ty sản xuất đã được thị trường nước ngoài chấp nhận nhưng vẫn còn hạn chế. Kết cấu trong doanh thu bán hàng 2007 Phân tích chỉ tiêu về doanh thu  Năm 2006: cứ 100 đồng doanh thu doanh nghiệp chi ra 69.5 đồng cho giá vốn hàng bán, 0.715 đồng cho chi phí tài chính, 18.72 đồng chi phí bán hàng, 2.43 đồng chi phí quản lý doanh nghiệp.  Năm 2007: cứ 100 đồng doanh thu doanh nghiệp chi ra 56.9 đồng cho giá vốn hàng bán, 0.74 đồng cho chi phí tài chính, 24.9 đồng cho chi phí bán hàng , 4.83 đồng cho chi phí quản lý doanh nghiệp. 9
 10. 2/4/2011 Phân tích chỉ tiêu về doanh thu  Trong năm 2007 doanh nghiệp sản xuất số lượng sản phẩm tăng mạnh, với giá vốn hàng bán giảm nhưng doanh thu từ hàng sản xuất giảm. Có thể doanh nghiệp đã giảm chi phí đầu vào dẫn đến giảm giá vốn hàng bán ; không tiêu thụ được sản phẩm ( thành phẩm tồn kho nhiều) dẫn đến doanh thu giảm. Việc không tiêu thụ được sản phẩm có thể do chất lượng sản phẩm không đáp ứng được nhu cầu khách hàng ; hoặc do doanh nghiệp sản xuất quá nhiều vượt quá nhu cầu khách hàng.  Tuy nhiên có thể thấy rằng doanh thu thuần và doanh thu hàng sản xuất 2007 vẫn cao hơn hẳn so với các năm trước ( trừ năm đột biến 2006) Có thể kết luận nguyên nhân giảm doanh thu hàng sản xuất không phải do không sản xuất thuốc cho bộ y tế nữa ( sản lượng sản xuất vẫn tăng ) mà do doanh nghiệp sản xuất ra nhưng không tiêu thụ được sản phẩm. Phân tích chỉ tiêu về doanh thu  Trong khi doanh thu bán hàng giảm thì doanh thu hoạt động tài chính tăng 5,465 tỷ đồng với tốc độ tăng 382,17% một tốc độ tăng khá lớn . 2007 2006  Doanh thu hoạt động tài chính tăng chủ yếu do tăng lãi từ đầu tư chứng khoán và lãi tiền gửi có kỳ hạn  Lãi do đầu tư chứng khoán năm 2007 là lên tới 1,8909 tỷ đồng.  Lãi tiền gửi có kỳ hạn của công ty năm 2007 cũng tăng tới 2,895 tỷ đồng. 10
 11. 2/4/2011 Phân tích chỉ tiêu về doanh thu  Do việc phát hành thêm cổ phiếu làm tăng vốn điều lệ từ 64 tỷ năm 2008 tăng lên 116,6 tỷ cuối năm 2007 với tốc độ tăng 38,81% đồng thời vốn chủ sở hữu cũng đã tăng từ 234 tỷ năm lên đến 497 tỷ đồng năm 2007 với tốc độ tăng 112,39%.  Vốn chủ sở hữu tăng lên rất lớn trong khi đó công ty chưa có dự án khả thi để đầu tư cho sản xuất nên lượng tiền trong doanh nghiệp còn nhiều và lượng tiền đó công ty đã gửi vào ngân hàng dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn vì vậy mà doanh thu từ lãi tiền gửi có kỳ hạn của công ty tăng lên tới 2,895 tỷ đồng.Doanh thu hoạt động tài chính tăng lớn tuy nhiên đó không phải là nguồn doanh thu ổn định vì vậy nên công ty lên hạn chế việc tăng doanh thu từ hoạt động tài chính thay vào đó là làm cho doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng lên. Phân tích công tác quản lý chi phí 1. Giá vốn hàng bán 2007 2006  Giá vốn hàng bán của IMP giảm chủ yếu là do sự giảm sút trong giá vốn hàng sản xuất. 11
 12. 2/4/2011 Phân tích công tác quản lý chi phí giá vốn hàng sản xuất  Giá vốn hàng sản xuất: 55.67% giá vốn hàng nhượng  Giá vốn hàng nhượng quyền quyền:33.97% giá vốn hàng xuất khẩu  Giá vốn hàng nhập khẩu:5.51% giá vốn hàng nhập khẩu  Giá vốn hàng xuất khẩu:1.15% giá vốn khac  Giá vốn khác:3.7%  Trong năm 2007 giá vốn hàng bán giảm 108,688 tỷ đồng với tốc độ giảm là 29,59 % . Giá vốn hàng bán trong doanh thu bán hàng giảm đáng kể chỉ chiếm khoảng 56,9% trong doanh thu, nhờ vậy mà lợi nhuận gộp tăng 22,06% trong năm 2007 khoảng 34,884 tỷ.  Giá vốn hàng bán của công ty trong năm 2007 giảm đi một cách đáng kể như vậy là do công ty tìm được nguồn nguyên vật liệu trong nước với giá cả trong nước rẻ hơn so với giá ngoại nhập (chất lượng nguyên vật liệu không bị suy giảm), và tránh đi tình trạng bị ép giá và ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái.  Tuy nhiên nếu việc thay đổi nguồn nguyên liệu này dẫn đến sản phẩm không được thị trường chấp nhận thì doanh nghiệp cũng phải nên xem xét lại. Phân tích công tác quản lý chi phí So với các đối thủ về tỷ lệ giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần 12
 13. 2/4/2011 Phân tích công tác quản lý chi phí 2. Chi phí bán hàng Nếu như trong năm 2006 chi phí bán hàng chiếm 18,72% doanh thu thì đến năm 2007 chi phí bán hàng chiếm 24,9% doanh thu. Trong năm 2007 chi phí bán hàng tăng 14,681 tỷ đồng với tốc độ tăng 14,874% chủ yếu là do chi phí quảng cáo. So sánh với các đối thủ cạnh tranh về tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu thuần: Phân tích công tác quản lý chi phí 3. Chi phí quản lý và chi phí tài chính  Trong năm 2007 thì chi phí tài chính giảm 1,489 tỷ đồng với tốc độ giảm 39,63%. và trong năm 2006 chiếm 0,71% doanh thu thi năm 2007 chiếm 0,74% doanh thu . Chi phí quản lý tăng so với năm 2006 là 9,117 tỷ đồng với tốc độ tăng 71,153 % và trong năm 2006 chiếm 2,43 % doanh thu còn năm 2007 chiếm 4,83% doanh thu chủ yếu do tăng các khoản chi phí đào tạo huấn luyện, hội nghị khoa học, tái cấu công ty, chi phí chuyên gia tư vấn. 13
 14. 2/4/2011 Phân tích công tác quản lý chi phí Sơ đồ so sánh với các đối thủ cạnh tranh về tỷ lệ chi phí tài chính trên doanh thu thuần Phân tích công tác quản lý chi phí Sơ đồ so sanh với các đối thủ cạnh tranh về tỷ lệ chi phí quản lý trên doanh thu thuần 14
 15. 2/4/2011 Phân tích chỉ tiêu lợi nhuận  Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2007 tăng 16,117tỷ đồng với tốc độ tăng 34,21% so với năm 2006.  Tổng lợi nhuận trước thuế tăng chủ yếu do LN từ hoạt động kinh doanh tăng từ 40,719% so với năm 2006 tương ứng tăng 18,041 tỷ đồng.  Lợi nhuận hoạt động kinh doanh tăng mạnh nên mặc dù lợi nhuận khác năm 2007 giảm 1,964 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước thuế tăng 16,117tỷ đồng với tốc độ tăng 34,21% và lợi nhuận sau thuế tăng 12,242 tỷ đồng với tốc độ tăng 28,96%  Lợi nhuận trước thuế tăng 16,117 tỷ đồng Có được kết quả cao như vậy ngoài việc áp dụng các biện pháp tăng năng suất, tiết kiệm chi phí công ty còn có những chiến lược hợp lý và đúng đắn như sau :  Cơ cấu lại sản phẩm hiện có theo hướng thị trường loại bỏ những sản phẩm không có hiệu quả.  Đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới chất lượng cao mà IMP có thế mạnh cạnh tranh nhằm không ngừng nâng cao uy tín thương hiệu sản phẩm.  Dự trữ hợp lý để ổn định sản xuất và giá thành trong tình hình giá cả NVL biến động tăng cao bất thường. Nhận xét  Thành tựu của công ty từ năm 2006 đến năm 2007 là quản lý chi phí rất tốt đặc biệt là chi phí giá vốn hàng bán năm 2007 đã giảm một cách đáng kể do mua NVL rẻ nhưng sản phẩm vẫn đảm bảo chất lượng tốt. Việc sử dụng chi phí bán hàng tăng nhưng điều này đem lại vị thế; uy tín ; thương hiệu cho doanh nghiệp là dấu hiệu tốt để doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất.  Nhược điểm của công ty là sản xuất số lượng sản phẩm quá lớn vượt quá nhu cầu của khách hàng.Bên cạnh đó công ty còn có nhược điểm là đầu tư vào tài chính qua nhiều làm doanh thu từ hoạt động tài chính tăng lên nhiều đây là một khoản doanh thu không ổn định vì vậy công ty không lên đầu tư quá nhiều vào hoạt động tài chính công ty cần tìm dự án khả thi để đầu tư vào sản xuất sản phẩm nó mới là nguồn doanh thu ổn định cho công ty. 15
 16. 2/4/2011 Phân tích khái quát tình hình tài chính Phân tích biến động của các nhân tố  VLĐTX tăng do 2 nguyên nhân:  Tăng NVDH mà ở đây chủ yếu là tăng nguồn vốn chủ sở hữu (trong đó chủ yếu là do tăng thặng dư vốn cổ phần, và tăng phần vốn đầu tư của chủ sở hữu)  Tăng TSDH, mà nguyên nhân chủ yếu của việc tăng này là tăng TSCĐ vô hình từ bản quyền phần mềm máy tính 16
 17. 2/4/2011 Phân tích khái quát tình hình tài chính  Nhu cầu vốn lưu động tăng do 2 nguyên nhân,chủ yếu là do sự thay đổi của TSKD và ngoài KD :  Tăng TSKD và ngoài KD chủ yếu do sự tăng lên của các khoản phải thu ( do các khoản phải thu khác tăng lên và phần dự thu lãi tiền gửi co kỳ hạn chưa thu)  Tăng nợ KD và ngoài KD do sự gia tăng chủ yếu của người mua ứng trước Phân tích khái quát tình hình tài chính Đây có thể coi là cơ cấu vốn khá an toàn, DN dư thừa ngân quỹ( phần dư thừa dưới dạng tiền gửi ngân hàng là chủ yếu) Tuy nhiên,việc dư thừa ngân quỹ này khiến chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp tăng lên 17
 18. 2/4/2011 Phân tích cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư 1. Hệ số nợ 2. Hệ số nợ dài hạn 3. Tỷ suất tự tài trọ tài sản dài hạn 4. Hệ số khả năng thanh toán lãi tiền vay 5. Tỷ suất đầu tư TSCĐ 6. Nhận xét Phân tích cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư 1. Hệ số nợ:  Cả 2 thời điểm năm 2006 và 2007 hệ số nợ đều nhỏ hơn 0.5. So với các doanh nghiệp cùng ngành, hệ số nợ của IMP thấp hơn đáng kể. Cùng với việc xem xét các yếu tố khác như cơ cấu tài sản của doanh nghiệp(TSCD chiếm tỷ trong không lớn), thái độ của ban lãnh đạo đối với rủi ro(giảm thiểu rủi ro, chiến lước phát triển bền vững, chiến lược kinh doanh dài hạn), có thể thấy hệ số nợ của công ty là thấp. Công ty có rất ít rủi ro từ cơ cấu tài chính này. 18
 19. 2/4/2011 Phân tích cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư 2. Hệ số nợ dài hạn:  Hệ số nợ dài hạn của doanh nghiệp so với các công ty khác là thấp hơn, và nhỉnh hơn DGH một chút, cho thấy mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp đối với chủ nợ là rất ít. Nên mức độ đảm bảo cho các khoản nợ được đánh giá là tốt, rủi ro tài chính thấp. Đây là một cơ cấu vốn an toàn. Phân tích cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư 3. Tỷ suất tự tài trợ tài sản dài hạn:  Tỷ suất tự tài trợ tài sản dài hạn là cao, và cao hơn các công ty cùng ngành, cho thấy khả năng tài chính vững vàng của công ty , rủi ro tài chính ở mức thấp. 19
 20. 2/4/2011 Phân tích cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư 4. Hệ số khả năng thanh toán lãi tiền vay  Khả năng chi trả tiền lãi vay năm 2007 lớn hơn năm 2006 và lớn hơn các công ty cùng ngành, doanh nghiệp hoàn toàn có khả năng thanh toán lãi cho các chủ nợ. Cơ cấu tài chính an toàn. Phân tích cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư 5. Tỷ suất đầu tư TSCĐ  Tỷ suất đầu tư TSCD của công ty còn thấp và thấp hơn các doanh nghiệp khác trong ngành, điều này cho thấy doanh nghiệp cần có kế hoạch tăng đầu tư tài sản cố định, từ đó tăng sức sản xuất, nâng cao vị thế của mình trên thị trường, nâng cao sức cạnh tranh. 20
 21. 2/4/2011 Nhận xét  Nhìn chung cơ cấu tài chính của doanh nghiệp là an toàn, với hệ số nợ thấp, hệ số nợ dài hạn thấp, khả năng thanh toán lãi tiền vay cao. Tuy nhiên cần có kệ hoạch tăng thêm TSCD, từ đó tăng quy mô sản xuất và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Phân tích năng lực hoạt động của tài sản 1. Vòng quay khoản phải thu:  Nhận xét: Vòng quay các khoản phải thu năm 2007 giảm 4 vòng so với năm 2006. Đây là xu hướng không tốt làm tăng nhu cầu vốn lưu động,gây khó khăn cho ngân quỹ của DN.Lí do khiến hệ số này giảm là do các khoản phải thu tăng mạnh . Trong khi đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ lại giảm . 21
 22. 2/4/2011 Vòng quay khoản phải thu  Các nhân tố ảnh hưởng: Phân tích năng lực hoạt động của tài sản 2. Vòng quay hàng tồn kho:  Nhận xét: Vòng quay HTK năm 2007 giảm so với năm 2006 thì thờI gian của 1 vòng HTK sẽ tăng, chứng tỏ HTK luân chuyển chậm, vốn ứ đọng nhiều hơn kéo theo nhu cầu vốn lưu động tăng cao. Đây là điều không tốt. Cần đi sâu tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp tác động. 22
 23. 2/4/2011 Phân tích khả năng sinh lời  Bảng Dupont 2006: (Đơn vị: VNĐ) Phân tích khả năng sinh lời  Bảng Dupont 2007: (Đơn vị: triệu đồng) TSSL tổng tài sản 9,5% HS sử TSSL trên dụng tổng Doanh thu tài sản 12% Thu nhập Doanh thu Doanh thu0,794 Tổng tài ròng thuần thuần sản 54518 451602 451602 568425 TS không Doanh thu Chi phí lưu động 462640 408122 98514 Chi phí Chi phí GVHB TSCĐ bán hàng QLDN và # 258571 44361 113380 36171 TS vô hình và TS # 54153 TS lưu động 469911 Tiền mặt 49244 Khoản phải thu 116598 Hàng tồn kho 137817 TS lưu động khác 166252 23
 24. 2/4/2011 Phân tích khả năng sinh lời  Tỷ suất sinh lời tổng tài sản của IMP đã giảm sút đáng kể từ 13,88% trong năm 2006 xuống còn 9,5% trong năm 2007  Nguyên nhân:  Tỷ suất sinh lời trên doanh thu tăng từ 8,05% trong năm 2006 lên 12% trong năm 2007. Do:  Thu nhập ròng tăng lên đáng kể, tăng 7405 triệu đồng, tốc độ tăng 15,7%.  Doanh thu thuần lại giảm 73804 triệu đồng, tốc độ giảm 14,05%.  Hiệu suất sử dụng tài sản của doanh nghiệp giảm mạnh từ 1,72 trong năm 2006 xuống 0,794 năm 2007. Do:  Doanh thu thuần giảm 73804 triệu đồng tốc độ giảm 14,07%.  Tổng tài sản tăng 263755 triệu đồng, tốc độ tăng 86,57%. Nhận xét  Nguyên nhân chính của việc gia tăng thu nhập ròng không phải là sự gia tăng của doanh thu mà xuất phát từ việc cắt giảm giá vốn và tăng doanh thu từ hoạt động tài chính (đây không phải là lĩnh vực chuyên môn của công ty). Đây là điểm không tốt.  Chỉ số hiệu suất sử dụng tài sản thấp thấy công ty vẫn chưa tận dụng được tối đa nguồn tài sản của mình để tạo nên doanh thu. Nếu công ty muốn gia tăng tỷ suất sinh lời trên tài sản công ty cần chú ý đến hiệu suất sử dụng tài sản của mình. 24
 25. 2/4/2011 ROA  Để có thể cải thiện chỉ 20 18 số ROA so với những 16 đối thủ cạnh tranh, 14 12 2005 công ty có thể thông 10 2006 8 2007 qua TSSL trên doanh 6 4 thu và hiệu suất sử 2 dụng tài sản. 0 IMP DHG DMC Phân tích khả năng sinh lời  Ở cả hai năm 2006 và 2007 hệ số nợ của IMP đều thấp hơn nhiều so với các công ty cùng ngành. Vì vậy khả năng sử dụng đòn bẩy tài chính của IMP là không cao. IMP luôn theo đuổi chiến lược tài chính an toàn, công ty không gia tăng khả năng vay nợ của mình quá mức, đồng thời theo đuổi chính sách không ngừng nâng cao giá trị cho các cổ đông. 25
 26. 2/4/2011 ROE  IMP chỉ có thể gia tăng chỉ số ROE thông qua gia tăng ROA 60% bằng cách gia tăng doanh thu 50% thuần, tận dụng tối ưu hơn nữa tài sản của công ty, loại 40% bỏ những tài sản không đem IMP 30% lại năng suất cao, tiêu hao DHG nhiều nguyên vật liệu sản 20% xuất, từ đó tạo cơ sở hạ giá DMC thành sản xuất tăng doanh thu 10% thuần của doanh nghiệp 0% 2005 2006 2007 Phân tích khả năng sinh lời 26
 27. 2/4/2011 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 27
 28. 2/4/2011 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Phân tích dòng tiền:  Lưu chuyển tiền từ hoạc động kinh doanh:  Năm 2006 doanh nghiệp có luồng tiền dương khá lớn chảy vào, chủ yếu do lợi nhuận trước thuế cao và các khoản phải thu, hàng tồn kho đều giảm đáng kể. Công ty đã tăng khả năng trả nợ lên, làm cho các khoản nợ dài hạn giảm đi đáng kể, và đến năm 2007 nợ của công ty chủ yếu là nợ ngắn hạn.  Đến năm 2007, tình hình luồng tiền lại có những diễn biến ngược lại. Lợi nhuận trước thuế tăng so với năm 2006 là 16,117 tỷ đồng, tuy nhiên hàng tồn kho tăng nhiều dẫn đến luồng tiền bị ứ đọng, đặc biệt là ở khâu tiêu thụ. Các khoản phải thu của doanh nghiệp cũng tăng do khoản phải trả trước bất động sản để mở rộng hệ thống phân phối, do đó luồng tiền ra khỏi doanh nghiệp cũng nhiều lên.  Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư:  Trong cả 2 năm, doanh nghiệp đều chi những khoản tiền lớn để đầu tư. Năm 2006, doanh nghiệp đầu tư19 tỷ đồng để mua sắm tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác. Đến năm 2007 là 17,6 tỷ đồng, chứng tỏ doanh nghiệp luôn chú trọng mở rộng quy mô sản xuất. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 28
 29. 2/4/2011 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Năm 2007, có 1 sự giảm đột biến của luồng tiền, được doanh nghiệp giải thích là do đầu tư vốn vào công ty liên doanh là công ty TNHH dược phẩm Gia Đại và công ty cổ phần dược phẩm An Giang.  Việc đầu tư này giúp doanh nghiệp có thể tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp nói trên, mở rông thị phần, chuyển giao công nghệ. Vi ệc hợp tác này cũng có thể dẫn tới sự chuyên môn hoá, nâng cao chất lượng dược phẩm, mở rộng sản xuất, nghiên cứu và bào chế các sản phẩm mới có tính cạnh tranh cao tr ên thị trường. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính:  Năm 2007, IMP tiến hành nghiệp vụ tăng vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu. Tiền thu được từ phát hành cổ phiếu tăng 5,2 lần so với năm 2006. Việc vốn chủ sở hữu tăng lên sẽ làm tăng năng lực tài chính của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng tạo nên áp lực lớn trong việc quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả, đặc biệt là trong điều kiện doanh nghiệp đang chưa tìm được nhiều dự án giải ngân có tính khả thi cao. Bên cạnh đó doanh nghiệp có thể không tận dụng được ưu thế của đòn bẩy tài chính từ sử dụng nợ.  Do năm 2006, số tiền chi trả nợ gốc và lãi đã khá lớn (120,13 tỷ), nên đến năm 2007, áp lực trả nợ đã không còn nặng nề, lượng tiền dùng để trả nợ gốc vay chỉ còn 56,55 tỷ đồng, giảm 56%. Tiền và tương đương tiền cuối năm 2007 thấp hơn năm 2006 16,37 t ỷ đồng do lưu chuyển tiền thuần trong năm giảm 29
 30. 2/4/2011 Nhận xét  Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh năm 2007 giảm mạnh tạo nên luồng tiền âm do doanh nghiệp bị ứ đọng vốn trong hàng tồn kho tăng, khoản phải thu cũng tăng. Doanh nghiệp cần phải xem xét lại kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của mình cũng như chính sách tín dụng đối với bạn hàng.  Năm 2007 doanh nghiệp tiến hành đẩy mạnh đầu tư vào công ty liên doanh làm lượng tiền suy giảm rất nhiều, dẫn đến thâm hụt tiền mặt sau hoạt động đầu tư so với năm 2006. Điều này có thể đem lại những lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp trong tương lai.  Các nguồn tiền mặt bổ sung trong kỳ chủ yếu là từ việc phát hành thêm cổ phiếu để huy động vốn, trong khi các khoản vay ngắn hạn và dài hạn nhận được là không có nhiều biến động so với năm 2006, lưu chuyển tiền thuần từ đó cũng tăng mạnh trong năm 2007  Tuy lượng tiền mặt bù đắp khá dồi dào từ việc tăng vốn, tuy nhiên do trong kỳ, dòng tiền đầu tư ra bên ngoài vẫn khá lớn, nên lưu chuyển tiền thuần trong năm vẫn bị thâm hụt tương đối lớn so với năm 2006. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Phân tích các tỷ số lưu chuyển tiền tệ:  Năm 2006, các tỷ số này rất cao cho thẩy doanh nghiệp thặng dư tiền mặt, luồng tiền dương từ hoạt động kinh doanh luôn đáp ứng được nghĩa vụ thanh toán của doanh nghiệp.  Năm 2007, tất cả các hệ số này đều suy giảm về giá trị tuyệt đối, đồng thời mang dấu âm thể hiện doanh nghiệp thâm hụt tiền mặt trong kỳ, dẫn đến rất khó khăn trong việc thanh toán.  Nếu trong các năm sau, doanh nghiệp không có những chính sách giải phóng hàng tồn kho, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng tiêu thụ thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ, bởi doanh nghiệp đang lâm vào tình trạng thâm hụt tiền mặt nghiêm trọng 30
 31. 2/4/2011 Phân tích SWOT  Điểm mạnh:  Là 1 trong 5 DN dược có doanh thu lớn nhất  Năm 2006 hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2000 từ sản xuất đến kinh doanh dược phẩm  Bên cạnh đó, công ty còn có nhiều nhân tố thuận lợi hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh như : Lợi thế thương mại, thương hiệu, đội ngũ nhân công  Điểm yếu:  Rủi ro pháp luật  Rủi ro về kinh tế  Rủi ro tỷ giá hối đoái  Rủi ro nhân lực, năng lực quản lý  Rủi ro khác Phân tích SWOT  Cơ hội:  Mức tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành Dược là 18 - 20%.  Thị trường Dược trong nước còn tiềm năng phát triển rất lớn cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước, nhất là các doanh nghiệp có GMP.  Thách thức:  Giá các loại dược liệu tăng do khan hiếm nguồn cung.  Cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước với nhau về giá.  Nguồn vốn đáp ứng bị hạn chế từ phía Ngân hàng.  Thiếu nguồn nhân lực. 31
 32. 2/4/2011 Thank you for listening 32