Đề thi tuyển dụng ngân hàng nông nghiệp

pdf 7 trang nguyendu 13600
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển dụng ngân hàng nông nghiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_tuyen_dung_ngan_hang_nong_nghiep.pdf

Nội dung text: Đề thi tuyển dụng ngân hàng nông nghiệp

  1. u ưaa a ưa a a aaư aa ea aa aa aaư eaưa ư u aaư u aaaa ưưe a aa e eaa aư Yêu cầu: aư aaeưa aưa
  2. aaa a ưa u a a u aaa ưưe a u a ưư aa a a uu aaa aaư u ea ưaaa aư aưaư a
  3. a a a a aa aư ae u aaa a a ưa a aư a a ư a a a aưa ưa a ưaa ưa aa a ưaư a a a a aa a a
  4. u aư a aư aa a a ưư a a aưa a a a ưa ư ư a u a aưa
  5. aa ư a aa aa e ưa aaư aa a a aaaa ưưa aưa ưa ưư aaưư u aea aa aaa aa
  6. aư a aưư a aa a a ưư a a aưa a a a ưa ư ư ư a u a
  7. uu aưa aư ư a aa aa