Đề cương ôn thi môn nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ

pdf 2 trang nguyendu 7970
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn thi môn nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_cuong_on_thi_mon_nghiep_vu_kinh_doanh_ngoai_te.pdf

Nội dung text: Đề cương ôn thi môn nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ

  1. PHÒNG KINH DOANH NGOẠI TỆ ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ 1/ Một số nội dung cơ bản của Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 và Nghị định của Chính phủ số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối - Mục tiêu chính sách quản lý ngoại hối của Việt nam (điều 3-PL) - Phân biệt Người cư trú và Người không cư trú (điều 3-NĐ) - Phân biệt giao dịch vốn và giao dịch vãng lai (điều 3-NĐ) - Thanh toán và chuyển tiền đối với giao dịch vãng lai bao gồm những khoản nào (điều 3-NĐ) - Tự do hóa đối với giao dịch vãng lai (điều 5-NĐ) - Chuyển tiền một chiều từ VN ra nước ngoài (điều 8-NĐ) - Quy định hạn chế sử dụng ngoại hối (điều 29-NĐ) - Tài khoản tiền gửi ngoại tệ ở trong nước (điều 30-NĐ) - Cơ chế tỷ giá hối đoái của đồng Việt nam (điều 39-NĐ) - Trách nhiệm của TCTD về kiểm tra chứng từ khi thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối (điều 46-NĐ) 2/ Các văn bản về Quản lý ngoại hối của NHNN - QĐ số 648/2004/QĐ-NHNN ngày 28/5/2004 - QĐ số 1452/2004/QĐ-NHNN ngày 10/11/2004 - CV số 497/NHNN-QLNH ngày 25/1/2006 - QĐ số 1436/QĐ-NHNN ngày 26/6/2008 - QĐ số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 - QĐ số 2666/QĐ-NHNN ngày 25/11/2009 3/ Văn bản của NHCT liên quan đến QLNH và KDNT - CV số 1916/CV-NHCT21 ngày 8/6/2004 - CV số 2647/CV-NHCT21 ngày 15/6/2006 - CV số 1585/CV-NHCT21 ngày 17/4/2006 - CV số 4529/CV-NHCT21 ngày 28/8/2008 - CV số 528/CV-NHCT21 ngày 25/1/2008 - CV số 4226/CV-NHCT21 ngày 14/8/2008 - CV số 5126/CV-NHCT21 ngày 29/9/2008 - CV số 7954/CV-NHCT21 ngày 25/11/2009 - CV số 8256/CV-NHCT21 ngày 10/12/2009 - CV số 008/CV-NHCT21 ngày 04/01/2010 - CV số 1170/CV-NHCT21 ngày 16/3/2010 - Quy trình Mua bán ngoại tệ mã số QT.21.01 ban hành theo QĐ số 1645/QĐ- NHCT21 ngày 12/9/2006 và QĐ số 2476/QĐ-NHCT21 ngày 25/12/2007 v/v 1
  2. sửa đổi lần thứ nhất một số nội dung của Quy trình Mua bán ngoại tệ (lưu ý các nội dung chính như: Trách nhiệm quyền hạn của các cán bộ, các bộ phận thực hiện MBNT; Nội dung các bước thực hiện khi NH bán ngoại tệ tiền mặt; Bán ngoại tệ chuyển khoản nhận VNĐ). - Quy trình giao dịch quyền chọn tiền tệ mã số QT.21.02 ban hành theo QĐ số 1677/QĐ-NHCT21 ngày 13/6/2009. 4/ Các loại hình giao dịch hối đoái và một số vấn đề kinh tế vĩ mô có ảnh hưởng tới hoạt động KDNT - Trạng thái ngoại tệ và rủi ro tỷ giá - Khái niệm - ứng dụng của giao dịch kỳ hạn (Forward) và giao dịch hoán đổi (Swap); Bản chất của tỷ giá kỳ hạn; - Phân biệt sự khác nhau cơ bản giữa giao dịch quyền chọn và giao dịch kỳ hạn - Thực trạng ứng dụng các loại hình giao dịch hối đoái phái sinh ở thị trường Việt nam hiện nay; Phân tích nguyên nhân cơ bản và đề xuất ý kiến nhằm phát triển các sản phẩm này. - Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá - Phân biệt tỷ giá danh nghĩa và tỷ giá thực tế - Mối quan hệ giữa Tỷ giá - Lãi suất và Xuất nhập khẩu - Nhận xét về thị trường ngoại tệ (USD) ở VN trong thời gian từ đầu năm 2010 tới nay - Sự điều hành của NHNN và những tác động của nó tới lĩnh vực KDNT của ngân hàng cũng như hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp XNK Việt nam; 5/ Bài tập - Cách tính tỷ giá chéo - Cách tính tỷ giá mua, bán kỳ hạn (điểm kỳ hạn) - Áp dụng quy định hiện hành về quản lý ngoại hối của NHNN và NHCT để giải quyết các tình huống thực tế. (Ghi chú: các thí sinh cần mang theo máy tính 12 số để làm bài tập). Trưởng phòng Kinh doanh ngoại tệ Nguyễn Tú Lan 2