Mẫu biểu - Mẫu số 33.QTCV - Thông báo (v/v: Giải tỏa tài sản đảm bảo vốn vay)

pdf 1 trang nguyendu 3710
Bạn đang xem tài liệu "Mẫu biểu - Mẫu số 33.QTCV - Thông báo (v/v: Giải tỏa tài sản đảm bảo vốn vay)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfmau_bieu_mau_so_33_qtcv_thong_bao_vv_giai_toa_tai_san_dam_ba.pdf

Nội dung text: Mẫu biểu - Mẫu số 33.QTCV - Thông báo (v/v: Giải tỏa tài sản đảm bảo vốn vay)

  1. Mẫu số 33.QTCV NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Chi nhánh Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ./ TB-BacABank , ngày tháng năm . THÔNG BÁO (V/v: Giải toả tài sản bảo đảm vốn vay) Kính gửi: . Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh có trụ sở tại (đăng ký kinh doanh số ) trân trọng thông báo cho Quý cơ quan được biết: Tài sản là (giấy tờ sở hữu ) thuộc sở hữu của .đang được dùng để làm đảm bảo vốn vay tại Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh theo Hợp đồng tín dụng số ký ngày tháng năm , giữa Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh và khách hàng là . Đến nay, Bên vay đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đối với Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh theo đúng cam kết trong Hợp đồng tín dụng nói trên. Vậy Ngân hàng Chúng tôi xin thông báo kể từ ngày tháng năm , tài sản làm đảm bảo vốn vay nói trên đã được giải toả. Trân trọng, GIÁM ĐỐC Nơi gửi: - Như trên - Lưu P.Tín dụng Trang 1 /1