Biểu mẫu - Mẫu số 2.8 - Giấy đề nghị thu nợ

doc 1 trang nguyendu 5180
Bạn đang xem tài liệu "Biểu mẫu - Mẫu số 2.8 - Giấy đề nghị thu nợ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docbieu_mau_mau_so_2_8_giay_de_nghi_thu_no.doc

Nội dung text: Biểu mẫu - Mẫu số 2.8 - Giấy đề nghị thu nợ

  1. Mẫu số 2.8 BỘ PHẬN QHKH/QTTD , ngày tháng năm Số: / GIẤY ĐỀ NGHỊ THU NỢ Kính gửi: Phòng dịch vụ khách hàng. Đề nghị Quý phòng thu nợ vay theo nội dung sau: Tên khách hàng: Mã CIF: TT Số TK tiền vay Thu gốc Thu Lãi Thu Phí Thu từ TK Ghi chú 1 2 3 Tổng cộng CÁN BỘ LÃNH ĐẠO BAN/PHÒNG